Home ข้อคิด 10 เคล็ดลับ การเป็นผู้หญิงหาเงินได้เก่ง

10 เคล็ดลับ การเป็นผู้หญิงหาเงินได้เก่ง

1.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอคนที่เก่งและสตรอง

จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ

พวกเธอจะพย าย าม ทำทุกอย่างๆ เท่าเทียมกันกับคนอื่น

ผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า

บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก

พวกเธอมักแสดง ความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอหาเงิ นเก่งและบริหารเงิ นเป็นคงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้ผู้หญิงที่เก่ง

พวกเธอจะโฟกัส กับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้ นำเ งินไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำแล้ว

ยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์ นอกจากนี้

ยังใช้เงิ นเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอดกลั้น

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงิ น ไปลงทุน

แทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชาย

ต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถ

ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจ ต้องการคนที่เข้มแข็ง

และเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือความสามารถ

ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว

ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ

ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเอง

ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทางกริย า

ท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

5.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัวต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา

ผู้หญิงที่เก่ง อย่างเชอริลแซนเบิร์ก ซีโอโอของเฟซบุ๊ค

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย

ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนัก และมีความรับผิดชอบ

ในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน

และครอบครัว อย่างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์

ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยก ไม่มีความสุข

6.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่าการบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใด

ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผน

การทำงานล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมาย

ระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย าม

บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้

จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์  โทรศัพท์

เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลา

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไป

ให้เวลากับครอบครัว หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

7.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว

ผู้หญิงที่เก่ง จะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น

อย่างไรก็ตามคำว่า ทำงานหนัก ไม่จำเป็น

จะต้องทำงาน แบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน

เพื่อแสดงออกว่า ตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอ

จะทำงานอย่างชาญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผน

เชื่อมั่นในงานที่ทำ พร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง

จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

8.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ

ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี

ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี

และเชื่อว่า‘ถ้าเราทำตัวให้ดี เพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรัก จนเกินงาม

เพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไป โดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย

ผมเคยเจอ คนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถ

ไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา

โทรจีบ ชวนทานข้าว ทั้งเช้าเที่ยงเย็น

เพราะฉะนั้น ทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง

แต่พวกเธอ จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกัน

แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่าย

แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม

มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะ

ความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแท ง ว่าร้ ายคนอื่น

คนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้า ไปไหนไม่เชื่อ

ลองสังเกตพวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำ

เพราะถ้าหาก ขาดไปแล้วก็ จะไม่สามารถ บริหารงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ ประสบผลดั่งเป้าหมาย

ที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้อง

ทำงานหนักกว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง

ที่ประสบความสำเร็จมากมาย หลายคนน่าแปลกใจ

ที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกันอย่างบังเอิญ

ส่วนใหญ่ มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเอง

มีความสามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน

และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรัก

จนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่น

โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงาน

ดังนั้น หากนำอุปนิสัยเหล่านี้มาปรับใช้ อย่างน้อย

ก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ เหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ

ขอเพียงแค่ลงมือทำ อย่างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึง

ที่เรียกได้ว่า…ผู้หญิงเก่ง และสตรอง

เป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

ที่มา:leaderwings

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …