Home ข้อคิด 9 ลักษณะ ผู้หญิง มีบุญวาสนาดี ชีวิตดีกว่าใครๆ

9 ลักษณะ ผู้หญิง มีบุญวาสนาดี ชีวิตดีกว่าใครๆ

หลายคนยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่มีบุญ เขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะ คุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน

9 ลักษณะผู้หญิงที่มีบุญมากกว่า ใครหยิบจับอะไร ก็เป็นเ งินเป็นทองมีความมั่งคั่ง

1 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวนกระวาย สับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น

แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ ที่เล วร้ าย ก็ทำใจได้เหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2 ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อก รรม

ความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหาย หลายภพ หลายชาติ

เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลก ต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล

3 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

4 อดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความ

สำเร็จทุกชนิด มาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุข

5 ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่าง ที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์

ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง

ความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลัง แห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ

ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ

ไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

8 ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจริงของชีวิต

ทำให้รู้เห็น และเข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้น

ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญก รรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

9 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ ตื่นเบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์

เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลงจิตใจ

มีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …