Home ข้อคิด 6 ข้อที่ที่หลายคนมักทำผิดพลาด จนทำให้ชีวิตวัยเกษียณ ลำบากยากจน

6 ข้อที่ที่หลายคนมักทำผิดพลาด จนทำให้ชีวิตวัยเกษียณ ลำบากยากจน

1.ซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าบ้านเป็นเ งินก้อนโต และการซื้อบ้านราคาสูง เกินกว่าที่จะผ่อนได้

จึงเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคุณคำนวณแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตของคุณ

สูงกว่าค่าเฉลี่ย ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องลดรายจ่ายลง ต้องเข้าใจด้วยว่า

การย้ายที่อยู่มันเป็นเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนมาอาศัยอยู่ในบ้าน ที่ถูกลง

ย่อมดีกว่าปล่อยให้ค่าบ้าน กระทบการเงิ นของคุณ เงิ นที่เสียไปกับค่าที่อยู่อาศัยมากขึ้น

จะทำให้เงิ นเก็บหลังเกษียณของคุณ ลดน้อยลง และหากเงิ นหลังเกษียณของคุณ

ไม่พอใช้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้คุณจมกองหนี้นั่นเอง

2.ล้อเล่นกับแผนเก็บเงิ นหลังเกษียณ

ในตอนที่คุณมีอายุ 20-30 ปี อาจจะละเว้นเ งินสะสม

เพื่อตอนเกษียณอายุได้ แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคน

คุณจะมาล้อเล่นกับเงิ นสะสม เพื่อตอนเกษียณอายุไม่ได้นะ

อย่าใช้เ งินที่กันไว้ เพื่อตอนเกษียณอายุเด็ดขาด

เพราะคุณต้องมีเงิ นสดไว้ เผื่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ

3.ไม่เก็บเ งินให้มากขึ้นตามอายุ

เ งินที่คุณสะสมไว้ สำหรับการเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า

ตอนที่คุณทำงานใหม่ ยิ่งคุณทำงานมานาน มีเงิ นเดือนสูงขึ้น

ก็ควรเก็บให้มากขึ้นตามอายุของคุณ เพราะหากมัวชะล่าใจ

อาจทำให้เก็บเ งินได้ไม่พอใช้ แทนที่จะได้พัก

กลับต้องลำบากกว่าเดิม

4.ไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับลูกๆของคุณ

อย่าทุ่มทุนกับลูกจนเกินพอดี คุณควรพิจารณา ค่าใช้จ่ายทุกๆด้าน

ให้ถี่ถ้วน ทั้งค่าเล่าเรียนของลูก ค่าคอร์สเรียนพิเศษ

ค่าคอร์สกิจก รรมต่างๆ ค่าเข้าค่ายวิชาการ ช่วงปิดเทอม

และค่าใช้จ่ายช่วงเรียนมหาวิทย าลัย คุณต้องลดค่าใช้จ่าย

ให้ประหยัดที่สุด หรืออาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างออก

ไม่เช่นนั้น คุณอาจต้องทำงานหนักมากขึ้น

จนกระทบกับสุขภาพในวัยเกษียณ

5.ไม่ปรับแผนประกันชีวิต

อย่าลืมว่าประกันที่คุณเคยทำ เมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกัน

ที่เหมาะสมกับคุณแล้ว คุณต้องการประกัน ที่ครอบคลุมให้เหมาะสม

กับอายุรวม ทั้งการประกันเพื่อให้ครอบครัว ไม่ต้องมีปัญหาการเงิ น

หากวันหนึ่งคุณมีปัญหาสุขภาพ ต้องใช้ค่ารักษามากหรือเสี ยชีวิ ต

เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนเดียว

ที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

6.ไม่รีบจัดการหนี้บัตรเครดิต

ในวัยนี้คุณไม่ควรใช้จ่ายแบบพึ่งพาบัตรเครดิตอีกแล้ว ถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิต

ต้องพย าย ามจ่ายให้หมดโดยเร็ว หรือหากมีหนี้บัตรเครดิตมากเกินไป

คุณต้องจัดการให้ได้ ต้องจริงจังแม้ว่า คุณจะต้องขา ยสินทรัพย์

บางอย่างในบ้านก็ต้องทำ หรืออาจต้องปันเงิ นเก็บของคุณ

มาทยอยจ่ายหนี้บัตรเครดิต แล้วคุณจะมีอิสระทางการเงิ น

มีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อปลดภาระหนี้ให้หมดไปได้

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …