Home ข้อคิด 6 ข้อดีในการมีเงินเก็บ..มาเริ่มเก็บตอนนี้ก็ยังไม่สาย

6 ข้อดีในการมีเงินเก็บ..มาเริ่มเก็บตอนนี้ก็ยังไม่สาย

1.สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ เมื่อมีเงิ นออมที่มากพอสมควร เราก็สามารถ

ไว้วางใจได้ว่าในอนาคตภายภาคหน้า จะมีเงิ นเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นค่าใช้จ่ายในย ามฉุกเฉิน หรือค่าใช้จ่ายเมื่อย ามแก่ตัวลง ทำให้เราสามารถ

ดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ และมีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเหนื่อยทุ่มแรงลงทุน

ทำงานหนัก เหมือนอย่างตอนที่ยังไม่มีเงิ นเก็บ

2.ไม่เป็นภาระของลูกหลาน แน่นอนว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น มีผู้สูงอายุหลายคน

ที่ต้องให้ลูกหลานมาคอยดูแล ในเรื่องต่างๆ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเรามีเงิ นออม

เป็นของตัวเอง เพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน เพราะแต่ละคน ย่อมมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ

ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากเรามีเงิ นเก็บออม เราจะสามารถนำเ งินนั้น มาใช้จ่าย

ในย ามเจ็บป่วยหรือในย ามที่จำเป็น ไปจนถึงการช่วยเหลือลูกหลาน

ในย ามเดือดร้อนอีกด้วย

3.ลดการผันผวนของการใช้จ่าย และเก็บไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน โดยที่ไม่กระทบ

ในส่วนของรายได้ หรือค่าใช้จ่ายหลักอื่นของตัวเอง และครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่แล้ว

คนมักจะนิยมออมเ งินไว้ เผื่ออนาคตเกิดมีเหตุฉุกเฉิน ทางด้านการเงิ นต่างๆ

เช่นการขาดทุนจากธุรกิจ เก็บไว้ใช้เมื่อย ามขาดรายได้ ตกงานหรือมีเรื่องต้องใช้เ งินก้อนใหญ่

แบบไม่คาดคิด

4.เป็นเกราะเพิ่มความมั่นคงในอนาคต การมีเ งินออมจำนวนหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นเกราะพื้นฐานป้องกัน

เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย จากปัญหาสุขภาพ

หรือธุรกิจประสบปัญหา จนขาดสภาพคล่องทางการเ งิน ซึ่งการเก็บออมเ งิน

จะทำให้คุณเบาใจได้ ว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเหล่านี้

คุณจะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพราะสามารถใช้เงิ นเก็บของคุณ

เพื่อให้ก้าวผ่านปัญหานี้ได้

5.ความมั่นคงในชีวิตสำหรับการออมเงิ น คนส่วนใหญ่จะมีแผนการใช้เงิ นล่วงหน้า

และจุดประสงค์ที่ชัดเจน สำหรับการออมเงิ นเป็นประโยชน์ต่อตัวเรา และคนในครอบครัวทั้งสิ้น

โดยส่วนใหญ่ที่นิยมวางแผน การเก็บออมเงิ นล่วงหน้า เพื่อการใช้จ่ายย ามเกษียณอายุ

หรือย ามแก่ตัวลงการออมเพื่อการศึกษาของตัวเอง หรือคนในครอบครัว การออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลเช่นการซื้อบ้านซื้อรถ ซื้อคอนโดเป็นของตัวเอง การออมโดยหวังผลตอบแทน

ในรูปแบบต่างๆ เช่นการลงทุนการเลือกฝากประจํา เพื่อเ งินปันผลและกำไร

ไปจนถึงดอ กเบี้ยจากการเก็บออม

6.ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ เงิ นออมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศ ของเรามีความเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น โดยประเทศ

ที่มีการออมเงิ นในปริมาณที่สูง จะช่วยให้เศรษฐกิจ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

เพราะสามารถนำเ งินที่เก็บออม ไปลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ ในรูปแบบต่างๆ

โดยไม่ต้องอาศัยเงิ นทุน จากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่า เงิ นออมส่วนใหญ่

จะถูกนำไปใช้ในการลงทุน ภาคธุรกิจไปจนถึงการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจ ขั้นพื้นฐานต่างๆ

เพื่อช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศ

ขอขอบคุณ ktc.co.th

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …