Home ข้อคิด 7 ลักษณะคนที่ทำงานเก่งและฉลาดจริง เป็นที่รักขององค์กร

7 ลักษณะคนที่ทำงานเก่งและฉลาดจริง เป็นที่รักขององค์กร

1.มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ

ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เวลาทำงาน

คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่า คนที่มีทัศนคติในเชิงลบ

เพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ค่อยมีปัญหา

กับใครและยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ

เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

และยินดีแก้ไขให้ถูก

2.มีความมุ่งมั่นมานะอดทน

เพราะคนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหา

อุปสรรคต่างๆในการทำงาน แล้วแสดงออกให้เห็น

ถึงความพย าย าม ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

คนประเภทนี้ เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว

มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเลย

3.ปรับตัวได้ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้

คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัว

เข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี

จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าผู้ที่อยู่

แต่แวดล้อมเดิมๆ

4.การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบคือเรื่องที่สำคัญมากแก่องค์กร

เพราะถ้าได้รับมอบหมายงานมาแล้ว ก็ทำให้สำเร็จ

ดังนั้นถ้าได้รับมอบหมาย คุณควรรับผิดชอบตัวเอง

โดยทำงานได้แบบไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแล

หรือคอยตามทวงงาน

5.ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา

ที่สามารถนำพาองค์กร ให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ไม่ย าก

แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษ

ที่องค์กรเขาต้องการหรอก

6.ต้องทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้

มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ

เช่นหัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอดมากี่ตัว

ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมา

แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนแล้วบอก

ลักษณะของลูกแมว แต่ละตัวได้ด้วยนะ

7.การทำงานเป็นทีมสำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะ

ในการทำงานเป็นทีมนั้น ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

คนแบบนี้อาจสร้างความถดถอย ให้แก่องค์กรได้ ฉะนั้นการที่จะทำงาน

ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างที่คิดนั้น บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อผลงานที่ดี แม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียว

จะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้

แต่ว่าการทำงานเป็นทีม ก็ยังมีความสำคัญเสมอ

เพราะความสำเร็จขององค์กร มันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอ

สำคัญเลยไม่ว่า คุณจะไปสมัครงานที่ไหน

เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ คุณจะเป็นฝ่ายเลือกองค์กรเองได้

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน

จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถ

เลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ

 

ขอบคุณ:jobbkk

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …