Home ข้อคิด 8 นิสัยที่ทำให้จน เก็บเงินไม่ได้หาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีเก็บ

8 นิสัยที่ทำให้จน เก็บเงินไม่ได้หาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีเก็บ

ทำไมมนุษย์เงิ นเดือนบางคน จึงมีเงิ นเก็บบางคน ก็เก็บเ งินไม่ได้

ไม่มีเ งิน เก็บอะไร ทำให้เขาแตกต่างกัน ความรวยไม่ได้อยู่ที่ว่า

มีรายได้มากหรือรายได้น้อย หากแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกร รมการใช้เงิ น

และวิธีคิดต่างหาก ซึ่งคุณอาจจะมองเห็นตัวเลข ในบัญชีที่ติดลบ

ที่ไม่สามารถทำให้เป็นบวกได้เป็นเวลานานนับปี

ด้วยเหตุไม่ได้กันเงิ นออมไว้ ด้วยเหตุนี้เรามาดูต้นเหตุหรือ

พฤติก รรมที่ทำให้เราไม่มีเงิ นเก็บกันดีกว่าค่ะ

1.เ งินเดือนสูงขึ้นใช้จ่ายสูงขึ้นตาม

สำหรับมนุษย์เงิ นเดือนนั้น มีการปรับเ งินขึ้นทุกปี แต่เมื่อมองเ งินในบัญชีกับติดลบทุกเดือน

นั้นเป็นเพราะอะไร หากยังไม่ปรับลดรายจ่าย ลงยังคงใช้จ่ายสูง ตามเงิ นเดือนอย่างไรก็

ไม่มีเงิ นเหลือ ต้องทำให้รายจ่าย ต่ำกว่ารายรับให้ได้มีเงิ นเก็บแน่นอน

2.ไม่คิดจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะทำให้ทราบฐานะการเงิ น และสามารถบริหาร

จัดการเงิ นได้ง่ายขึ้น การจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะทำให้คุณมองเห็นจุด

ที่ควรลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพื่อจะได้มีเงิ นเก็บหากคุณขี้เกียจจด

หรือคิดว่าไม่สำคัญไม่ต้องจดก็ได้ จะทำให้คุณไม่สามารถควบคุมรายจ่ายได้

เพราะไม่ถูกการรับรู้การจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นสิ่งที่ผู้มีเงิ นเก็บใช้เป็นเครื่องมือ

ช่วยในการวางแผนการเงิ นและเขามีเงิ นเก็บ ตามเป้าหมายที่วางไว้

บางคนชอบจ่ายเงิ นตลอด เห็นอะไรก็ซื้อไม่เคยไตร่ตรองอย่างนี้

โอกาสที่จะเก็บเงิ นก็ย ากเต็มที

3.ใช้ก่อนออมทีหลัง

การที่คุณไม่เห็นความสำคัญของการออม แต่ขอใช้เงิ นก่อน

เพื่อความสุขเฉพาะหน้า ย่อมเป็นหนทาง ไปสู่ความไม่มีตัวเลข

เ งินในบัญชีที่ติดลบยังไม่สามารถ ทำให้คุณฉุกคิดได้ว่า

ควรออมต่อเดือน เป็นเ งินเท่าไร แต่เมื่อได้เงิ นมา

ขอใช้ก่อนอย่างนี้ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินจะขอยืมเงิ นใคร

ก็ย ากเห็นทีจะโทษใคร ไม่ได้นอกจากตัวเอง

4.ไม่เคยคิดถึงอนาคตใช้เงิ นไม่ยั้ง

เคยเห็นคนที่เงิ นเดือนออก แล้วไปฉลองที่ห้างไหม

พวกเขาจะรีบพาครอบครัว ไปซื้อของกินอาหารตามห้าง

โดยดีใจว่าเ งินเดือนออก แล้วโดยใช้จ่าย ไปหลายพันบาทตั้งแต่วันแรกของเงิ นเดือนออก

พอหลังจากนั้น ก็มากระเหม็ดกระแหม่ ให้ชนเดือนอีกก่อน

จะใช้จ่ายควรกันเ งินไว้ เป็นเงิ นออมก่อนถึงจะเรียกว่าปลอดภัยจริง

การวางแผนการเงิ นในทุกเรื่องจะช่วยให้

คุณไม่ต้องมานั่งหน้าดำคร่ำเคร่งระหว่างเดือน

5.สร้างหนี้เพิ่มขึ้น

เมื่อคุณมีรายเท่าเดิม แต่ชอบสร้างหนี้เพิ่มขึ้นทุกเดือน

เป็นไปได้ว่า เดือนต่อไปคุณจะลำบากทางที่ดี

คุณควรหยุดที่จะสร้างหนี้ไว้ก่อน และถ้าหยุดถาวร

ก็เป็นการดีมาก เพราะหนี้สินเป้าหมาย คือชำระให้หมด

มิใช่ให้เพิ่มขึ้นทุกเดือน การมีหนี้สร้างความเครียด

บั่นทอนพลังงาน ทั้งกายและใจ เพราะทำเท่าไร

ก็ต้องเอาไปใช้หนี้เสียดอ กเบี้ยอีก หากคุณต้องการมีเ งินเก็บต่อเดือน

สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง คือผ่อนชำระหนี้ให้ตรงเวลา

และไม่ควรสร้างหนี้เพิ่ม

6.ไม่คิดจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะทำให้ทราบฐานะการเงิ น

และสามารถบริหาร จัดการเงิ นได้ง่ายขึ้น การจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย

จะทำให้คุณมองเห็นจุด ที่ควรลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

เพื่อจะได้มีเงิ นเก็บ หากคุณขี้เกียจจดหรือคิดว่าไม่สำคัญ

ไม่ต้องจดก็ได้ จะทำให้คุณไม่สามารถ ควบคุมรายจ่ายได้

เพราะไม่ถูกการรับรู้ การจดบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เป็นสิ่งที่ผู้มีเงิ นเก็บใช้ เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนการเงิ น

และเขามีเงิ นเก็บ ตามเป้าหมายที่วางไว้ บางคนชอบจ่ายเงิ นตลอด

เห็นอะไรก็ซื้อไม่เคยไตร่ตรองอย่างนี้ โอกาสที่จะเก็บเงิ นก็ย ากเต็มที

7.ชอบวิ่งตามเทคโนโลยี

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่างดึงดูดให้ผู้คนละทิ้งของเดิม

จ่ายเ งินซื้อของใหม่ เพื่อให้ขึ้นชื่อว่ามีสิ่งของที่ล้ำหน้ากว่าใคร

ซึ่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตลอดเวลา เช่น

สมาร์ทโฟนมือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ ถ้าหากคุณมัววิ่งตามเทคโนโลยี

และเปลี่ยนใหม่บ่อยๆจะทำให้คุณเป็นหนี้ และไม่มีเ งินเหลือเก็บเลย

เพราะคุณคิดแต่จะเก็บเ งินไปซึ้อเทคโนโลยีเหล่านี้ จึงเป็นต้นเหตุ

ให้คุณเก็บเงิ นไม่ได้สักที ในเรื่องของแฟชั่นใหม่ๆ

ก็เหมือนกันหากต้องซื้อทุกครั้งโดยยั้งใจไม่ได้สิ่งที่ควรทำคือ

คุณต้องแก้ไขวิธีคิดด่วนมากเลยก่อนจะสายเกินไป

8.มีรสนิยมการใช้ชีวิตที่หรูหรา

การที่คุณต้องควงแฟนไปกินข้าวที่ห้างตลอดเวลา หรือใช้สินค้าแบรนด์เนมอย่างเดียว

เพื่ออวดรวยทั้งที่รายได้ไม่ได้สูงเท่าไรนัก จะทำให้คุณเกิดปัญหาทางการเ งิน

เพราะพฤติกร รมเช่นนี้จำเป็นต้องใช้เ งินมากทำให้คุณต้องไปหยิบยืมเ งินชาวบ้าน

ซึ่งพอถึงเวลาคุณไม่มีเ งินให้พวกเขา ก็เกิดนินทาทำให้คุณเสียหาย

จากพฤติก รรมติดหรูนี่เอง ทางที่ดีละทิ้งนิสัยเดิมๆเสียเริ่มต้นใหม่

ใช้ชีวิตให้พอเพียงแก่ฐานะของตนรับรองว่าอีกไม่นาน

คุณจะฟื้นตัวอย่างแน่นอน

9.รอโชควาสนา

บางคนหวังรวยทางลัด ไม่หารายได้เพิ่ม กับหวังโชค ถูกหวยฟลุ๊คได้เ งิน ล้าน

ซึ่งโอกาสถูกนั้นมีน้อย หากคุณใช้เงิ นไปกับเรื่องพวกนี้

เมื่อลองรวมเงิ นดู เพื่อที่จะมีโชคใหญ่สักครั้ง ก็หมดเงิ นไปมากมาย

ซึ่งสิ่งที่คุณหวังรวยทางลัด อาจจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเลย

ทางที่ดีมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ดีกว่า ถ้าไม่ฟุ่มเฟือยก็จะมีเงิ นเก็บอย่างแน่นอน

การเก็บเงิ นให้ได้หรือเงิ นออมนั้น คุณจะต้องมีเป้าหมายก่อนว่า

ต้องการออมเงิ นเดือนเท่าไรพอถึงเวลาเงิ นออก ก็รีบกันเ งินออมไว้ก่อน

อย่างน้อยก็อุ่นใจ มีเงิ นเก็บและได้ทำตามแนวทาง ของผู้ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่ที่มีคนเคยเดิน แล้วประสบความสำเร็จ เราก็ทำตาม แต่ถ้าหากทำตามวิธีของคุณแล้ว

ล้มเหลวเก็บเงิ นไม่ได้ ก็ควรเลิกพฤติกร รมที่ไม่ส่งเสริมนั้นไปเสีย

เพราะถ้าปล่อยไว้นาน. จะทำให้ชีวิตเสียเวลามาก

ขอบคุณที่มา:moneyhub

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

คุณสมบัติผู้นำ ที่ลูกน้องรักเต็มใจ ยอมทำงานรับใช้ให้ถวายหัว

เมื่อไม่นานมานี้ ได้ทบทวนชีวิตตนเองที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ … …