Home ข้อคิด 10 นิสัยผู้หญิงเก่งเเบบนี้ เธอไม่คิดง้อผู้ชายง่ายๆ

10 นิสัยผู้หญิงเก่งเเบบนี้ เธอไม่คิดง้อผู้ชายง่ายๆ

1.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน

คือความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทางกริย า ท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า

พวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

2.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชาย

ต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝน ทักษะ

และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง

และเก่งจริง จะมีจุดเด่น หรือความสามารถไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว

ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

3.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรองจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ

พวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่างๆ เท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไร

ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชาย

มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

4.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย

ไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น อย่างไรก็ตามคำว่าทำงานหนัก

ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน เพื่อแสดงออกว่า

ตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน อย่างชาญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผน

เชื่อมั่นในงานที่ทำ พร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

5.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อน แต่อย่างใด

ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน

และมีเป้าหมายระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย ามบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลา ไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์เม้ามอย

จับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไป

ให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

6.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนัก

และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงาน และครอบครัว

อย่างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

7.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้ การบริหารจัดการจำ เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะ

ความเป็นผู้นำเพราะถ้าหากขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำ ให้พวกเขา ยอมรับบางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชาย

เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

8.พวกเธอหาเงิ นเก่งและบริหารเงิ นเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้ พอใช้ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้

และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ นำเงิ นไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำแล้ว

ยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้เงิ นเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอดกลั้น อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

นำเงิ นไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

9.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์

มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า

‘ถ้าเราทำตัวให้ดี เพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’ ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หา ผู้ชายตามหาความรัก

จนเกินงามเพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไป โดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย

ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม

แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าว ทั้งเช้าเที่ยงเย็น เพราะฉะนั้น

ทำตัวให้มีคุณค่าแล้วความรักจะมาเองครับ

10.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง

แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิดหรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ

และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแท ง ว่าร้า ยคนอื่น คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่

จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมาย หลายคนน่าแปลกใจ

ที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกัน อย่างบังเอิญ ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเอง

มีความสามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากิน

ให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงาน ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้

มาปรับใช้อย่างน้อย ก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ เหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ

ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึง ที่เรียกได้ว่า ผู้หญิงเก่งและสตรองมากอย่างแน่นอนครับผม

ที่มา : leaderwings

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …