Home ข้อคิด 15 เคล็ดลับสอนลูก ให้โตมาทั้งฉลาด IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

15 เคล็ดลับสอนลูก ให้โตมาทั้งฉลาด IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

เลี้ยงลูกอย่างไรดีให้มีความสุข และฉลาดทั้งทางด้านสติปัญญา (IntelligenceQuotient,IQ)

และทางด้านอารมณ์ (EmotionalIntelligence,EQ) แถมยังมีความสุข และเติบโตขึ้นมามีเหตุผล

และเป็นคนดีของสังคม? วันนี้มี 8 เคล็ดลับที่สำคัญ และผ่านการศึกษามาแล้วว่า ใช้ได้ผลดี

กับเด็กทั่วโลกมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน จะมีเคล็ดลับใดกันบ้างมาดูกันเลย

1.ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิจัยจาก American Academy of Pediatrics (AAP) และ American College o fObstetriciansand

Gynecologistsเผยว่า การให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีนับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับ

ในการพัฒนา IQ และ EQ เด็กอย่างเป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพ

คุณค่าทางโภชนาการ ของน้ำนมแม่ ช่วยพัฒนาระบบทางประสาทของเด็ก

และการใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูก ขณะให้นมยังช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น

และรับรู้ถึงความรัก ความเอาใจใส่ จากแม่ช่วยเสริมสร้างทักษะ

ทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2.ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ(Gratitude)

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ (Gratitude) หมายถึงความรู้สึกขอบคุณ และสุขใจ

เมื่อได้รับสิ่งต่างๆ หรือการมองเห็นและซาบซึ้ง กับแง่มุมบางอย่างในชีวิต

มิว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆ งานวิจัยพบว่า การหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ

สามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุข

โดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณ สามารถทำได้ง่ายๆ เช่น ให้ลูกลองเขียนลง ในสมุดบันทึก

ให้ลูกลองเอ่ยออกมาสักสองหรือสามสิ่ งที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน

ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็นเป็นต้น เด็กขี้สงสัยและถามพ่อแม่บ่อยๆนั้น

เป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็นคนช่างสังเกต และใฝ่รู้หากลูกถามคำถามบ่อยๆ

ขอให้คุณอย่าเบื่อหรือรำคาญ เพราะการถามตอบของเด็กจะช่วยให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ที่สำคัญ อย่าลืมถามลูกกลับ เช่นรู้ไหมสิ่งนี้คืออะไร ถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้

จะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

4.เสริมสร้างกิจกรร มทางความทรงจำ

กิจกร รมทางความทรงจำ (Memoriesactivities) ช่วยพัฒนามิเพียงทักษะในการจำของลูก

แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผล และภาษา ตลอดจนการปะติดปะต่อเหตุการณ์

และความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ การให้ลูกเล่นกิจกรร มทางความทรงจำ

เช่นจิกซอว์ครอสเวิร์ดซูโดกุ จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกร รม ที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และEQให้ลูก

ได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

5.คาดหวังความพย าย ามมิใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวังความพย าย าม จะช่วยให้ลูกสนุกสนาน กับการเรียน และกิจกร รมที่เขากำลังทำ

ได้ดีกว่าการคาดหวังความสมบูรณ์แบบ งานวิจัยพบว่า พ่อแม่ที่มักคาดหวัง

ความสมบูรณ์แบบจากลูก มักทำให้ลูก เสี่ยงมีภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวลในตอนโต

โดยมิรู้ตัว การเลี้ยงลูกอยู่บนฐานของความพย าย าม จึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่า

ในตัวเองและสิ่งเขาทำได้อย่างเป็นเหตุผลเป็นผล และมีความสุขมากกว่า

6.พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนาผ่านทางทักษะ และกิจก รรมต่างๆ การเรียนรู้ที่จะมีความสุข

ในวัยเด็กยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ และพฤติกร รมของพ่อแม่ด้วย การที่พ่อแม่อารมณ์เสีย

ให้ลูกเห็นบ่อยๆก็อาจบ่มเพาะ ความวิตกและปมในใจให้ลูกเช่นกัน ดังนั้นนอกเหนือจาก

การฝึกให้ลูกพัฒนา ทักษะทางด้านอารมณ์ต่างๆ การที่พ่อแม่มีความสุข และอารมณ์ดีก่อน

และเผื่อแผ่รังสีแห่งความสุขดังกล่าวต่อ ให้ลูกยังนับเป็นอีกวิธี

เลี้ยงลูกให้มีความสุขเช่นกัน

7.ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโตมาด้วยความรัก และความใส่ใจจากพ่อแม่เสมอ

จะมีมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

8.อ่ านหนังสือกับลูก

แทนที่จะเพียงแค่กระตุ้นให้ลูกอ่ านหนังสือ หรืออ่า นหนังสือให้ลูกฟัง

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า การอ่ านพร้อมกันกับลูก และพย าย ามอธิบายจุด

ที่สำคัญที่น่าสนใจให้ลูกฟัง จะช่วยเพิ่มมิเพียงทั้งความเข้าใจ

และการพัฒนาทางสติปัญญา แต่ยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่น

และความรักระหว่างกัน และกันถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูก ให้มีเหตุผล

ฉลาดตลอดจนรู้สึกถึงความรักจากพ่อแม่ในขณะเดียวกัน การเล่นกีฬา

นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรง แล้วยังช่วยฝึกความเร็ว ในการคิดวิเคราะห์

และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูก

10.กินมื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา

มิเชื่อก็ต้องเชื่อว่า กิจกร รมง่ายๆ อย่างการกินมื้อค่ำด้วยกัน

อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ระหว่างพ่อแม่ลูก หรือภายในครอบครัว

คืออีกหนึ่งกิจกร รม ที่งานวิจัยพบว่า เด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบ

และสามารถช่วยบ่มเพาะความสุข และการเติบโตทางอารมณ์ของลูก

ได้อย่างอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำ ที่ครอบครัวสนใจ

ที่จะแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ประจำวันของกันและกัน

ถามสารทุกข์สุกดิบและแสดงความรักความห่วงใยต่อกันและกัน

11.ให้กำลังใจลูก

การกระตุ้นลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียว แล้วจะประสบความสำเร็จ

แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นทักษะกระบวนการคิด

เกิดเป็นการเรียนรู้และความฉลาด ดังนั้นเราควรพูดให้กำลังใจลูก

เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ และรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

12.ส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิจัยหลายแห่งพบว่า การฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลงรักในเสียงดนตรี

สามารถช่วยพัฒนาทักษะทาง IQ ของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แถมยังช่วยเสริมสร้างทักษะ การแสดงออกทางอารมณ์ และปลดปล่อย

ความรู้สึกเศร้าและสุขสมในจิตใจอย่างสร้างสรรค์

13.ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีสารอาหารเหมาะสมกับเด็ก วัยเจริญเติบโต

เช่น เมนูปลาทะเล ต่างๆที่มีDHAช่วยบำรุงสมอง

14.ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่ คอยดูแลจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้

ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะเลาะ หรือโดนเพื่องแกล้งบ้าง

แต่นี่คือวิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

15.เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุดและง่ายๆที่สุดก็คือ คุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกค่ะ

เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสอนเลยไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ

ถ้าแม่ชอบอ่ านหนังสือ ให้ลูกบ่อยๆ ลูกก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่า น ไปโดยปริย าย

วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด หรือวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอาจไม่มีสูตรสำเร็จ

แต่ถ้าลองใช้เคล็ดลับง่ายๆที่แนะนำแล้วละก็ เชื่อว่าเด็กๆต้องเติบโตมา

อย่างมีความสุขและมีคุณภาพแน่นอน

ขอขอบคุณstarfishlabz

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …