Home ข้อคิด 10 ข้อดูง่ายๆ ผู้หญิงคนนี้ใจเธอแข็งแกร่งมาก

10 ข้อดูง่ายๆ ผู้หญิงคนนี้ใจเธอแข็งแกร่งมาก

1.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอม ใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ

พวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่างๆเท่าเทียมกัน กับคนอื่นผู้ชายทำ

อย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้ง

ที่มีความเป็น ลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ

ล้วนมีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่

พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจชนิด สั่นคลอน

เสียไม่ได้การแสดง ออกทั้งทางกริย าท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า

พวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

3.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง

เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันที

เพียงแค่ใจ ต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือ

ความสามารถ ไม่ได้อาศัย แต่เพียงหน้าตาสวยเพียง

อย่างเดียวถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนา ความสามารถเฉพาะด้านและเพิ่มโอกาส

ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่ง จะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น

อย่างไรก็ตามคำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงาน แบบหามรุ่ง

หามค่ำอดหลับอดนอน เพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก

แต่พวกเธอจะทำงานอย่างชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผน

เชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

5.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดี ที่สุดคือบริหารงาน แบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง

เหมือนสมัยก่อน แต่อย่างใดผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

มีการจัดวางแผน การทำงาน ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันและ

มีเป้าหมายระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย าม

บรรลุเป้าหมาย สิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลา

ไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทา

คนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุด

เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับ ครอบครัวหรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

6.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอย่างมากมายถึงแม้ จะพย าย ามทำงาน

อย่างหนักและมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา

แบ่งให้กับงานและ ครอบครัวอย่าง ไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์

ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

7.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหาร จัดการจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว

ก็จะไม่สามารถบริหาร งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ไม่สามารถประสบผล

ดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงาน

หนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง

และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

8.พวกเธอหาเงิ นเก่งและบริหารเ งินเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้

ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้นำเงิ นไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำ

แล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์ นอกจากนี้

ยังใช้เ งินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอดกลั้นอดเปรี้ยว

ไว้กินหวาน นำเงิ นไปลงทุน แทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

9.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็น ที่ต้องการของผู้ชายไม่จำเป็น จะต้องสวยเลิศเลอดั่ง

นางฟ้าเพียงแต่เป็นคนที่มี เสน่ห์มีบุคลิกภาพ ที่ดีก็เพียงพอแล้ว

ผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่าถ้าเราทำตัวให้ดี

เพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง ไม่จำเป็น จะต้องใฝ่หาผู้ชาย

ตามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้ว

ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง

มีเสน่ห์ มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน

มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าว ทั้งเช้าเที่ยงเย็น เพราะฉะนั้น

ทำตัวให้มีคุณค่าแล้วความรักจะมาเองครับ

10.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน

คอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมัก

จะเป็นคนที่ให้มากกว่า รับและมีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นำสูงสุด

พวกที่มัวแต่ทิ่มแท งว่าร้ ายคนอื่น คนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะไม่มีวัน

ก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

ที่มา meeruk

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …