Home ข้อคิด 10 อุปนิสัยของผู้หญิง ที่เก่งกว่าใครๆ เป็นที่พึ่งหัวหน้าครอบครัวได้

10 อุปนิสัยของผู้หญิง ที่เก่งกว่าใครๆ เป็นที่พึ่งหัวหน้าครอบครัวได้

ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีสติปัญญา อันเฉลียวฉลาดแค่ไหน

แต่กระนั้นพวกเราหลายคน ก็ยังไม่ค่อยรู้อะไร เกี่ยวกับเพศตรงข้ามเลยแม้แต่นิด

ดังนั้นในบทความนี้ เราจึงยกตัวอย่างคุณลักษณะโดยทั่วไป

ของผู้หญิงที่ดี ผู้หญิงน้อยคนนัก จะมี 10 นิสัยนี้ เป็นเสาหลักของครอบครัวได้

จะมีนิสัยแบบไหนบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกัน

1.มีความกตัญญูรู้คุณ

เธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย และเธอจะตอบแทน

คนที่มีพระคุณกับเธอเสมอๆ

2.เธอไม่รู้สึกแพ้กับอะไรทั้งนั้น

ถึงบ้างครั้งจะดูด้อยกว่าใครๆ เขาและเธอไม่คิดดูถูกใคร

หรือดูถูกตัวเองแม้เธอจะเก่งกว่าก็ตาม

3.เธอรู้ว่าเธอชนะใจตัวเอง

อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข อยู่คนเดียวก็มีความสุขเช่นกัน

เธอจะเป็นคนกำหนดเองว่า ชีวิตจะมีความสุขอย่างไรได้บ้าง

4.เธอไม่โลกสวย

แต่เธอก็ไม่มองโลกในแง่ร้า ยหรอกนะ เธอจะมองโลกตามความเป็นจริง

มีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วไปนั่นเอง

5.เธอมีความสวยในแบบของเธอ

เธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวยเพราะเธอมีความสุข

กับความสวยของเธอต่างหาก

6.เธอคิดพึ่งพาตัวเอง

เพราะเธอรู้ว่า ที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือตัวเองไง

เธอจะควบคุมชีวิตด้วยมือของตัวเอง

7.เธอรู้จักตัวเอง

พวกเธอจะไม่ตามกระแสใดๆ เพราะว่าเธอรู้ว่า

เป้าหมายในชีวิตนั้นแท้จริงคืออะไร

8.เธอไม่ยึดติดกับอดีต

และเธอจะเรียนรู้ จากอดีตเธอไม่เพ้อฝัน

แต่เธอวางแผนเพื่ออนาคต เธอจะมีสติกับปัจจุบันเสมอ

และเธอจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

9.เธอมีความมั่นใจจากข้างใน

เธอจะไม่ก้าวร้าวกับใครๆ และเธอจะพูดอย่างนอบน้อม

ด้วยความมั่นใจที่มี

10.เธอจะรู้จักให้อภัยเสมอ

อภัยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงๆเท่านั้นถึงจะทำได้

ขอบคุณ : fwline

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …