Home ข้อคิด 9 ลักษณะ คนมีบุญวาสนาดี ชีวิตจะมีแต่เรื่องดีกว่าคนไหนๆ

9 ลักษณะ คนมีบุญวาสนาดี ชีวิตจะมีแต่เรื่องดีกว่าคนไหนๆ

หลายคนยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่มีบุญ เขามีลักษณะแบบไหน

ไม่แน่นะ คุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน 9 ลักษณะผู้หญิง

ที่มีบุญมากกว่าใคร หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ น เป็นทองมีความมั่งคั่ง

1 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพ ให้เป็นคนที่สงบได้

เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวนกระวาย

สับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น

แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ ที่เ ลวร้า ยก็ทำใจได้เหมือน

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2 ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ

ให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อก รรม

ความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง

เห็นถึงความเสียหาย หลายภพหลายชาติ

เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัวต่อโลก

ต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล

3 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ

ให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

4 อดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นพลังงาน

เข้มแข็งตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่ง

เป็นเลิศ มีความคิด ที่ไม่หวั่นไหวเห็นความ สำเร็จทุกชนิด

มาจากความอดทน อดทน อย่างมีความสุข

5 ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นคนที่รู้จัก

การวางตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่าง

ที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้มแข็ง

กล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค

และปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์

ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป

ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความสะอาด

ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลัง

แห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์

ความคิดทุกความคิดล้วนนำมา ซึ่งความเบิกบานกายใจ

ไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

8 ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับ

ต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็น และเข้าใจถึงระดับวาสนาของตน

และบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกร รมที่ทำไว้

บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือผลแห่งก รรม อันเป็นสมบัติของเราเอง

9 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบาน

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความเป็นจริง

ของชีวิตไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปในกระแสของความโลภ

ความโกรธ ความหลงจิตใจ มีความอิสระเต็มที่ ทุกวัน ทุกเวลา ทุกนาที

ขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …