Home ข้อคิด 8 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คนเป็นหนี้กันเยอะ

8 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คนเป็นหนี้กันเยอะ

1.เป็นหนี้เพราะว่าอย ากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการของคนเรา ก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้

ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้อเครื่องเสียง

หรือทีวีที่กำลังลดราคา หรือมีโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือน

ทั้งที่ความเป็นจริง ก็ยังไม่มีความจำเป็น ต้องใช้งานเร่งด่วน

แต่บางคนก็จำเป็นจริงๆ เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยนย างรถยนต์

เนื่องจากเสื่อมสภาพ แล้วและต้องขับรถทางไกลเป็นต้น

2.เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเงิ นได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้ มักเกิดจากการใช้บัตรเครดิต

และไม่สามารถหาเงิ นมาชำระได้ทันกำหนด

เมื่อเ งินที่คาดว่าจะได้รับ ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงิ น

ที่ต้องชำระ ก็จำเป็นต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตไปก่อน

โดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ ควรรีบหาเงิ นมาชำระให้ครบ

ตามส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามี ดอ กเบี้ยสูง

และจะเป็นภาระ ที่เพิ่มเติมมากขึ้น ไปอีกในระยะย าว

ถ้าไม่สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

3.เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือน ก็มีรายการค่าใช้จ่าย ที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่าย

มากกว่ารายได้หลายคน จึงต้องกู้หนี้ยืมสิน ทั้งจากคนรอบข้าง

เพื่อนๆญาติสนิท ขอสินเชื่อ จากธนาคาร

หรือนำทรัพย์สินไปจำนำ หากจำเป็นต้องเป็นหนี้จริงๆ

ก็ควรพิจารณาเงิ นกู้ ที่มี ดอ กเบี้ยน้อยที่สุด และมีระยะเวลา

การชำระเ งินที่ช่วยให้สามารถ บริหารเงิ นได้

ควรหลีกเลี่ยงการกดเงิ นสดโดยตรงจากบัตรเครดิต

และการกู้หนี้นอกระบบ นอกจากนี้ ต้องพย าย ามหาหนทาง

หารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

4.เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เงิ นเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้ว อาจจะมีทัศนคติ

ต่อเ งินว่า เป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเ งินแล้วต้องใช้

ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเงิ นให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิด

ที่ทำให้ไม่ระมัดระวัง การใช้จ่ายเมื่อเห็นของที่ชอบ

ก็สามารถซื้อได้ โดยไม่ลังเล เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อยๆ

ก็จะเริ่มใช้เงิ นที่หามาได้หมดไปอย่างรวดเร็ว

เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง ยิ่งถ้าใครชอบรูดบัตรเครดิต

ก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมาก ที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้

เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิ น จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงิ นเท่าใด

เพื่ออะไรทำให้ขาดความเฉลียวใจเวลาใช้เงิ นซื้อสิ่งของต่างๆ

5.เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เ งินทุนสูงแล้วแต่ว่า มีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร

หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่ สำนักงานก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมากมาย

เป็นเงาตามตัว และยังต้องมีทุนหมุนเวียน สำหรับผลิตสินค้า และบริการ

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และการหาช่องทางจัดจำหน่าย หนี้ลักษณะนี้ก็ถือว่า

เป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้ สิ่งสำคัญก็คือ

การศึกษาถึงธุรกิจ ที่จะลงทุนให้แน่ชัดก่อน

ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุน และผลกำไรตามช่วงเวลาต่างๆ

เพื่อจะได้สามารถจัดการ บริหารหนี้สิน

ไปพร้อมๆกับการดำเนินธุรกิจ กรณีนี้ถ้ากู้เ งินจากธนาคาร

ก็จะมีการขอพิจารณา แผนธุรกิจเป็นสำคัญก่อน

อนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6.เป็นหนี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้ เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอย ากช่วยเหลือ

ผู้อื่นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเงิ นกู้

ให้บุคคลอื่นแล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะรับเคราะห์ก็คือผู้ค้ำประกันนั่นเอง

การไม่รับค้ำประกันหนี้ให้ใคร จึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด

เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆกับตนเองเลย

7.เป็นหนี้จากการพนัน

มีคนจำนวนมากที่หลงมัวเมา กับการพนันทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้ว

ไม่มีเงิ นจ่ายก็จะเป็นหนี้ ที่ต้องรีบหาเงิ นมาจ่ายโดยเร็ว

เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่าย และมีโอกาสเป็นหนี้ได้มาก

เพราะง่ายต่อการพนันด้วยเ งินเดิมพันสูง หนี้ลักษณะนี้

เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของอบายมุข

ที่จะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริง บุคคลพึงหลีกเลี่ยงทุกกรณี

จึงจะช่วยให้ไม่ตกหลุมพรางของการพนันได้

8.เป็นหนี้จากความประมาท

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือกรณี การทำประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเ งินคุ้มครอง ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

และผู้อื่นตามเงื่อนไข ของกรมธรรม์ แต่ละประเภท หากไม่มีประกันภัยไว้เลย

เมื่อเป็นฝ่ายผิด ก็จะต้องชำระค่าเสียหาย และค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณี

รวมถึงรถของตนเอง การเดินทางบนท้องถนน ที่มีรถยนต์หนาแน่น

จึงควรที่จะมีประกันภัย ภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถ

ช่วยคุ้มครองความเสี่ยง ทางการเงิ นได้ เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมี

การซ่อมรถตนเอง และคู่กรณี หรือค่ารักษาพย าบาล

ทั้งตนเองและคู่กรณี โดยมีวงเงิ นจากบริษัท ประกันภัยช่วยสนับสนุน

ทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงิ นของตนเอง เมื่อได้รู้ถึงโอกาส

และสาเหตุที่คนเราสามารถ ก่อหนี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดระวัง

การใช้ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ ก็ไม่ควรก่อหนี้เลย

แต่ความเป็นจริงก็อาจจะเป็นสิ่งที่ย ากมาก เช่น

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าสินค้ามีราคาสูง และถ้าไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงิ น

จากธนาคารก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะมีบ้านหรืออสังหา ริมทรัพย์

เป็นของตัวเอง แต่ก็นับว่ายังเป็นหนี้ ที่มีประโยชน์

เพราะทำให้ได้เป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด

ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ในการเป็นหนี้ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลัง

โดยเป็นเหตุผล ที่มีน้ำหนักพอ ที่คนเราจะก่อหนี้

ในลักษณะดังกล่าวได้

ขอขอบคุณ Wealthi

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …