Home ข้อคิด 10 นิสัยสาวเก่งใจแกร่ง เธอเป็นคนยุคใหม่ ชอบอยู่คนเดียว ชีวิตดีกว่าเห็นๆ

10 นิสัยสาวเก่งใจแกร่ง เธอเป็นคนยุคใหม่ ชอบอยู่คนเดียว ชีวิตดีกว่าเห็นๆ

1.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกัน

คือความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลง มือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออก ทั้งทางกริย า ท่าทางล้วนเด่นชัดว่า

พวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

2.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง

เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชาย ต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันที

เพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่น

หรือความสามารถ ไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าตาสวย

เพียงอย่างเดียวถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

3.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่ง และสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง

สร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่างๆ เท่าเทียมกัน

กับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้ง

ที่มีความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดง

ความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบ

ทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

4.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนา ความสามารถเฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย

ไปในตัวผู้หญิงที่เก่ง จะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น อย่างไร ก็ตามคำว่า ทำงานหนัก

ไม่จำเป็น จะต้องทำงาน แบบหามรุ่ง หามค่ำ อดหลับ อดนอน เพื่อแสดงออกว่า

ตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอ จะทำงานอย่างชาญฉลาด มีไหวพริบรู้จักวางแผน

เชื่อมั่นในงานที่ทำ พร้อมกับทำ อย่างต่อเนื่องจน ประสบผลลัพท์ ตามที่ต้องการ

5.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงาน แบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อน

แต่อย่างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้ เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้า

อย่างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าว รายวันไป จนถึงรายปี

ว่าจะต้องพย าย าม บรรลุเป้าหมาย สิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้

จะไม่มัวเสียเวลา ไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย

จับกลุ่มนินทา คนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุดเพื่อที่จะกลับไปให้เวลา กับครอบครัว หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

6.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย ถึงแม้

จะพย าย าม ทำงานอย่างหนัก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่

สูงมากแต่ก็พย าย าม จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัว

อย่างไม่เสียสมดุลทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัว

แตกแยกไม่มีความสุข

7.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว

ก็จะไม่สามารถ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และไม่สามารถ ประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้

ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำให้พวกเขา ยอมรับบางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่า

หัวหน้าที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง

และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบ อย่างแน่นอน

8.พวกเธอหาเ งินเก่งและบริหารเงิ นเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอ

ใช้ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่าย

ที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเงิ นไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย

บางคนทำงานประจำ แล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์

นอกจากนี้ ยังใช้เงิ นเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอดกลั้น

อดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงิ นไปลงทุน

แทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

9.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ

ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอ

แล้วผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า

‘ถ้าเราทำตัวให้ดี เพียงพอเดี๋ยว ก็จะมีคนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็น จะต้องใฝ่หาผู้ชายตามหาความรักจนเกินงาม

เพราะนอกจาก จะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไป

โดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง

มีเสน่ห์ มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน

มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าว ทั้งเช้า เที่ยงเย็น

เพราะฉะนั้น ทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรัก จะมาเองครับ

10.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉา ผู้หญิง คนอื่น กลัวว่าใคร

จะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน เกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่ง

กันและกัน คอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิดหรือ

ไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา

คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ

และมีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นำ สูงสุดพวกที่มัวแต่ทิ่ม

แท งว่าร้ าย คนอื่นคนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน

ไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

สรุป

ตลอดหลายปี ที่ผ่านมา ผมมีโอกาส ได้เจอผู้หญิงเก่ง

ที่ประสบความสำเร็จมากมาย หลายคนน่าแปลกใจ

ที่พวกเธอ ล้วนมีอุปนิสัย คล้ายกันอย่างบังเอิญ ส่วนใหญ่

มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ

ที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์

เรื่องความรัก จนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่น

โดยเฉพาะ ผู้หญิงด้วยกันเติบโต ในหน้าที่การงาน

ดังนั้น หากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่างน้อย ก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ

เหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียง แค่ลงมือทำอย่างจริงจัง

คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า ผู้หญิงเก่ง และสตรองมาก อย่างแน่นอนครับผม

ขอบคุณ leaderwings

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …