Home ข้อคิด 13 ลักษณะนิสัยของคนมีแนวโน้ม จะรวย ไม่ต้องมาลำบาก

13 ลักษณะนิสัยของคนมีแนวโน้ม จะรวย ไม่ต้องมาลำบาก

1.อ่ านหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่า นหนังสืออย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน และเป็นการอ่ านเพิ่มความรู้

เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด ไม่ได้อ่ านหนังสือหมวดบันเทิง

2.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวย ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน เพราะเขารู้ว่า

การออกกำลังกาย ไม่ได้ดีต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

3.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก

มีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้ แต่เพราะพวกเขารู้ว่า

เวลามีจำกัด จะคบทุกคน ทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคนที่คิดลบ

ช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจ

และหากเรา อย ากจะอยู่ในสังคมคนรวยสร้างเองจริงๆ

เราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐาน

ทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้า และมีความรู้จริง

แบบนี้ใครๆก็อย ากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย

4.พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อ ล้มแล้วก็ลุกต่อ

ให้เดินไปได้ ก้าวสองก้าว แล้วล้มก็ลุกมาเดินต่อ สุดท้ายจะก็ไปถึง

เป้าหมายได้และคนรวยสร้างเอง จะตั้งเป้าหมายส่วนตัว

ไม่เอาชีวิตของคนอื่น มาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

5.ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืดอย่างน้อย 3 ชั่ วโมง ก่อนเริ่มทำงานจริง

(เช่นเริ่มงาน 8 โมง ก็ตื่นตี 5 )เพราะตื่นเร็วกว่า ก็มีเวลาคิด

และทำสิ่งต่างๆได้มากกว่า กลายเป็นว่าคนตื่นเช้า

สามารถ“ควบคุม”ปัจจัยเวลาได้ส่วนคนที่ตื่นสาย

ทำอะไรช้าก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

6.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้ จากแหล่งเดียว

แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอย่างน้อย อย่างเช่นบ้าน หรือคอนโดให้เช่า

กำไรและเงิ นปันผล จากหุ้นและการร่วมหุ้น ทำธุรกิจซึ่งไม่จำเป็น

ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เงิ นมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่ม

ลองทำและต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

7.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อน ที่มีประสบการณ์

ในบางด้านมากกว่า. เคยทำบางอย่างสำเร็จมาก่อน และที่ปรึกษา

ไม่ได้ช่วยพัฒนาชีวิต คนรวยเฉพาะด้านธุรกิจ หรือการเงิ นเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัว มีความสุข ผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบ

ที่ย ากๆได้ คือคนรวยจะไม่คิดเอง ทำเองด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด

ช่วยแนะนำสิ่งดีๆอยู่เสมอ

8.คิดบวก

ผู้ทำการศึกษา เรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวกเป็นสุดยอดปัจจัยสู่ความสำเร็จ

ของคนรวยสร้างเอง“ทุกคน” ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือไม่ค่อยสำรวจ

จิตใจตัวเองว่า เป็นคนคิดลบ หรือคิดบวกซึ่งคนรวย จะมีความรู้สึกตัวตน

อยู่เสมอว่า จะไม่ปล่อยให้ตัวเอง ตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

9.ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวย จะสร้างกระแสของตัวเองขึ้นมา และชักชวน

คนรอบข้างให้เดินตาม

10.มีมารย าทดีทำตัวเหมาะสม

คนรวยรู้ว่า ในโอกาสไหน ควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมาย

ขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดี

เมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ ร่วมโต๊ะอาหาร อย่างสำรวม

และแต่งตัวเหมาะสม ไม่น้อยเกิน และไม่มากเกิน

(อะไรที่เกินพอดีคือไม่ดี) ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์

แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะ เขารู้จักใจเขา ใจเรารู้ว่า “Weareallhumans”

คือทุกคนมีชีวิตจิตใจ ต้องการกัลย าณมิตร และการจะให้คนอื่นรู้ว่า

เราคือกัลย าณมิตร คือต้องแสดงออก ไม่ใช่แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่า

มีคนแสดงให้เรารู้ว่า เขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเราชื่นชมเรา เราก็คงยินดี

เช่นกัน แต่ถ้าทุกคนคิดดี กับเราหมด แต่ไม่เคยบอก ไม่เคยแสดงออก

เราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

11.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วย เช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรค

เล่นพวกล้วนๆ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว ขั้นรุนแรง แต่เพราะเขารู้ว่า

ไม่สามารถช่วยทุกคน ทุกเวลาได้เพราะแบบนั้น ก็จะไม่มีเวลา

ไปช่วยคนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จ ผลงานโดยรวม

ก็จะออกมากลางๆ หรือต่ำ เพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง คนเก่ง

ก็จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ ส่วนคนที่กลางๆเบๆ

ต่อให้ช่วยมากเท่าไรเขาก็ไปได้แค่นั้น

12.ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้สมองคิดใคร่ครวญ การงานต่างๆ เงียบๆ คนเดียวอย่างน้อย 15 นาที

ทุกวันซึ่งเรื่องที่คิดไม่จำเป็น ต้องเกี่ยวกับเ งินทอง ธุรกิจล้วนๆ แต่เขา ยังคิด

เรื่องการวางแผนชีวิต โดยรวมและการดูแลสุขภาพเช่นกัน

13.ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่องทุกครั้ง และเขารู้ว่า

ถ้าไม่เปิดใจรับฟัง ความเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัว (ได้อย่างทันท่วงที)

ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ เขาจึงแสวงหา ความเห็น

จากคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนคู่ค้า และลูกค้า แล้วถ้าฟังแล้ว

มีเหตุผลจริงก็ยอมรับ พร้อมกับเอามาปรับปรุง ให้การงานต่างๆ

กลับเข้าเส้นทาง ที่ถูกต้องส่วนคนที่กลัวความเห็น จากคนอื่น

ก็เสี่ยงมาก ที่จะล้มทั้งยืน เพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้าว่า กำลังเดินลงเหว

(และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว) คนรวยก็สามารถหลงเดิน

ไปเส้นทางที่พาไปลงเหวได้ เช่นกัน แต่เค้ารับฟังเสียงเตือนว่า

นั่นน่ะผิดทาง อย่างที่บอกไว้ แต่แรกว่า คนรวยสร้างเอง

ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดาแต่ด้วยทัศนคติ ที่ใช่และการกระทำที่ใช่

(ผ่านการต่อสู้ฝ่าฟั นและปรับตัว) คนธรรมดาก็รวยได้สำเร็จได้

ด้วยตัวเอง และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น“สร้างได้”

ไม่ต้องลุ้นให้มีติดตัวมาแต่เกิด แบบพรสวรรค์

เราก็สามารถสร้างทัศนคติ ที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

ที่มา :  thaipt

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …