Home ข้อคิด เทคนิคสอนลูกอย่างไร? ให้ช่วยเหลือตัวคอยพึ่งพาตัวเองได้ เก่ง

เทคนิคสอนลูกอย่างไร? ให้ช่วยเหลือตัวคอยพึ่งพาตัวเองได้ เก่ง

ในปัจจุบัน ครอบครัวยุคใหม่ นิยมมีลูกเพียงคนเดียว

เพราะอย ากที่จะทุ่มเทความรัก และความห่วงใย

ให้กับลูกอย่างเต็มที่ ด้วยการเน้นให้ลูก มีความเป็นอยู่

ที่สุขสบายเพราะไม่อย ากให้ลูก ต้องลำบาก โดยพ่อแม่

มีหน้าที่หาเ งินให้ลูกใช้ คอยดูแลทุกเรื่อง

เพื่อให้ลูกตั้งใจเรียนเพียงอย่างเดียว จึงกลายเป็นว่า

เด็กหลายคนเคยชิน กับการได้รับจากพ่อแม่ฝ่ายเดียว

จนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตัดสินใจเองไม่เป็น

และไม่มั่นใจในตนเอง เมื่อโตขึ้น ก็กลายเป็นคนรักสบาย

ไม่รู้จักการขวนขวายดิ้นรน ซึ่งปัญหาลักษณะนี้ มักพบ

ในครอบครัวที่มีฐานะดี ที่พ่อแม่มีความพร้อม ในการสนับสนุนให้ลูกทุกด้าน

ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ อย ากให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเองได้จึงควร

ส่งเสริมให้ลูก ได้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง ตั้งแต่ยังเล็ก

เพื่อให้เขาสามารถ ดำรงชีวิตด้วยตัวเองต่อไปได้

ในวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง

1.คุณพ่อคุณแม่ ควรเปิดโอกาสให้ลูกทำสิ่งต่างๆ

ตามความสามารถ และความสนใจของเด็ก

โดยเฉพาะเด็กในวัย 2–6 ขวบที่เริ่มอย ากเรียนรู้

สำรวจและทดลองทำอะไรด้วยตนเอง หากลูกขอช่วยล้างจาน

ขอช่วยทำสิ่งต่างๆ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรให้เขา ได้ลองทำ

เพื่อให้ลูกได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง มีความมั่นใจ

ในตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถ ในด้านต่างๆ

ที่เป็นการพึ่งพาตนเองได้

2.สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก

โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เก็บของเล่นเข้าที่

เมื่อเล่นเสร็จ ถอดเสื้อผ้าที่ใส่แล้วลงตะกร้า เดินเอาจานไปเก็บ

เมื่อกินเสร็จโดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยส่งเสริม และดูแลใกล้ๆ

เมื่อลูกทำได้ ก็ควรชื่นชมเพื่อเป็นแรงเสริม ให้เด็กอย ากช่วยเหลือตัวเองต่อไป

3.ฝึกให้ลูกรู้จักการทำงานอย่างมีระบบ

โดยให้ลูกทำงานทีละอย่าง ด้วยความตั้งใจ และคุณพ่อคุณแม่ ต้องคอยดูแล

ลูกอย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำ ที่สำคัญไม่ควรสั่งงานอื่นแทรก

เพราะจะทำให้เด็ก เกิดความสับสน และจัดลำดับความสำคัญ

ของงานไม่เป็น

4.มอบหมายงานให้ลูกทำ

เพื่อฝึกความรับผิดชอบ เช่น ในเด็กเล็กวัย 1-3 ขวบ ที่เริ่มเข้าใจคำสั่งง่ายๆ

คุณพ่อคุณแม่ อาจสอนให้เขาถือผ้าอ้อมสำเร็จรูป ที่ใช้แล้วไปทิ้งขยะทุกครั้ง

เมื่อลูกได้รับคำสั่งซ้ำๆเดิมๆ ก็จะเกิดความคุ้นชิน ทำให้ครั้งต่อๆไป

เมื่อถอดผ้าอ้อม สำเร็จรูปออก ลูกก็จะถือไปทิ้งขยะเอง โดยไม่ต้องมีใครบอก

และเมื่อโตขึ้นก็อาจจะมอบหมาย ให้ทำอย่างอื่น ที่ย ากขึ้นต่อไป

การที่เด็กได้รับการส่งเสริม ให้พัฒนาตามธรรมชาติ และวัยของเด็ก

จะเป็นแรงกระตุ้นที่ดี ทำให้เขาเกิดความมั่นใจต่อตนเอง

มีความรู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่า และมีกำลังใจ ในการทำตนเอง

ให้มีประโยชน์ต่อไป

5.ไม่ควรใช้คำพูดในเชิงลบ เพื่อกระตุ้นให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง

เช่น“แค่นี้เองทำไมทำไม่ได้” หรือ “คนอื่นยังทำได้เลย”

เพราะจะยิ่งทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ควรมีการเสริมแรง

ด้วยคำพูดในเชิงบวก เช่น “ลูกต้องทำได้แน่ๆคนเก่ง”

จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เด็กเป็นอย่างดี

การพัฒนาความสามารถ ในการพึ่งตนเอง ให้กับเด็ก

เป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ซึ่งควรได้รับการฝึก

อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม เพื่อให้เด็กสามารถ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่รู้จักทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

ขอบคุณที่มา : trueplookpanya.

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …