Home ข้อคิด เปลี่ยนตัวเองจากลูกจ้าง ให้เป็นนายตัวเอง ต้องเริ่มอย่างไรดี

เปลี่ยนตัวเองจากลูกจ้าง ให้เป็นนายตัวเอง ต้องเริ่มอย่างไรดี

เชื่อว่าหลายๆคน อาจจะเบื่องานประจำ ที่กำลังอยู่ อย ากจะลาออก

ไปทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งก็มีอยู่ 2 ขั้นตอน ทีคนส่วนใหญ่ทำกัน

คือลาออกงานเลย แล้วไปสร้างธุรกิจของตัวเอง และยังไม่ลาออก

จากงาน แต่วางแผนไปเรื่อยๆ ในการสร้างธุรกิจ ให้เป็นรูปเป็นร่าง

แล้วค่อยลาออก โดยอันหลัง จะเป็นหลักประกันความเสี่ยงได้ดีกว่า

เพราะยังมีเ งินประจำอยู่ วันนี้เราจะนำเสนอ 12 ขั้นตอน ก้าวจากการเป็นลูกจ้าง

สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทาง ให้กับบรรดาพนักงานประจำ

ที่ต้องการอย ากเป็นนายตัวเอง หรือเจ้าของธุรกิจในอนาคตครับ

1.มองโอกาสของธุรกิจ

ถือว่าสำคัญมาก แม้ว่าเราชอบ หรืออย ากจะทำอะไร แต่ถ้าทำไปแล้ว

ไม่มีลูกค้า ไม่มีคนซื้อ ก็ไม่คุ้มค่า กับการลงทุน ดังนั้น

การที่คิดจะทำธุรกิจอะไร ต้องวิเคราะห์ตลาด

และพฤติก รรมผู้บริโภคด้วย ว่าลงทุนวันนี้ แล้วพรุ่งนี้

ลูกค้ายังจะซื้อเราอีกไหม หรือธุรกิจ ที่เราชอบในวันนี้

อีก1-2ปี ข้างหน้า ยังจะได้รับความนิยมอยู่หรือไม่

เราต้องมองโอกาสของธุรกิจด้วย

2.กำหนดสิ่งที่อย ากทำ

เมื่อเราอย ากเป็นเจ้าของธุรกิจ เราต้องค้นหา หรือถามตัวเองว่า

อย ากทำอะไร หรือชอบอะไรเป็นพิเศษ ยิ่งถ้าเรารัก ในสิ่งที่อย ากทำด้วยแล้ว

ก็จะทำให้ธุรกิจ ที่จะทำประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

เพราะเราจะตั้งใจทำ อย่างเต็มความสามารถ

3.เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กๆ

เป็นการทดลอง การทำธุรกิจว่า จะไปได้หรือไม่ได้

เหมือนเป็นการลองผิดลอง ถูกถ้าเจ๊งก็ไม่ต้องเสียเ งินงบประมาณ

จำนวนมาก แต่ถ้าไปรอด หรือได้รับการตอบรับที่ดี จากตลาด

และลูกค้าก็ค่อยๆขยับขย ายธุรกิจ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ที่สำคัญ

เหมาะสำหรับช่วงที่เรายังทำงานประจำอยู่ ยังปลีกตัว

ไปทำเต็มตัวไม่ได้ ต้องทำขนาดเล็กๆไปก่อน

4.สอบถามลูกค้าเพื่อหาไอเดีย

เชื่อมโยงกับข้อ 2 เพราะก่อนจะลงทุน ทำธุรกิจอะไร ให้ประสบความสำเร็จ

อย ากแรกต้องดูเทรนด์ตลาด และความต้องการของผู้บริโภคด้วย

อาจทำแบบสอบถาม หรือพูคุยกับลูกค้า ในพื้นที่นั้นๆ โดยตรงหรือสอบถาม

ทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ ว่าลูกค้าชอบสินค้า หรือบริการที่เรา

อย ากจะทำหรือไม่ เพื่อเป็นการแนวร่วมเดียวกัน ถ้าสอบถาม

หลายๆคนบอกว่าไม่ชอบ เราก็ยังสามารถ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ

ก่อนที่จะลงทุนจริงๆจังๆได้ทันเวลา

5.วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ

การตลาดที่ได้รับความนิยมในวันนี้ คือการใช้ช่องทางสื่อสาร

ผ่านทางออนไลน์ โดยเฉพาะ Social Mediaต่างๆ เพราะสาสามารถ

เจ้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีที่สุด ขณะเดียวกัน เราต้องจัดทำ

แผนธุรกิจระบุรายละเอียดต่างๆ ว่าเป้าหมายของธุรกิจคืออะไร

เราต้องทำงานอะไรบ้าง ให้ประสบความสำเร็จ แผนธุรกิจ

จะครอบคลุมโครงสร้างส่วนต่างๆของธุรกิจ

6.วางโครงสร้างบริษัท

ในเวลาเดียวกัน ถ้าเราจะเดินหน้าธุรกิจจริงๆ ต้องมองด้วยว่า จะจัดตั้งบริษัทในรูปแบบไหน

เช่น บริษัทคนเดียว หรือหุ้นส่วน หรือจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นต้น

เพื่อที่จะได้รับการดูแลตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

7.ประเมินธุรกิจและปรับเปลี่ยน

หลังจากที่เราได้ทดลอง เริ่มต้นธุรกิจไปแล้ว พอผ่านไปได้ ประมาณเดือนกว่าๆ

ก็ลองมาวิเคราะห์ธุรกิจดูว่า ผลกาตอบรับจากตลาด และลูกค้าเป็นอย่างไร

ยอดข ายเพิ่มขึ้นทุกวันหรือไม่ หรือคงที่หรือยอดขา ยตก เมื่อเราเห็นภาพ

ก็จะสามารถ นำไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที โดยนำเอาข้อเสนอ

แนะจากลูกค้า มาปรับปรุงให้ตอบโจทย์ลูกค้าจะดีที่สุดครับ

8.ลาออกจากงานประจำ

เมื่อธุรกิจพร้อมแล้ว ให้ลาออกจากงานประจำวัน เพื่อทำงานของตัวเอง อย่างเต็มที่

แต่อย่าลืมว่า ในการออกมาทำธุรกิจของตัวเองนั้น ในวันข้างหน้า เราอาจจะต้อง

ได้พบเจอกับหัวหน้าเก่า เจ้านายเก่า หรือเพื่อนร่วมงานเก่าๆ ดังนั้นก่อนการลาออก

ต้องบอกเจ้านาย และเพื่อนร่วมงานให้ดี ไม่บ าดหมางใจกัน

เพราะอนาคตธุรกิจอาจต้องพึ่งพาช่วยเหลือกัน

9.ตั้งงบประมาณในการทำงาน

ช่วงเวลาที่เราทำงานประจำ อาจจะไม่สามารถ จัดสรรเรื่องงบประมาณ

ในการทำธุรกิจได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อเราออกจากงานประจำมา

บริหารกิจการของเราอย่างเต็มที่แล้ว อย ากแรก เราต้องบริหารงบ

ประมาณในการทำธุรกิจ แยกออกเป็นแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการตลาด

การจำหน่าย การขนส่ง รวมเงิ นทุนหมุนเวียนในบริษัทเป็นต้น

10.รวบรวมทีมงาน

มาถึงตรงนี้ ถ้าความคิดในการทำธุรกิจของเรา จะเป็นไปได้มากที่สุด

ผลการตอบรับจากช่วงทดลอง ทำการตลาด ได้รับผลการตอบรับดี

ต่อไปเราต้องคิดว่า ถ้าเราออกจากงาน เพื่อมาทำธุรกิจของเราเต็มเวลา

เราจำเป็นต้องทีมงาน เพื่อการขย ายธุรกิจ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน การตาด การเ งิน การผลิตการบริการลูกค้าเป็นต้น

11.การหาแหล่งเงิ นทุน

ถ้าเราคิดจะทำธุรกิจขาดเล็ก เราอาจใช้เงิ นเก็บ จากการทำงานประจำ

มาใช้จ่าย ช่วง 1-2 เดือนแรกก่อนก็ได้ ถ้าหากมีเงิ นเก็บจำนวนมาก

แต่ถ้าอย ากทำธุรกิจ ที่มันใหญ่ขึ้น เพราะมีตลาด และลูกค้ารองรับอยู่แล้ว

ก็อาจจำเป็น ต้องหาแหล่งเงิ นทุน ที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ

จากสถาบันการเ งินต่างๆ รวมถึงแหล่งเงิ นทุนจากญาติพี่น้อง

12.ปรับขนาดธุรกิจตามแผนการตลาด

สุดท้ายคือการทำธุรกิจ ให้เป็นไปตามแผนงาน หรือแผนธุรกิจ

ที่เราได้เขียนเอาไว้ ตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าออกจากงานแล้ว

ธุรกิจไปได้สวย แต่ตอนแรก แผนธุรกิจเขียนเล็กๆ

เราก็ต้องมาปรับขนาดธุรกิจให้เท่ากับแผนการตลาดในปัจจุบัน

เช่นถ้าสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เราก็ต้องปรับขนาดธุรกิจ

ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศ เช่น อาจต้องเพิ่มทีมงาน

ด้านต่างประเทศโดยเฉพาะ รวมถึงเพิ่มกำลังการผลิตที่มากขึ้นด้วยทั้งหมด

เป็นขั้นตอนในการก้าวไปสู่ ในการเป็นเจ้าของกิจการ หรือการเป็นนายตัวเอง

ในขณะที่เรายังเป็นลูกจ้างอยู่ ซึ่งถือเป็นแนวทาง ที่คนส่วนใหญ่

นิยมใช้กันมาก เพราะการวางแผนเป็นเจ้าของธุรกิจ ตั้งแต่เรายังทำงานประจำ

จะมีความเสี่ยงน้อยกว่า การลาออกจากงานมา เริ่มต้นธุรกิจเลย

อย่างน้อยเราก็มีเงิ นทุนหมุนเวียน ในขณะที่เราเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆอยู่

ขอขอบคุณ thaismescenter

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …