Home ข้อคิด อย่าทนให้ใครดูถูก..จนตัวเองไม่มีค่า อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น(เขียนดีมาก)

อย่าทนให้ใครดูถูก..จนตัวเองไม่มีค่า อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น(เขียนดีมาก)

อย่าพย าย ามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคน มองเราไม่เหมือนกันหรอก

ของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่“ไม่รู้ค่า” ของสิ่งนั้นก็อาจดู“ไร้คุณค่า”

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่า ก็อย่าเสียใจ

ขอให้ตระหนักรู้ว่า..ไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง

และทำดีต่อไปเสมอ คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก

อย่าพย าย ามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น จนลืมว่าเราควร

ที่จะมองตัวเองยังไง ไม่มีใครจะมีเวลามองดู เราได้นานๆหรอก

สิ่งที่เขาแสดงออก เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ..เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง

ไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่น ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต

มีแต่เราเท่านั้น ที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต“อย่ายึดติด”

กับสายตาของคน อย่าสับสนกับคำพูดของใครๆ

ชีวิตนี้เป็นของเร าสุขและทุกข์เราควรกำหนดเอง

บางสิ่ง..อย่าอดทนจนตัวเองไม่มีค่า

ขอบคุณ feelingdd

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …