Home ข้อคิด 10 ลักษณะผู้หญิงใจแกร่ง ที่ผ่านอะไรมาเยอะ สู้มาเยอะ เธอเก่งกว่าที่คิด

10 ลักษณะผู้หญิงใจแกร่ง ที่ผ่านอะไรมาเยอะ สู้มาเยอะ เธอเก่งกว่าที่คิด

1.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดี คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง ผู้หญิงที่แกร่ง

จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า การจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งวันเสมอ

และมีเป้าหมายระยะย าว รายวัน จนถึงรายปี ว่าจะต้องทำอย่างไร

เพื่อบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลา ไปกับเฟซบุ๊ค

ไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย หรือนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน ได้มีประสิทธิภาพ

เพื่อที่จะกลับไปให้เวลา กับครอบครัว หรือทำอย่างอื่น ที่มีประโยชน์มากกว่านี้

2.พวกเธอพัฒนาความสามารถเสมอ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถ ที่จะได้มาเนี่ย ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อมเสมอ ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้เลยไม่ได้อาศัย

แต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว จึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นได้

3.เธอมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ มีความสามารถมากมาย และประสบความสำเร็จ

ล้วนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกัน คือความมั่นใจ ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ

จะมาพร้อมกับความมั่นใจ การแสดงออก ทั้งทางกริย าท่าทาง

ล้วนชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง แกร่งมากแค่ไหน

4.ไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอได้ง่ายๆ

คนที่เก่งสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ เพราะเธอ

จะพย าย ามทำทุกอย่าง ให้เท่ากันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำแบบนั้น

และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า ที่มีความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชาย

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบ

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

5.พวกเธอทำงานหนัก

การทำงานหนัก ทำให้พัฒนาความสามารถ เฉพาะด้านของเธอได้ ทั้งยังเพิ่มโอกาส

ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่ง จะทำงานหนัก อย่างไรก็ตาม

คำว่าทำงานหนัก ไม่ได้แปลว่า จะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน

แต่พวกเธอจะทำงานอย่างชาญฉลาด รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำ

และทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ที่อย ากได้

6.หาเงิ นเก่งบริหารเงิ น เป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่งแล้วไส้แห้งหรอกนะ

ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ ลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็นออกไป

ทั้งนี้นำเ งินไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำแล้ว ก็ยังทำธุรกิจเสริม

ซื้อขา ยของออนไลน์ และพวกของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอดกลั้นไว้บ้าง

จงนำเงิ นไปลงทุน แทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้ง สุรุ่ย สุร่ายจะดีกว่า

7.ไม่มัวเสียเวลามองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศทุกอย่าง

เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี

ทั้งยังเชื่อว่า หากเราทำตัวให้ดีพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง ไม่จำเป็น

จะต้องใฝ่หาผู้ชาย เพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่ ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมา

เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักดีๆจะมาเองนะ

8.ครอบครัวสำคัญที่สุด

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะพย าย าม

ทำงานอย่างหนัก หรือมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากแค่ไหน

แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่าง

ไม่เสียสมดุลเลย ทั้งยังไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยก

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้าไม่อิจฉา

ผู้หญิงที่เก่งจริง เธอจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นหรอก แต่พวกเธอจะส่งเสริม

ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ

แต่พวกที่มัวแต่ทิ่มแ ทง ว่าร้า ยคนอื่น เขาคนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้า

ถ้าไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิ แล้วจะเข้าใจ

10.มีความเป็นผู้นำเสมอ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ก็ต้องฝึกฝนทักษะ

ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ

ไม่สามารถประสบผล ดั่งเป้าหมายได้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย

ยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขา ยอมรับให้ได้

บางทีอาจจะต้องทำงานหนัก กว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชาย พิสูจน์ตัวเอง

แต่หากมีความสามารถจริง มีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบเป็นแน่แท้

ขอขอบคุณ leaderwings

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …