Home ข้อคิด (เขียนไว้ตรงสุดๆ)คนเราทุกวันนี้ ชอบอวดหรู แต่หนี้ไม่จ่าย” บทความเตือนสติ ให้คนที่กำลังใช้เงินผิดๆ

(เขียนไว้ตรงสุดๆ)คนเราทุกวันนี้ ชอบอวดหรู แต่หนี้ไม่จ่าย” บทความเตือนสติ ให้คนที่กำลังใช้เงินผิดๆ

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ได้อ่า น จากการสำรวจพบว่า….

คนสมัยนี้ ชอบใช้เงิ นฟุ่มเฟือย อวดรวย แม้รายได้น้อย ชอบแสดง

ถึงความอู้ฟู่ โดยปิดบังความจริง วันนี้จึงนำบทความดีๆ ที่จะช่วยเตือนสติ

ให้กับคนที่กำลังใช้เ งินแบบผิดๆอยู่

ถ้าคุณมีเ งินเดือน 15,000 บาท เดือนนึง ทำงาน 22 วัน วันละ 8 ชั่ วโมง

เดินทางไป-กลับ 2 ชั่ วโมงเป็น 10 ชั่ วโมง เท่ากับคุณทำงาน

เดือนละ 220 ชั่ วโมง คุณจะมีค่าแรง คิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาท

หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70บาท/ชั่ วโมง

ถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป

2 ชั่ ว โมงเพื่อกาแฟแก้วนั้น ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรู มื้อละ 350 บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่ วโมง เพื่ออาหารมื้อนั้น

ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์ เครื่องละ 30,000 บาท นั่นเท่ากับคุณ

แลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่ วโมง เพื่อมือถือเครื่องนั้น

ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคๅ 70,000 บาท นั่น

เท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิต ไป 1,000 ชั่ วโมง

เพื่อกระเป๋าใบนั้น อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปี หรือ

613,200 ชั่ วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง

เราจะเหลือชีวิต ที่รู้สึกตัว เวลาที่ตื่นนอน อยู่ 408,800 ชั่ วโมง

แต่ละชั่ วโมงถูกใช้ไปแลกกับอาหาร สิ่งของและของฟุ่มเฟือยอื่นๆ

แค่เพื่อตอบสนองกิเลสส่วนตัว หรืออาจแค่เพื่ออยๅก ให้มีหน้ามีตาในสังคม

ไม่ได้บอกว่า ห้ามซื้อ ห้ามฟุ่มเฟือย หรือทำแบบนี้แล้วผิด

อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน แต่ประเด็นคือ ถ้าซื้อน้อยลง

คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก

“คนที่รักเพิ่มขึ้น บนความพย าย ามเท่าเดิม” คิดก่อนซื้อดีกว่ามั้ย?

คุณมีเงิ นมากหรือน้อยไม่สำคัญ ที่สำคัญคือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง

ไม่ใช่เชื่อมั่นในกาแฟ ราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู รถหรู

ที่ต้องก้มหน้าก้มตา ผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่ แต่ถ้าความสามารถ

และรๅยได้เรายังไม่พอ อย่ๅใช้ชีวิตเกินตัว

คนที่ฟุ่มเฟือยแล้ว ไม่เดือดร้อนก็มี เพราะเขามีกำลังซื้อ

แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แบบนั้น ทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโต

ความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณจะเป็นตัวตัดสิน

ว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่ๅงไหม

กล้าที่จะเดินสวนทาง กับแนวคิดส่วนใหญ่

ในสังคมไหม ถ้าคุณไม่กล้ๅ เชื่ออะไรสักอย่ๅง

คุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้น

ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ๅงก็คงเป็นไปแบบเดิม

ในแบบที่กระแสสังคมนั้น พาเราไป….

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …