Home ธรรมะ คำๆเดียว ได้บุญอย่างไม่น่าเชื่อ โคตรบุญมหาศาล

คำๆเดียว ได้บุญอย่างไม่น่าเชื่อ โคตรบุญมหาศาล

0 second read
0

คำๆเดียว ได้บุญอย่างไม่น่าเชื่อ โคตรบุญมหาศาล

บุญนั้นมีความมหัศจรรย์มากในเรื่องการสร้างบุญเราท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าทำบุญเองก็ย่อมได้บุญชวนผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญแต่บางคนแม้จะไม่ได้สละทรัพย์เป็นเจ้าของวัตถุทานไม่ได้เป็นผู้ถวายทานด้วยมืออีกทั้งไม่ได้อยู่ร่วมในการให้ทานกับเขาด้วยแต่มารู้ทีหลังว่าคนอื่นเขาให้ทานรู้แล้วก็รู้สึกยินดีเลื่อมใสไปกับเขาบุคคลนั้นก็จะพลอยได้รับผลของบุญด้วยอย่างน่าอัศจรรย์

การอนุโมทนาบุญว่าสาธุสาธุสาธุนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งกับการโมทนาบุญกับการทำทานของผู้อื่นเท่านั้นถ้าเป็นการโมทนาในการสร้างบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าหรือพระอริยสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็จะยิ่งก่อเกิดผลบุญมหาศาลในพุทธชาดกและพุทธประวัติเราเห็นเสมอว่าคนที่ทำบุญสร้างบารมีจริงคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำเพียงการโมทนาบุญอย่างเดียวกับผู้ที่บำเพ็ญบารมีสูงสุดก็ย่อมได้บุญมากตามไปด้วย

อัตราส่วนบุญที่เกิดจากการโมทนาบุญนั้นเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นที่สงสัยกันมากว่าการกล่าวโมทนาบุญนั้นจะได้บุญมากน้อยเท่าไหร่เห็นคนอื่นทำดีแล้วแล้วเราไปขอแบ่งบุญเขามาอย่างนั้นหรือหรือว่าโมทนาแล้วเป็นการขโมยบุญจากผู้อื่นมาหรือไม่อานิสงส์ที่จะพึงได้จากการโมทนาบุญนั้นเทียบได้เป็นผลกำไรจากการใช้จิตทำบุญไม่ต้องลงทุนเองถ้าได้ทำอย่างตั้งใจจริงด้วยจิตยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในคุณงามความดีที่ผู้อื่นทำก็อาจได้บุญมากถึง90เปอร์เซ็นต์

ผู้ที่เป็นเจ้าของบุญหรือผู้ที่กระทำบุญนั้นย่อมได้บุญ100เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วส่วนผู้ที่ตั้งใจโมทนาบุญก็ได้ไปครั้งละ90เปอร์เซ็นต์หากมีผู้ที่มาทำบุญผ่านไป10คนเราก็ได้บุญประมาณ900มากกว่าเจ้าของผู้ทำบุญในแต่ละรายเสียอีกเป็นเคล็ดการทำบารมีให้เต็มเร็วมาก

ส่วนในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาได้จำแนกการใช้คำว่าสาธุไว้6นัยกล่าวคือ

สุนทระหมายถึงดีงาม

ทัฬหิกัมมะเป็นการย้ำอีกครั้งเพื่อให้การกระทำนั้นมั่นคงยิ่งขึ้น

อายาจนะเป็นคำอ้อนวอนหรือเรียกร้องเมื่อเริ่มต้นจะพูดอย่างอื่นต่อไป

สัมปฏิจฉนะเป็นการรับคำหรือยอมรับคำพูดของผู้อื่น

สัชชนะหมายถึงคนดี

สัมปหังสาเป็นคำแสดงความยินดีหรือพอใจ

ก่อนจะอธิบายธรรมอธิบายคำว่าสาธุให้ฟังสักหน่อยพวกเราได้ยินแต่ว่าสาธุแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรสาธุในภาษาไทยมีความหมายอย่างน้อย 5 อย่าง

1. สาธุหมายถึงอนุโมทนาแสดงความยินดีตกลงเห็นด้วยเช่นเวลาเราเห็นด้วยกับใครตกลงโอเคเราก็บอกสาธุเห็นด้วยสมมุติว่าเราเลือกตั้งเห็นคะแนนเสียงเราก็บอกสาธุไม่ต้องปรบมือกราวเพราะปรบมือเป็นของฝรั่งเขาของไทยคือสาธุเห็นด้วยเหมาะสมแล้วหรืออาจารย์รู้ว่าลูกศิษย์กราบสวยอาจารย์ก็บอกสาธุดีแล้วอนุโมทนายินดีด้วย

2. สาธุหมายถึงยังประโยชน์ให้สำเร็จคือให้สำเร็จประโยชน์เช่นได้ยินคำว่ามัตตัญยุตตาสทาสาธุความรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์เสมอ

3. สาธุหมายถึงขอให้สมพรปากกับคำอวยพรที่ท่านให้อย่างเช่นอันนะภาระในครั้งสมัยพุทธการเป็นคนยากจนเข็ญใจทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อธิฐานว่าคำว่าจนอย่าได้มีและจงได้รู้ธรรมอย่างท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ให้พรว่าอิจฉิตังปัตถิตังตุมหังขิปปะเมวะสะมิชฌะตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปัณณะระโสยะถามะณิโชติระโสยะถาแปลว่าขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดีฯจึงรับว่าสาธุขอให้สมพรปากท่าน

4. สาธุหมายถึงขอโอกาสอันนี้เป็นสำนวนของพระอย่างสมมุติว่าจะอาราธนาศีลก็จะขึ้นว่าสาธุสาธุมะยังภันเตเคยได้ยินบ้างไหมเหมือนกับว่าคนเป็นครูบาอาจารย์จะทำอะไรก็ขอโอกาสพระเถระเสียก่อนเช่นจะเปิดหน้าต่างก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับผมจะเปิดหน้าต่างทำอะไรต้องบอกผู้ใหญ่เสียหน่อยไม่ใช้ทำพรวดไปขาดความเคารพการทำขอโอกาสอย่างนี้ท่านเรียกว่าสาธุภาษาบาลีภาษาไทยว่าขอโอกาส

5. สาธุหมายถึงแสดงความต้อนรับแสดงความยินดีไชโยโห่ร้องกราบไหว้ยกตัวอย่างเวลาสมเด็จสังฆราชหรือใครก็ตามเสด็จไปต่างประเทศต่างประเทศเช่นเนปาลเขานิยมเวลามาต้อนรับเขาจะร้องสาธุตลอดทางที่มาต้อนรับสาธุตัวนี้ก็คือขอยินดีต้อนรับ

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ธรรมะ
Comments are closed.

Check Also

ถ้าไม่อยากโดนทิ้ง ห้ามทำ 10 อย่านี้

ถ้าไม่อยากโดนทิ้ง ห้ามทำ 10 อย่านี้ 1. ผู้หญิงที่ชอบบ่น … …