Home ข้อคิด โรงเรียนที่ดีก็ยังไม่เท่า มีพ่อแม่ที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูก เรื่องสำคัญมาก

โรงเรียนที่ดีก็ยังไม่เท่า มีพ่อแม่ที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูก เรื่องสำคัญมาก

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดีๆสำหรับการเอาใจใส่ ดูแลของพ่อแม่มีผลต่อความสำเร็จ

ทางการเรียนมากกว่า การเรียนหนังสือในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อ

หลายคนเป็นกังวลไม่น้อย เรื่องการพย าย ามสรรหาโรงเรียนที่ดี ให้กับลูกๆของตัวเอง

พ่อแม่หลายคนพย าย ามให้ลูก ได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีค่าเล่าเรียน

ราคาแสนแพงเนื่องจากคัดสรรครู ที่มีคุณภาพชั้นดีหรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน

หรือไม่ก็พย าย ามให้ลูกกวดวิชา เพื่อสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่

ที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับเด็กได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่า

นี่คือการรับประกัน ความสำเร็จในอนาคตของลูก แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัย

แห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบกับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคน

จากโรงเรียนประมาณพันแห่งในรัฐต่างๆ พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เด็ก

ประสบความสำเร็จในการเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียน

แต่กลับเป็นความเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครองมากกว่า นักวิจัยพบว่า

เด็กนักเรียนวัย 18 ปีที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา ที่ไม่ได้คุณภาพ

มาตรฐานเท่าที่ควร แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ ให้ความเอาใจใส่ดูแล

ในด้านการเรียนของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่า เด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนดี

สภาพแวดล้อมดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจ ในด้านการเรียนของลูก

ความใส่ใจของพ่อแม่นั้น นักวิจัยกลุ่มนี้วัดจากระดับคะแนนความสัมพันธ์

ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่น ในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน

พ่อแม่ช่วยตรวจทานเวลาลูกทำการบ้านให้กำลังใจ

มีการพูดคุยเรื่องกิจกร รมของลูก ที่โรงเรียนบ้างไหม

และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจกรร ม กับทางโรงเรียนมากน้อยแค่ไหน

การที่พ่อแม่ มีเวลาเอาใจใส่ พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูกอย่างสม่ำเสมอ

ยังเป็นการสื่อสัญญาให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับพวกเขา

โดยปัจจัยต่อการเรียนรู้จากพ่อแม่นี้ จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะเมื่อลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษา ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น

นักวิจัยวัดระดับจากคะแนน ที่พ่อแม่ให้กับคุณครู มาตรฐานการเรียนการสอน

ของโรงเรียน โอกาสของนักเรียนในการทำกิจกรร มนอกห้องเรียน

และกิจกรร มกีฬา การสื่อสารระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง

และโรงเรียนไม่มีปัญหา เรื่องเด็กเกเรเป็นต้น นักวิจัยกลุ่มนี้

ทำการติดตามผลการเรียนของเด็ก แต่ละคนเป็นระยะย าว

โดยวัดคะแนนสอบ ในสี่วิชาคือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

การอ่า นวิทย าศาสตร์ และประวัติศาสตร์พวกเขา

พบว่าปัจจัยจากโรงเรียน และปัจจัยจากพ่อแม่

มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ ในการเรียนของเด็ก

แต่เห็นได้ชัดว่าการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น

สำคัญกว่าและนำไปสู่การประสบความสำเร็จ ในการเรียนได้มากกว่าชื่อเสียง

ของโรงเรียน“การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่า พ่อแม่ควรตระหนัก

ในความสำคัญของตัวเองให้มากขึ้น ว่าพ่อแม่สามารถ

ช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้ และควรเอาใจใส่

ให้เวลากับลูกๆด้วยการหมั่นตรวจสอบการบ้านของลูก

เข้าร่วมกิจก รรมของโรงเรียน และให้ความสนใจพูดคุยกับลูก

เรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือให้ความสำคัญกับบทบาท

หน้าที่ของพ่อแม่ มากกว่าการลงทุน ลงแรงในการพย าย าม

ให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

 

ขอบคุณ 108resources

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …