Home ธรรมะ เพียงแค่อธิฐานก่อนนอน แค่ 5 นาที เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เห็นผลแน่นอน

เพียงแค่อธิฐานก่อนนอน แค่ 5 นาที เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เห็นผลแน่นอน

2 second read
0

เพียงแค่อธิฐานก่อนนอน แค่ 5 นาที เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เห็นผลแน่นอน

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง

ล่วงเกิน บิดา-ม า ร ด า

ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่ง ศั ก ดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร

จะด้วย ก า ยว า จ า ใ จ ก็ ดี

ขอได้โปรด อโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัวติดตาม

มาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว

ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอ ถ อ น

คำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตน ในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ ผ่ า น มาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน

บริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ

สติปัญญา ปฏิภาณ ธน ส า ร สมบัติ

อุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล าย สิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่างทั้งทางโลก

ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้า สู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะช า ติ ใ ด ภ พ ใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอ ถ อ น ความ พ ย า บ า ท

ความอ า ฆ าตและคำส า ป แ ช่งในทุกชาติ

ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ งของปวงชนของ

เจ้าก ร ร ม น า ย เ ว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิ

พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

แนะนำส ว ดก่อนนอนทุกคืน เราควรตั้งใจให้

อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคน

ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก

ความตั้งใจอย่างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ

และเราจะหลับไปอย่างเป็นสุข

ตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่ อ งจำไว้ว่า

เมื่อใดใจของเรา ผู ก เ ว ร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รู

แต่เมื่อใดใจของ เรามีเมตตา มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

 

ที่มา verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ธรรมะ
Comments are closed.

Check Also

ขงเบ้งท่านว่าไว้ ไม่ควรคบหา คน 5 ประเภทนี้ มีแต่จะพาชีวิตตกต่ำ

ขงเบ้งท่านว่าไว้ ไม่ควรคบหา คน 5 ประเภทนี้ มีแต่จะพาตกต … …