Home ธรรมะ 5 ทานที่ ไม่ได้ใช้เงิน ได้บุญ มากจนล้น

5 ทานที่ ไม่ได้ใช้เงิน ได้บุญ มากจนล้น

0 second read
0

5 ทานที่ไม่ได้ใช้เงิน ได้บุญมากจนล้น

ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมากชีวิตดีมาก

ในย ามที่เราลำบากเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตยังเป็นกุศล

อย ากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำ กรร มดี ที่สร้าง หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญาพบทางสว่าง

และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต

ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง

แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ

ทาน 5 ประการ ได้แก่..

1. ใบหน้าเป็นทาน

หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจคลาย ทุ ก ข์ เป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจโลก เข้าใจธรรม

2. วาจาเป็นทาน

หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

3. จิตใจเป็นทาน

หมายถึง สามารถเปิด อ กเปิดใจรับฟังความ ทุ ก ข์ กับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ จิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อบุญ ต่อกรร มดีของผู้อื่น

มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม ทานย่อมมีพลังดึงดูดโน้นน้าว ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นแสงสว่างโดยพลัน ให้อภัยทานแด่ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

4. ดวงตาเป็นทาน

หมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสัตว์ได้อย่างแน่วแน่

5. กายเป็นทาน

สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นภัยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

ที่มา ธ. ธรรมรักษ์

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ธรรมะ
Comments are closed.

Check Also

ถ้าไม่อยากโดนทิ้ง ห้ามทำ 10 อย่านี้

ถ้าไม่อยากโดนทิ้ง ห้ามทำ 10 อย่านี้ 1. ผู้หญิงที่ชอบบ่น … …