Home ข้อคิด 13 นิสัยของคนที่มีแนวโน้มว่า อนาคต จะได้เป็นเศรษฐี

13 นิสัยของคนที่มีแนวโน้มว่า อนาคต จะได้เป็นเศรษฐี

1.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกันหมายถึง คนที่มี เป้าหมาย มองโลกด้านบวกมีความ

กระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้ แต่เพราะพวกเขารู้ว่า

เวลามีจำกัดจะคบทุกคน ทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคนที่คิดลบ

ช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจและหาก

เราอย ากจะอยู่ในสังคมคนรวยสร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้

แค่เราต้องมีพื้นฐานทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้าและมีความรู้จริง

แบบนี้ใครๆก็อยากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย

2.ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืด อย่างน้อย 3 ชั่ วโมง

ก่อนเริ่มทำงานจริง (เช่นเริ่มงาน 8 โมง ก็ตื่นตี 5 )เพราะตื่น

เร็วกว่า ก็มีเวลาคิดและทำสิ่งต่างๆได้มากกว่า กลายเป็นว่า

คนตื่นเช้าสามารถ“ควบคุม”ปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสาย

ทำอะไรช้า ก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

3.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้จากแหล่งเดียว

แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอย่างน้อย อย่างเช่น บ้านหรือ คอนโดให้เช่า

กำไรและเงิ นปันผลจากหุ้น และการร่วมหุ้น

ทำธุรกิจซึ่งไม่จำเป็นต้อง เริ่มจากสิ่งใหญ่โต

ใช้เ งินมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่มลองทำและ

ต่อยอดขยับขยายไปเรื่อยๆ

4.อ่ านหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวยอ่า นหนังสืออย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน

และเป็นการอ่ านเพิ่มความรู้ เพื่อเอาไปใช้ต่อยอดไม่ได้อ่า น

หนังสือหมวดบันเทิง

5.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวย ออกกำลังกายอย่างน้อย

30 นาที ทุกวันเพราะเขารู้ว่า การออกกำลังกาย

ไม่ได้ดีต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วย

ให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

6.คิดบวก

ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวก เป็นสุดยอดปัจจัย

สู่ความสำเร็จของคนรวยสร้างเอง “ทุกคน”ซึ่งปัญหาของ

คนส่วนใหญ่ คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเองว่าเป็นคนคิดลบ

หรือคิดบวก ซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอว่าจะไม่

ปล่อยให้ตัวเองตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

7.ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระแสของตัวเอง ขึ้นมา

และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

8.มีมารย าทดี

ทำตัวเหมาะสม คนรวยรู้ว่าในโอกาสไหนควรทำอะไร

เช่น ส่งจดหมายขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ

กล่าวแสดงความยินดี เมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ

ร่วมโต๊ะอาหารอย่างสำรวม และแต่งตัวเหมาะสม

ไม่น้อยเกินและไม่มากเกิน (อะไรที่เกินพอดี

คือไม่ดี)ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษา ความสัมพันธ์แต่ส่วนหนึ่ง

ก็เพราะเขารู้จักใจเขา ใจเรา รู้ว่า“Weareal

lhumans”คือทุกคนมีชีวิตจิตใจ ต้องการกัลย าณมิตร

และการจะให้คนอื่นรู้ว่า เราคือกัลย าณมิตร คือต้องแสดงออก

ไม่ใช่แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่า มีคนแสดงให้เรารู้ว่า

เขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเราชื่นชมเรา เราก็คงยินดีเช่นกัน

แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมด แต่ไม่เคยบอก ไม่เคยแสดง

ออกเราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำ

ว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

9.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อน

ที่มีประสบการณ์ ในบางด้านมากกว่า เคยทำบางอย่าง

สำเร็จมาก่อน และที่ปรึกษา ไม่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตคนรวยเฉพาะด้านธุรกิจ

หรือการเงิ นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัว มีความสุขผ่านพ้นปัญหา

หลายรูปแบบที่ย ากๆได้ คือคนรวย จะไม่คิดเองทำเอง

ด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิดช่วยแนะนำ

สิ่งดีๆอยู่เสมอ

10.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วย เช่นกัน

ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรคเล่นพวกล้วนๆไ ม่ใช่เห็นแก่ตัว

ขั้นรุนแรง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคน

ทุกเวลาได้ เพราะแบบนั้นก็จะไม่มีเวลาไปช่วย

คนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จผลงานโดยรวม

ก็จะออกมากลางๆ หรือต่ำเพราะถ้าช่วยเหมาเข่งคนเก่งก็

จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ ส่วนคนที่กลางๆเบๆ

ต่อให้ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

11.ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่องทุกครั้ง

และเขารู้ว่า ถ้าไม่เปิดใจรับฟังความเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัว

(ได้อย่างทันท่วงที)ว่าอะไร กำลังผิดทางอะไร

ที่คนไม่ชอบเขา จึงแสวงหาความเห็นจากคนรอบข้าง

ทั้งเพื่อนคู่ค้า และลูกค้าแล้ว ถ้าฟังแล้วมีเหตุผลจริง

ก็ยอมรับพร้อมกับเอามาปรับปรุงให้การงานต่างๆกลับ

เข้าเส้นทางที่ถูกต้อง ส่วนคนที่กลัวความเห็นจากคนอื่น

ก็เสี่ยงมากที่จะล้มทั้งยืน เพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้าว่ากำลัง

เดินลงเหว(และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว) คนรวยก็สามารถ

หลงเดินไปเส้นทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน

แต่เค้ารับฟังเสียงเตือนว่านั่นน่ะผิดทาง

อย่างที่บอกไว้แต่แรกว่า คนรวยสร้างเอง

ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่

และการกระทำที่ใช่(ผ่านการต่อสู้ ฝ่าฟั นและปรับตัว)

คนธรรมดาก็รวยได้ สำเร็จได้ด้วยตัวเองและถ้าเรา

เชื่อว่าทัศนคติที่ใช่นั้น “สร้างได้”ไม่ต้องลุ้นให้มีติดตัวมาแต่เกิด

แบบพรสวรรค์ เราก็สามารถสร้างทัศนคติ ที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

12.พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อ

ล้มแล้วก็ลุกต่อให้เดินไปได้ก้าวสองก้าวแล้วล้ม ก็ลุกมาเดินต่อ

สุดท้ายจะก็ไปถึงเป้าหมายได้ และคนรวยสร้างเองจะตั้ง

เป้าหมายส่วนตัว ไม่เอาชีวิตของคนอื่น

มาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

13.ให้เวลากับตัวเองในการ

คิดใคร่ครวญ คนรวยสร้างเอง จะใช้สมองคิดใคร่

ครวญการงานต่างๆ เงียบๆคนเดียว อย่างน้อย 15 นาที

ทุกวันซึ่งเรื่องที่คิด ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเ งินทองธุรกิจล้วนๆ

แต่เขา ยังคิดเรื่องการวางแผนชีวิต โดยรวม

และการดูแลสุขภาพเช่นกัน

ขอขอบคุณ thaipt

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …