Home ข้อคิด 10 ลักษณะผู้หญิงที่หาเงินเองได้เก่ง ไม่ลำบาก

10 ลักษณะผู้หญิงที่หาเงินเองได้เก่ง ไม่ลำบาก

1.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ

พวกเธอจะพย าย าม ทำทุกอย่างๆเท่าเทียมกัน กับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไร

ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้นและยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชาย

มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดง ความเป็นผู้นำ

ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอหาเ งินเก่งและบริหารเ งินเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้

ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่าย

ที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ นำเงิ นไปลงทุน เพื่อให้งอกเงยบาง

คนทำงานประจำ แล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อข ายของออนไลน์

นอกจากนี้ ยังใช้เ งินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย าม

อดกลั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงิ นไปลงทุนแทน

จะใช้ เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชาย

ต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถ

ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันที

เพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง

จะมีจุดเด่นหรือความสามารถ ไม่ได้อาศัย

แต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว

ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอมีความมั่นใจสูงผู้หญิง

สมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ

ล้วนมีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเอง

ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทางกริย าท่าทาง

ล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

5.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา ผู้หญิงที่เก่งอย่างเชอริลแซนเบิร์ก

ซีโอโอของเฟซบุ๊ค เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย

ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนัก และมี ความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก

แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงาน และครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุล

ทั้งนี้้ คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

6.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง

เหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใด ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมาย

ระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย ามบรรลุเป้าหมาย

สิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊ค

หรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์ เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่น

แต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด

เพื่อที่จะกลับไป ให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

7.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัวผู้หญิงที่เก่ง

จะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อย่างไรก็ตาม คำว่าทำงานหนัก

ไม่จำเป็นจะต้องทำงาน แบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน

เพื่อแสดงออกว่า ตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน

อย่างชาญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำ

พร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

8.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ

ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว

ผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ

เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’ ไม่จำเป็น จะต้องใฝ่หาผู้ชาย

ตามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้ว

ยังเสียเวลา ไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอ

คนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถ ไม่ได้สวย

แบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา

โทรจีบชวนทานข้าว ทั้งเช้าเที่ยงเย็น

เพราะฉะนั้นทำตัวให้มี คุณค่าแล้วความรักจะมาเองครับ

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใคร

จะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอ

จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกัน

แบ่งปันความคิดหรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่าย

แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม

มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็น

ผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแ ทงว่าร้า ยคนอื่น

คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่ จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน

ไม่เชื่อลองสังเกตพวก อยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำการ

ที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะ

ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว

ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

และไม่สามารถ ประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้

ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำ ให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้อง

ทำงานหนักกว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง

แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จ

มากมายหลายคน น่าแปลกใจ ที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกันอย่างบังเอิญ

ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ

ที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่แคร์เรื่องความรัก จนไม่เป็นอันทำมาหากิน

ให้โอกาสคนอื่น โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน

เติบโตในหน้าที่การงาน ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้

มาปรับใช้อย่างน้อย ก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ

เหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำ

อย่างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า…ผู้หญิงเก่ง

และสตรอง เป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

ที่มา : leaderwings

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …