Home ข้อคิด “อย่าคอนยัดเยียดให้ลูกเรียน” ความปรารถนาดี หรือหวังดี “อาจไปทำร้ายลูก โดยไม่รู้ตัว”

“อย่าคอนยัดเยียดให้ลูกเรียน” ความปรารถนาดี หรือหวังดี “อาจไปทำร้ายลูก โดยไม่รู้ตัว”

ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่ ไม่ว่าใคร ก็คงมีความปรารถนาดีต่อลูก อย ากให้ลูกมีชีวิตที่ดี

และชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตาม ครอบครัวแต่ละครอบครัว

อาจมีวิธีการแสดงความรักความปรารถนาดี ที่แตกต่างกันออกไป บางครอบครัว

ก็เลือกที่จะสนับสนุนให้ลูกทำอะไรที่ชอบ ทำในสิ่งที่รัก แต่สิ่งที่เราจะพบเห็นได้ในครอบครัวไทยหลายๆครอบครัว

ก็คือพ่อแม่ มักจะอย ากให้ลูกได้ทำอาชีพที่พ่อแม่คิดว่ามั่นคง เช่น บางครอบครัวก็จะอย ากให้ลูกเป็นข้าราชการ

เพราะสวัสดิการดี เจ็บป่วยก็สามารถเบิกค่ารักษาพย าบาลได้ แถมยังมีเบี้ยบำนาญ

ส่วนครอบครัวแพทย์ ก็อาจจะอย ากให้ลูกเป็นหมอ เพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติเงิ นเดือนสูง

ซึ่งนำไปสู่การบังคับลูกให้เรียนในสิ่งที่คุณคิดว่าดี และให้ลูกเลือกในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้อง

โดยคิดว่าสักวันหนึ่ง ลูกจะรู้ได้เองและขอบคุณเรา ที่บังคับเขา ในตอนนี้ความคิดเช่นนี้

เป็นความคิดที่ผิด และเป็นความปรารถนาดี ที่อาจส่งผลเสียกับลูกของคุณในระยะย าว

เด็กสมัยนี้ไม่ได้ต้องการ“การชี้นำ”แต่ต้องการ“คำแนะนำ”

คนยุคก่อนไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยี ที่จะนำพามาซึ่งความรู้ และประสบการณ์

ที่นอกเหนือจากในห้องเรียนคำชี้นำ คำสั่งสอนจากผู้ใหญ่ที่“อาบน้ำร้อนมาก่อน”

จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ทำงานในด้านต่างๆ เช่นคนที่มีพ่อเป็นหมอ

ก็จะเรียนรู้เรื่องวิชาชีพหมอจากพ่อ แต่ในยุคนี้ที่มีสื่อมากมาย ที่เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ

พวกเขาสามารถ ค้นหาความรู้และคำแนะนำ เกี่ยวกับอาชีพต่างๆได้ ในอินเทอร์เน็ต

การแนะแนว และงาน Open House ตลาดวิชาการที่มหาวิทย าลัยต่างๆ

พากันจัดเพื่อให้ความรู้ โลกสมัยนี้เปิดกว้างให้พวกเขาได้รับรู้ข้อมูลมากกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่

การเป็นพ่อแม่ที่ดีในยุคนี้ จึงไม่ใช่การพย าย ามชี้นำ หรือชักจูงลูกไปในทิศทาง

ที่เราเห็นว่าถูกว่าควรแต่ควรจะถามความคิดเห็นของเขาอย่างเปิดใจ รับฟังและให้“คำแนะนำ”ที่เหมาะสม

เพื่อให้พวกเขาได้คิด และตัดสินใจเองโดยประกอบกับข้อมูลอันมากมายที่มีไว้ในมือ

อาชีพที่ดูมั่นคงในตอนนี้ อาจไม่ใช่คำตอบของอนาคต

เมื่อยี่สิบปีก่อน คงไม่มีใครคาดคิดว่า ฟิล์มถ่ายภาพจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป เทปคาสเซ็ต จะขา ยไม่ได้หรือซีดีจะหยุดผลิตไป…

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เทคโนโลยีแห่งอนาคตเข้ามาใกล้เราทุกวัน อาชีพบางอาชีพที่มีอยู่ ในขณะนี้ กำลังจะถูกแทนที่

โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอาชีพบางอาชีพ ที่ไม่เคยมีในอดีต กลับกลายเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูงในปัจจุบัน

อาชีพประเภทที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น วิศวกรซอฟท์แวร์ โปรแกรมเมอร์ กลับกลายเป็นที่ต้องการตัวอย่างมาก

และมีค่าตอบแทนสูงลิบลิ่ว เมื่อเทียบกับสมัยก่อน นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆ งบประมาณเรื่องของการเมือง

ก็อาจทำให้ค่าตอบแทนและโครงสร้างสวัสดิการของอาชีพ ที่ดูมั่นคงในตอนนี้ อย่างอาชีพข้าราชการ

เปลี่ยนแปลงไปได้ เงื่อนไขการรับบำเหน็จบำนาญ หรือเงื่อนไขการรับค่ารักษาพย าบาล

ก็จะเปลี่ยนไปตามกลไกของอนาคต ยกตัวอย่างเช่น อาชีพข้าราชการ ครูเมื่อเผชิญกับปัญหา

สังคมผู้สูงอายุ เมื่ออัตราเด็กเกิดน้อย ทำให้มีจำนวนนักเรียนน้อยลง จนโรงเรียนหลายๆโรงเรียน

ก็ต้องปิดตัวไป ดังนั้นจึงไม่มีอะไร ที่จะการันตีได้ว่า อาชีพที่ดูมั่นคงในตอนนี้นั้นจะเป็น

อาชีพที่มั่นคงอยู่ในอนาคตเมื่อถึงรุ่นลูกของเรา คนที่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เลือกเอง

มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าเด็กบางคน เมื่อชีวิตไม่มีทางเลือก หรือถูกพ่อแม่บังคับ

ให้เลือกเส้นทางที่ไม่ได้อย ากเลือก ก็จะเกิดความกดดัน ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำแน่นอนว่า

การทำอาชีพหรือการทำมาหากินนั้น ไม่จำเป็นต้องขา ยฝันในยุคที่ใครๆก็ออกไปตามล่าหาความฝัน

ก็ยังคงมีคนที่หาเช้ากินค่ำ แต่คนหาเช้ากินค่ำ ในแบบที่เลือกเองกับคนหาเช้ากินค่ำ

ในแบบที่ไม่ได้เลือก ย่อมมีความกดดันต่างกัน เด็กบางคนไม่ได้อย ากเป็นหมอ แต่ชอบขา ยของวันหนึ่ง

เขาก็อาจจะได้เป็นเถ้าแก่น้อย แต่ถ้าหากเขาชอบข ายของ แล้วผู้ใหญ่ไปบังคับให้เขาเป็นหมอ

เขาก็จะเป็นหมอที่ ไม่มีความสุข หรืออาจไม่มีวันได้เป็นหมอเลย เพราะทนเรียนไม่ไหว

สุดท้ายแล้วเราเพียงต้องยอมรับว่า คนทุกคนมีความสามารถ และความสนใจพื้นฐาน

ที่แตกต่างกันไป บางคนอาจจะโชคดีที่ลูกสนใจ และเลือกอาชีพที่เห็นว่าเหมาะสม

แต่ไม่ว่าลูกของคุณจะมีความสามารถ หรือความสนใจด้านอะไร คุณก็ควรสนับสนุน

และให้โอกาสลูกได้เลือกอบรม แนะแนวพวกเขาไปในทางที่ดี และปล่อยให้เขาได้เติบโต

ไปในทางที่เขาถนัดให้สุดทาง ให้เขาเลือกเองต้นไม้ ที่งดงามแข็งแรง

และยิ่งใหญ่นั้น ล้วนถูกปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติของมันเอง

ขอบคุณที่มา : today.line.me

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …