Home ข้อคิด 12 วิธีเปลี่ยนจากชีวิตแค่ลูกจ้าง…ให้ได้เป็นนายตัวเอง เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง

12 วิธีเปลี่ยนจากชีวิตแค่ลูกจ้าง…ให้ได้เป็นนายตัวเอง เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง

เชื่อว่าหลายๆคน อาจจะเบื่องานประจำที่กำลังอยู่ อ ย ากจะลาออกไปทำธุรกิจ

ของตัวเองซึ่งก็มีอยู่ 2 ขั้นตอนทีคนส่วนใหญ่ ทำกันคือลาออกงานเลย

แล้วไปสร้างธุรกิจของตัวเอง และยังไม่ลาออกจากงาน แต่วางแผนไปเรื่อยๆ

ในการสร้างธุรกิจ ให้เป็นรูปเป็นร่าง แล้วค่อยลาออก โดยอันหลัง

จะเป็นหลักประกัน ความเสี่ยงได้ดีกว่า เพราะยังมีเงิ นประจำอยู่

วันนี้เราจะนำเสนอ 12 ขั้นตอน ก้าวจากการเป็นลูกจ้าง สู่การเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจเพื่อเป็นแนวทาง ให้กับบรรดาพนักงานประจำ

ที่ต้องการอ ย ากเป็นนายตัวเองหรือเจ้าของธุรกิจในอนาคตครับ

1.มองโอกาสของธุรกิจ

ถือว่าสำคัญมาก แม้ว่าเราชอบหรืออย ากจะทำอะไร แต่ถ้าทำไปแล้ว

ไม่มีลูกค้า ไม่มีคนซื้อก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นการที่คิดจะทำธุรกิจอะไร

ต้องวิเคราะห์ตลาด และพฤติกร รมผู้บริโภคด้วยว่าลงทุนวันนี้ แล้วพรุ่งนี้ลูกค้ายังจะซื้อเราอีกไหม

หรือธุรกิจที่เราชอบในวันนี้อีก 1-2 ปี ข้างหน้า ยังจะได้รับความนิยมอยู่หรือไม่

เราต้องมองโอกาสของธุรกิจด้วย

2.กำหนดสิ่งที่อย ากทำ

เมื่อเราอย ากเป็นเจ้าของธุรกิจ เราต้องค้นหาหรือถามตัวเองว่า อย ากทำอะไร

หรือชอบอะไรเป็นพิเศษ ยิ่งถ้าเรารักในสิ่งที่อย ากทำด้วยแล้ว ก็จะทำให้ธุรกิจ

ที่จะทำประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะตั้งใจ ทำอย่างเต็มความสามารถ

3.เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กๆ

เป็นการทดลอง การทำธุรกิจว่า จะไปได้หรือไม่ได้เหมือน เป็นการลองผิดลองถูก

ถ้าเจ๊งก็ไม่ต้องเสียเ งินงบประมาณจำนวนมาก แต่ถ้าไปรอด หรือได้รับการตอบรับที่ดี

จากตลาดและลูกค้าก็ค่อยๆ ขยับขยายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ ขึ้นที่สำคัญ

เหมาะสำหรับช่วงที่เรา ยังทำงานประจำอยู่ยังปลีกตัวไปทำเต็มตัวไม่ได้

ต้องทำขนาดเล็กๆไปก่อน

4.สอบถามลูกค้าเพื่อหาไอเดีย

เชื่อมโยงกับข้อ 2 เพราะก่อนจะลงทุนทำธุรกิจอะไร ให้ประสบความสำเร็จ

อย ากแรกต้องดูเทรนด์ตลาด และความต้องการของผู้บริโภคด้วย

อาจทำแบบสอบถามหรือ พูดคุยกับลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ

โดยตรงหรือสอบถาม ทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ว่า ลูกค้าชอบสินค้า

หรือบริการ ที่เราอย ากจะทำหรือไม่ เพื่อเป็นการแนวร่วมเดียวกัน

ถ้าสอบถาม หลายๆคนบอกว่าไม่ชอบ เราก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจ

ก่อนที่จะลงทุนจริงๆจังๆได้ทันเวลา

5.วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ

การตลาดที่ได้รับความนิยม ในวันนี้ คือการใช้ช่องทางสื่อสาร ผ่านทางออนไลน์

โดยเฉพาะ Social Mediaต่างๆ เพราะสาสามารถ เจ้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีที่สุด

ขณะเดียวกันเราต้องจัดทำแผนธุรกิจ ระบุรายละเอียดต่างๆว่า เป้าหมายของธุรกิจ

คืออะไรเราต้องทำงานอะไรบ้าง ให้ประสบความสำเร็จแผนธุรกิจ

จะครอบคลุมโครงสร้างส่วนต่างๆของธุรกิจ

6.วางโครงสร้างบริษัท

ในเวลาเดียวกัน ถ้าเราจะเดินหน้าธุรกิจจริงๆ ต้องมองด้วยว่า

จะจัดตั้งบริษัท ในรูปแบบไหนเช่น บริษัทคนเดียวหรือหุ้นส่วน

หรือจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลเป็นต้น เพื่อที่จะได้รับการดูแล

ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

7.ประเมินธุรกิจและปรับเปลี่ยน

หลังจากที่เราได้ทดลองเริ่มต้นธุรกิจไปแล้ว พอผ่านไปได้ประมาณเดือนกว่าๆ

ก็ลองมาวิเคราะห์ธุรกิจดูว่า ผลกาตอบรับจากตลาด และลูกค้าเป็นอย่างไร

ยอดข าย เพิ่มขึ้นทุกวันหรือไม่ หรือคงที่หรือยอดข ายตกเมื่อเราเห็นภาพ

ก็จะสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีโดยนำเอาข้อเสนอแนะ

จากลูกค้ามาปรับปรุงให้ตอบโจทย์ลูกค้าจะดีที่สุดครับ

8.ลาออกจากงานประจำ

เมื่อธุรกิจพร้อมแล้ว ให้ลาออกจากงานประจำวัน เพื่อทำงานของตัวเอง

อย่างเต็มที่ แต่อย่าลืมว่าในการออกมาทำธุรกิจของตัวเองนั้น ในวันข้างหน้า

เราอาจจะต้องได้พบเจอกับหัวหน้าเก่า เจ้านายเก่า หรือเพื่อนร่วมงานเก่าๆ

ดังนั้นก่อนการลาออก ต้องบอกเจ้านายและเพื่อนร่วมงานให้ดี ไม่บา ดหมางใจกัน

เพราะอนาคตธุรกิจอาจต้องพึ่งพาช่วยเหลือกัน

9.ตั้งงบประมาณในการทำงาน

ช่วงเวลาที่เราทำงานประจำอาจจะไม่สามารถ จัดสรรเรื่องงบประมาณ

ในการทำธุรกิจ ได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อเราออกจากงานประจำมา

บริหารกิจการของเราอย่างเต็มที่ แล้วอย ากแรกเราต้องบริหารงบประมาณ

ในการทำธุรกิจแยกออกเป็นแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการตลาด

การจำหน่ายการขนส่งรวม เ งินทุนหมุนเวียน ในบริษัทเป็นต้น

10.รวบรวมทีมงาน

มาถึงตรงนี้ถ้าความคิดในการทำธุรกิจของเรา จะเป็นไปได้มากที่สุด

ผลการตอบรับจากช่วงทดลองทำการตลาด ได้รับผลการตอบรับดี

ต่อไปเราต้องคิดว่า ถ้าเราออกจากงาน เพื่อมาทำธุรกิจของเรา

เต็มเวลา เราจำเป็นต้องทีมงานเพื่อการขย ายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่

ขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นทีมงานการตาดการเงิ นการผลิต

การบริการลูกค้าเป็นต้น

11.การหาแหล่งเงิ นทุน

ถ้าเราคิดจะทำธุรกิ จขาดเล็ก เราอาจใช้เงิ นเก็บ

จากการทำงานประจำ มาใช้จ่ายช่วง 1-2 เดือนแรกก่อนก็ได้

ถ้าหากมีเ งินเก็บจำนวนมาก แต่ถ้าอย ากทำธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้น

เพราะมีตลาด และลูกค้ารองรับอยู่แล้ว ก็อาจจำเป็นต้องหาแหล่งเงิ นทุนที่ปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อจากสถาบันการเ งินต่างๆ

รวมถึงแหล่งเงิ นทุนจากญาติพี่น้อง

12.ปรับขนาดธุรกิจตามแผนการตลาด

สุดท้ายคือการทำธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงานหรือแผนธุรกิจ

ที่เราได้เขียนเอาไว้ ตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าออกจากงานแล้ว

ธุรกิจไปได้สวย แต่ตอนแรกแผนธุรกิจเขียนเล็กๆ เราก็ต้องมาปรับ

ขนาดธุรกิจให้เท่ากับ แผนการตลาดในปัจจุบัน เช่น ถ้าสินค้า

เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เราก็ต้องปรับขนาดธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น

เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศ เช่น อาจต้องเพิ่มทีมงานด้านต่างประเทศ

โดยเฉพาะรวมถึงเพิ่มกำลังการผลิต ที่มากขึ้นด้วยทั้งหมด

เป็นขั้นตอนในการก้าวไปสู่ในการเป็นเจ้าของกิจการ หรือการเป็นนายตัวเอง

ในขณะที่เรายังเป็นลูกจ้างอยู่ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่

นิยมใช้กันมาก เพราะการวางแผนเป็นเจ้าของธุรกิจ ตั้งแต่เรายังทำงานประจำ

จะมีความเสี่ยงน้อยกว่า การลาออกจากงานมาเริ่มต้นธุรกิจเลย

อย่างน้อยเราก็มีเ งินทุนหมุนเวียน ในขณะที่เราเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆอยู่

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …