Home ข้อคิด 9 ลักษณะ ผู้หญิง มีบุญวาสนาดี ชีวิตดีกว่าใครๆ

9 ลักษณะ ผู้หญิง มีบุญวาสนาดี ชีวิตดีกว่าใครๆ

หลายคนยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่มีบุญ เขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะ คุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน

9 ลักษณะผู้หญิงที่มีบุญมากกว่า ใครหยิบจับอะไร ก็เป็นเ งินเป็นทองมีความมั่งคั่ง

1 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวนกระวาย สับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น

แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ ที่เล วร้ าย ก็ทำใจได้เหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2 ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อก รรม

ความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหาย หลายภพ หลายชาติ

เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลก ต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล

3 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

4 อดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความ

สำเร็จทุกชนิด มาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุข

5 ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่าง ที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์

ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง

ความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลัง แห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ

ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ

ไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

8 ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจริงของชีวิต

ทำให้รู้เห็น และเข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้น

ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญก รรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

9 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ ตื่นเบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์

เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลงจิตใจ

มีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

คุณสมบัติผู้นำ ที่ลูกน้องรักเต็มใจ ยอมทำงานรับใช้ให้ถวายหัว

เมื่อไม่นานมานี้ ได้ทบทวนชีวิตตนเองที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ … …