Home ข้อคิด 10 คำพูดนี้ คนเป็นหัวหน้า ไม่ควรพูดแบบนี้กับลูกน้อง

10 คำพูดนี้ คนเป็นหัวหน้า ไม่ควรพูดแบบนี้กับลูกน้อง

การเป็นผู้นำที่ดี บางครั้งความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ก็อาจเป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่งของหัวหน้างาน

ไม่สามารถนำมาจูงใจ หรือทำให้ลูกน้องเห็นดีเห็นงาม และมีความคิดเห็นคล้อยตามได้เต็มร้อย

ยกเว้นบุคคลคนนั้น มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รู้จักใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบ

และควรรู้ว่ามีประโยคใดบ้างที่ลูกน้องไม่อย ากได้ยินจากหัวหน้า

10 คำพูดของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่อย ากได้ยิน

1.“เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผม” ประโยคนี้เป็นคำพูดต้องห้าม

สำหรับคนเป็นหัวหน้า แม้ฟังดูไม่ใช่คำพูดในเชิงลบ แต่ก็บ่งบอกได้ว่า

คุณเป็นหัวหน้างานที่ไม่มีน้ำใจ ขาดการมีสัมพันธภาพที่ดี ต่อผู้ร่วมงาน

และผู้ใต้บังคับบัญชา

2.“งานนี้ไม่เหมาะกับคุณ”เป็นคำพูดเชิงลบที่แม้จะเป็นความจริง

ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ก็ควรหลีกเลี่ยงและเลือกใช้คำพูด

อย่างสร้างสรรค์ เมื่อต้องปฏิเสธการมอบหมายงาน ให้ลูกน้องคนใดคนหนึ่งไป

ให้คนที่เหมาะสมกว่า เช่น“ผมยังมีงานอื่นที่สำคัญและอย า กให้คุณช่วย”

3.“ไม่น่าเชื่อว่าคุณก็ทำได้” คำพูดนี้เป็นประโยค ที่แสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่น

หรือไม่เชื่อใจ ในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และจะยิ่งเล วร้ าย

หากพูดต่อหน้าบุคคลที่ 3 เพราะอาจเป็นการดูหมิ่นดูแคลน

และไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา โดยที่คนพูดก็ไม่ได้ตั้งใจ

4.“เรื่องของคุณ”เป็นประโยคที่ไม่ควรนำมาใช้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน

เพราะเป็นการสื่อสาร ที่ขาดบรรย ากาศของความเป็นมิตร

5.“ก็ไม่รู้สินะ”ประโยคสั้นๆ แต่สื่อความหมายในเชิงลบ

อาจทำให้คนฟังเข้าใจได้ว่า คนพูดไม่สนใจ ไม่แคร์และไม่ใส่ใจ

ทำให้ขาดสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างบุคคล หรือระหว่างลูกน้องกับหัวหน้างาน

6.“บอกไม่เคยเชื่อ”หรือ“เตือนไม่เคยฟัง”

เป็นคำตำหนิที่ไม่ควรใช้กับลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เช่น“ถ้าเราระมัดระวังให้มากกว่านี้

ก็คงจะดี”หรือ “ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากขึ้น”

7.“ไม่เข้าใจคุณคิดได้ยังไง ”เป็นคำพูดที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง

แม้จะฟังดูคล้ายๆไม่มีอะไร แต่ก็แฝงความดูหมิ่นดูแคลน

ความสามารถของคนฟังไว้ในคำพูดนั้นด้วย

8.“ถ้ามอบหมายให้คุณทำผมทำเองดีกว่า” เป็นคำพูดของหัวหน้างาน .

ที่ไม่ควรพูดกับลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะบ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจ

ไม่เชื่อมั่นในความสามารถ และอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกน้อง รู้สึกไม่เป็นมิตรด้วย

9.“ทำไม่ได้ก็ลาออก” เป็นคำพูดเชิงลบที่หัวหน้างาน หรือผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง

และเลือกใช้คำอื่นแทน เช่น“ พย าย ามทำให้เต็มที่ก่อน ”หรือ“เชื่อว่

าไม่เกินความสามารถของคุณ”

10.“งานง่ายๆก็ยังผิดพลาด” การทำงานย่อมเกิดความผิดพลาดได้

ควรหลีกเลี่ยงคำพูดนี้และเลือกใช้คำพูดที่เป็นการถนอมน้ำใจ

หรือเลือกที่จะพูดตรงๆไปเลย ว่างานเกิดความผิดพลาดเพราะเหตุใด

คำพูดของคนเปรียบเสมือนใบมี ด ที่แหลมคมใช้ดีก็เป็นประโยชน์

การบริหารงานก็เช่นเดียวกัน หัวหน้างานที่ดี ควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก

เพราะนอกจากได้ใจลูกน้องแล้ว ยังจะได้มิตรภาพที่ดี จากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

ที่มา : peopleplus

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …