Home ความเชื่อ เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว ทำบ่อยๆ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว ทำบ่อยๆ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0 second read
0

เพียงน้ำสะอาด1แก้วทำบ่อยๆช ีวิตดีขึ้นแน่นอน

ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้1ขวดและนำจรดระหว่างคิ้วแล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อไปนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบ

นะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวา

บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวและพร้อมน้ำสะอาดหนึ่งแก้ว

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่คงคาพระแม่ธรณี

โปรดมาเป็นทิพย์พย านขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันไดที่ข้าพเจ้าชื่อสกุล

ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์

ไม่ว่าท่านจะมาจากภพใดชาติใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดเลยให้กุศลถึงทั่ว

ทุกภพทุกภูมิทุกท่านทุกตัวทุกตนขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าว

โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หมายเหตุ

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบนให้เทน้ำลงดินตลอดให้จบคำกรวดน้ำ

การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้งเพียงอธิษฐานจิตสำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอหากไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะและนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน

การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมากไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยไหนให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบโดยไม่ให้เหลือเอาไว้

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ความเชื่อ
Comments are closed.

Check Also

คนไม่มีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะ เ ลื่ อ น ผ่าน บ ท ความนี้

คนไม่มีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะ เ ลื่ อ น ผ่าน บ ท ความนี้ … …