Home ข้อคิด เหตุผลว่าทำไมเราควร “เก็บเงิน” ตั้งแต่ตอนเริ่มทำงาน (เริ่มตอนนี้ยังไม่สาย)

เหตุผลว่าทำไมเราควร “เก็บเงิน” ตั้งแต่ตอนเริ่มทำงาน (เริ่มตอนนี้ยังไม่สาย)

สำหรับคนที่เริ่มทำงาน ไม่ว่าจะงานประจำ งานพาร์ทไทม์

ทุกคนต่างก็ทำงานเพื่อหารายได้ ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หรือเพื่อจ่ายภาระต่างๆที่มีอยู่ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ

เงิ นที่ได้มาเหล่านั้น มักจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายประจำ

บวกกับค่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เช่น ค่าดูหนัง

แฮงค์เอาท์กับเพื่อนสมัยเรียน หรือเพื่อนร่วมงาน

คนที่เพิ่งได้รับเงิ นเดือนใหม่ๆ มักไม่คิดออมเงิ น

ตั้งแต่ช่วงแรก ของการทำงาน ส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่าย

ในเรื่องอื่นๆกันก่อนกว่าจะรู้ตัวว่า ควรเก็บออม

ก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่จำเป็น

ต้องใช้เงิ นแบบเร่งด่วน เหตุการณ์เหล่านั้น

เป็นการเตือนสติ เรื่องการออมให้กับพวกเขาได้ดี

แต่ก็ต้องเสียเวลาไปกับการใช้จ่ายเที่ยวเตร่

ไปกับจำนวนเงิ นที่มากมหาศาล เช่นกัน

เรื่องของการออมเงิ นเป็นเรื่องสำคัญมาก

เพราะนั่นหมายถึง การการันตีถึงอนาคตว่า

เมื่อคุณมีเ งินเก็บคุณอาจจะไม่ลำบาก

ในย ามเกษียณ หรือเมื่อย ามที่ตกงาน แม้ว่าคุณจะมีเงิ นสวัสดิการ

อย่างเงิ นชราภาพหรือบำเหน็จ บำนาญ แต่มันก็ไม่พอให้ยังชีพได้ในอนาคต

เพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการออมเงิ น จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ที่จะช่วยการันตีได้ว่า คุณจะมีชีวิตที่ไม่ลำบากได้ในส่วนหนึ่ง

ซึ่งข้อดีของเริ่มเก็บเงิ น สามารถสรุปเป็นข้อๆ ให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้

1.การออมเงิ นคือความมั่นคงของชีวิต

เพราะในอนาคตนั้น ค่าครองชีพจะสูงขึ้น เงิ นสวัสดิการต่างๆ

ที่คุณได้รับอาจไม่เพียงพอ ต่อการดำรงชีพ ดังนั้นหากคุณมีเงิ นออมสำรองไว้

จะการันตีได้ว่า คุณจะมีเ งินเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต ในอนาคต

ซึ่งสัดส่วนของเงิ นออมนั้น ควรเริ่มต้นที่ 10% ของรายได้ในทุกๆเดือน

และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณมีความสามารถ

ในการหารายได้ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะต้องนำกำลังกาย

และประสบการณ์ มาคิดคำนวณ สำหรับเงิ นออมในแต่ละปีด้วย

โดยรูปแบบของการออมเ งินนั้น หลากหลายทั้งการฝากธนาคาร

การซื้อกองทุน การเล่นหุ้น การซื้อทรัพย์สินประเภทที่ดินการ

ลงทุนเหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณมีความมั่นคงในอนาคตได้

2.ออมเงิ นไว้สำรองย ามฉุกเฉิน

คุณไม่มีทางรู้เลยว่า ในอนาคตจะต้องใช้เงิ นเท่าไหร่

หรือจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมาบ้าง ที่ทำให้จำเป็น

ต้องใช้เ งิน ดังนั้นการแบ่งเงิ นออม มาเป็นเงิ นสำรองฉุกเฉิน

จะช่วยให้คุณผ่านวิกฤต การเงิ นของแต่ละคนไปได้ โดยที่ไม่ต้องกู้เงิ น

จากสถาบันการเงิ น หรือธนาคารซึ่งต้องเสียด อกเบี้ยเพิ่ม

จากเงิ นต้นอีก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคน มักมองข้าม

และมักหาเงิ นสำรองจากการกู้ยืม มากกว่าเ งินออม

ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ดี เพราะการกู้เงิ นคือ

การนำเงิ นในอนาคตที่ควรมีมาใช้นั่นเอง

3.ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน

นี่เป็นเรื่องจริง ที่หลายๆคน คงเคยประสบมากับตัว

เมื่อคุณทำงาน และได้เงิ นเดือนดี มีเงิ นเก็บ

พอจะดาวน์บ้าน ดาวน์รถ มีความสามารถ

ที่จะเป็นบัตรเครดิต หลายใบเมื่ออายุงาน

มีความมั่นคงพอ จึงทำเรื่อง เพื่อขอสินเชื่อ

ในการผ่อนบ้าน ผ่อนรถแต่อยู่ดีๆ ก็โดนเลิกจ้าง

ซึ่งมาจากเหตุผล หลายประการ เช่น ธุรกิจไม่สามารถ

ดำเนินการได้ต่อไป เนื่องจากประสบการขาดทุน

หลายคน ฆ่ าตัวตา ยกันมาแล้ว จากเหตุการณ์ดังกล่าวเ

พราะไม่ได้มีแผนการสำรอง เผื่อต้องโดนเลิกจ้าง

อีกทั้งช่วงทำงาน ไม่มีการเก็บออมเงิ น สร้างแต่หนี้

คุณอาจได้รับเ งินบางส่วนจากสวัสดิการ ประกันสังคม

หรือเงิ นชดเชย จากบริษัทเงิ นส่วนนี้ อาจจะสามารถ

นำไปชำระหนี้ได้บ้าง ส่วนบางคน ต้องเก็บไว้

เป็นทุน หางานทำ หรือเป็นทุนเพื่อทำกิจการเล็กๆ

เช่น ค้าข ายหลายคน ยอมเสียเครดิต ไม่ชำระหนี้ไปเลยก็มี

ซึ่งเหตุเพราระตอนทำงาน ไม่รู้จักออมเงิ น ไม่วางแผน

ทางการเงิ น เมื่อเกิดปัญหา ก็ไม่มีเงิ นสำรอง สำหรับตัวเอง

และครอบครัว ดังนั้นควรเก็บเ งินออมไว้เสมอ เพราะคุณไม่มีทางรู้เลย

ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง แม้ว่าการออมเงิ นจะดูย าก

ไปสักนิด สำหรับบางคน แต่ให้คิดเสมอว่า ออมวันนี้

ดีกว่าลำบากวันหน้า การออมไม่จำเป็นจะต้องออม

ทีละมาก ค่อยๆออมไว้ทีละน้อยๆ เท่าที่ทำได้

และเพิ่มไปตามกำลังของเ งินที่หาได้

สะสมไปเรื่อยๆ ด้วยการเลือกรูปแบบ

การออมที่คิดว่า เหมาะสมกับตัวเอง เช่น

การฝากประจำ ฝากออมทรัพย์ธรรมดา

ซื้อสลากออมสิน ทำประกันชีวิต หรือแม้แต่เก็บ

ในรูปทรัพย์สินอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิ น ได้

ง่ายหรือสามารถ สร้างรายได้ในอนาคตได้ เช่น

ซื้อที่ดินซื้อทองซื้อหุ้นซื้อกองทุน ต่างๆหากเริ่มทำ

การออมตั้งแต่ เริ่มทำงานรับรองว่า เมื่อถึงวัยเกษียณ

คุณก็ยังมีเงิ นเลี้ยงตัวเองไปจนแก่หรือมีทุน

สำหรับการเริ่มต้น กิจการเล็กๆ และอาจกลาย

เป็นมรดก ให้ลูกหลานได้อีก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ที่ทำให้คุณยังไม่มี นิสัยการออมในวันนี้ เมื่อได้อ่า นบทความนี้

คุณจะมีแรงกระตุ้น ที่จะออมเ งินมากขึ้น

เพื่ออนาคตสำหรับตัวคุณเอง การออมเงิ น

ยังเป็นเรื่องที่ดี และควรปลูกฝัง ต่อลูกหลาน

หรือสมาชิกครอบครัวในบ้านของคุณ

ไม่ว่าจะยุคไหน การออมเงิ นคือสิ่งสำคัญที่สุด

สำหรับทุกคน ช่วยให้มีหลักประกัน ในการใช้ชีวิต

และยังช่วยให้คุณเป็นคนวางแผน การใช้จ่ายได้อย่างรู้

คุณค่าของเงิ นมากขึ้น หากใครที่กำลังหลง อยู่กับการใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือยอย่างน้อย ควรหันมาฉุกคิดถึง อนาคตกันได้

แล้วเริ่มออมวันละเล็กละน้อย ตามกำลังที่ทำได้

เมื่อออมเงิ นเล็กๆเหล่านี้ไปทุกวัน เงิ นออมก้อนเล็ก

ในวันนี้ จะกลายเป็นเ นออมก้อนใหญ่ ในอนาคตที่จะ

ช่วยเพิ่มความมั่นคง หรืออาจจะสร้างรายได้

ให้กับคุณในวันข้างหน้าของคุณ

ขอขอบคุณ moneyhub

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …