Home ข้อคิด โรงเรียนที่ดี..ไม่สู้เท่า เป็นพ่อแม่ดี สำหรับลูก เรื่องนี้สำคัญกับลูกมาก

โรงเรียนที่ดี..ไม่สู้เท่า เป็นพ่อแม่ดี สำหรับลูก เรื่องนี้สำคัญกับลูกมาก

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับการเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่

มีผลต่อความสำเร็จทางการเรียนมากกว่าการเรียนหนังสือในโรงเรียน

ที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อหลายคน เป็นกังวลไม่น้อย

เรื่องการพย าย ามสรรหา โรงเรียนที่ดีให้กับลูกๆของตัวเอง

พ่อแม่หลายคน พย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์ ที่มีชื่อเสียง

ซึ่งมีค่าเล่าเรียนราคาแสนแพง เนื่องจากคัดสรรครู ที่มีคุณภาพชั้นดี

หรือมีอุปกรณ์การเรียน การสอนครบครัน หรือไม่ก็พย าย าม

ให้ลูกกวดวิชา เพื่อสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่

ที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับเด็กได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่านี่คือการรับประกันความสำเร็จ

ในอนาคตของลูก แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบกับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคน

จากโรงเรียนประมาณพันแห่ง ในรัฐต่างๆพบว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุด

ที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียน

แต่กลับเป็นความเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครองมากกว่า

นักวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา

ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่

ให้ความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่าเด็กนักเรียน

ที่เรียนโรงเรียนดี สภาพแวดล้อมดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจในด้านการเรียนของลูก

ความใส่ใจของพ่อแม่นั้น นักวิจัยกลุ่มนี้ วัดจากระดับคะแนนความสัมพันธ์

ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่นในลูกของตัวเอง มากน้อยแค่ไหนพ่อแม่ช่วย

ตรวจทานเวลาลูกทำการบ้าน ให้กำลังใจ มีการพูดคุยเรื่องกิจกร รมของลูก

ที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจกร รม กับทางโรงเรียนมากน้อยแค่ไหน

การที่พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่พูดคุย เรื่องการเรียนกับลูก อย่างสม่ำเสมอ

ยังเป็นการสื่อสัญญาให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับพวกเขา โดยปัจจัยต่อการเรียนรู้ จากพ่อแม่นี้

จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษา

ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น นักวิจัยวัดระดับจากคะแนน ที่พ่อแม่ให้กับคุณครู

มาตรฐานการเรียน การสอนของโรงเรียน โอกาสของนักเรียนในการทำกิจกร รม

นอกห้องเรียน และกิจกรร มกีฬาการสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

และโรงเรียนไม่มีปัญหา เรื่องเด็กเกเรเป็นต้น นักวิจัยกลุ่มนี้

ทำการติดตามผลการเรียนของเด็กแต่ละคนเป็นระยะย าว

โดยวัดคะแนนสอบในสี่วิชา คือคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ

การอ่ านวิทย าศาสตร์และประวัติศาสตร์ พวกเขาพบว่า

ปัจจัยจากโรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่ มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ

ในการเรียนของเด็ก แต่เห็นได้ชัดว่าการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

ผู้ปกครองนั้นสำคัญกว่า และนำไปสู่การประสบความสำเร็จ

ในการเรียนได้มากกว่าชื่อเสียงของโรงเรียน “การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่า

พ่อแม่ควรตระหนักในความสำคัญของตัวเองให้มากขึ้น ว่าพ่อแม่สามารถ

ช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้ และควรเอาใจใส่ให้เวลากับลูกๆ

ด้วยการหมั่นตรวจสอบ การบ้านของลูก เข้าร่วมกิจกรร มของโรงเรียน

และให้ความสนใจ พูดคุยกับลูกเรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอ

นั่นคือให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่มากกว่า

การลงทุนลงแรง ในการพย าย าม ให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …