Home ข้อคิด สัญญาณที่บอกว่าคุณมีแนวโน้มเป็นเศรษฐี (ไม่มีใครสายเกินไปที่จะรวย)

สัญญาณที่บอกว่าคุณมีแนวโน้มเป็นเศรษฐี (ไม่มีใครสายเกินไปที่จะรวย)

หลายคนบอกว่า คนที่จะเป็นเศรษฐี ต้องมีพื้นฐานที่ดีมาก่อนตั้งแต่แรก

เช่น ที่บ้านมีฐานะอยู่แล้ว หรือมีกิจการส่วนตัว ที่สามารถทำให้เขาเป็น

คนรวยได้ นั่นก็อาจจะถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะใครๆ ก็สามารถเป็น

เศรษฐีได้ แม้ไม่ได้เป็นคนรวยมาก่อน แต่คุณสามารถ

สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ หากแนวทางที่ถูกต้องคุณ

ก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้ไม่ย ากอย่างแน่นอน

วันนี้จะมาชี้ชัดว่าหากคุณจะกลายเป็นเศรษฐี

ในวันข้างหน้า คุณจะต้องสัญญาณ บ่งบอกไว้อย่าง

ไรบ้าง เพื่อคุณจะได้นำไปปรับปรุง แก้ไขรวมถึงพัฒนาตัวเอง

ให้เข้าใกล้ สัญญาณเหล่านั้นเพื่อจะได้เป็นเศรษฐีบ้าง

1.คุณไม่ได้ยึดติดอยู่แต่กับอดีต

การพูดเกี่ยวกับวันเก่าๆที่ผ่านมา จะไม่ทำให้คุณ

กลายเป็นเศรษฐีได้เลย ยิ่งจะทำให้คุณหมดกำลังใจ

ไม่เดินหน้าไปไหนได้ วันๆนึกถึงแต่ความล้มเหลวของตัวเอง

ดังนั้นเศรษฐีส่วนใหญ่ จะคิดว่าข้างหน้าจะทำอย่างไร

ที่จะดีกว่าวันนี้ เพื่อปลุกพลังของตัวเองให้ลุกขึ้น

กล้าที่จะเผชิญและสร้างโอกาสที่ดีกว่า

ในปัจจุบันเช่นกรณีของ คุณศิริวัฒน์แซนด์วิชเป็นต้น

2.คุณชอบติดตามข่าวสาร

เหตุการณ์ปัจจุบัน คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก

เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยการติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่นนักลงทุนเก่งๆรายงานว่าอ่า นสิ่งพิมพ์

เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจลงทุนได้มากขึ้น

โดยพิจารณาจากสิ่ง ที่เกิดขึ้นในโลก

3.คุณชอบปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนรวยจำนวนมาก เริ่มต้นจากการเป็น คนธรรมดา

แต่ด้วยนิสัยรักการอ่า น มีความกระตือรือร้น เรียนรู้และพัฒนา

ตนเพิ่มเติมไม่หยุดนิ่ง มีเป้าหมายในการพัฒนา

ศักยภาพในตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด

โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเงิ น

สนใจเป็นพิเศษเพราะเห็นความสำคัญ

ของความรู้ทางด้านการเงิ น พย าย ามบริหารเงิ นที่ได้มา

ทุกเหรียญอย่างสุดความสามารถ เพราะรู้ว่าความมั่นคง

ทางการเงิ นคือ จุดหมายนำพาไปสู่ความร่ำรวยได้

มีแนวทางมากมาย ที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ให้เรียนรู้ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะ การตัดสินใจทางการ

เงิ นที่ดี ช่วยให้การออมและการลงทุน

มีทิศทางชัดเจนสามารถบรรลุ เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

4.คุณยอมรับความเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โลกธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเป็น เรื่องย าก แต่กระแสความเปลี่ยนแปลง

ของโลก เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตมากขึ้นทุกวัน

คนที่ปรับตัวตามโลกได้เร็ว ย่อมคว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่น

เกิดความพอใจที่ได้พัฒนาตัวเอง ให้ดีกว่าเดิมเพื่อเสริม

สร้างและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

ให้ตนเองอยู่รอดได้ และได้เปรียบกว่าคู่แข่งหากลยุทธ์

ได้ถูกช่องทาง ก็มีโอกาสสร้างธุรกิจต่อยอดได้มากมาย

การเป็นเศรษฐีเงิ นล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

5.คุณใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ

ลักษณะทั่วไปของเศรษฐี ที่เหมือนกัน ก็คือพวกเขา

จะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อใช้รถที่สามารถ

ใช้ประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ก็พอ

อาศัยอยู่ในบ้าน ที่ไม่หรูหรา กินข้าวใน

บ้านมากกว่านอกบ้าน ไม่ใช้จ่าย

เงิ นฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของ ที่ไม่จำเป็น

ที่สำคัญคนรวย จะรู้จักนำเงิ นอีกส่วนจะ

10-20% ของรายได้ทั้งหมดไปลงทุน

ต่อยอด เพื่อให้ได้เงิ นเข้ามาอีกทาง

6.คุณชอบที่จะคิดการใหญ่ไม่คิดเล็ก

คนที่มีโอกาส จะเป็นคนรวยส่วนใหญ่ มักไม่คิดถึงแค่วันนี้

หรือวันพรุ่งนี้ แต่มักจะคิดถึงวันต่อๆไปเสมอเขามัก

จะคิดว่า ในวันต่อๆไป เขาจะวางแผน การใช้เ งินของเขา

อย่างไร มองหาเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอ

ทำอย่างไรเ งินจึงจะงอกเงยขึ้นมามากกว่าเดิม

คนรวย มักจะวางเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอ

แล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้

7.คุณเป็นคนสู้ไม่ถอยไม่ว่าจะ

เจออุปสรรคใดๆ หลายคนคิดบวก

แต่ขาดความอึดในการต่อสู้ ปัญหาหรืออุปสรรค ก็อาจจะ

U-Turn เลี้ยวรถกลับได้ หากเจอปัญหา

เหล่ามหาเศรษฐีส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่

เป็นกลุ่มบุคคล ที่ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้ง แต่ละครั้ง

เจ็บปวดแสนสาหัส อย่างไรก็ลุกมาต่อสู้

อย่างไม่ย่นย่อท้อแท้ หรือคิดจะถอยหลังกลับแต่อย่างไร

คิด แต่วันข้างหน้าต้องดีกว่าวันนี้ และลงมือทำให้เร็วที่สุด

นั่นคือสัญญาณ การเป็นเศรษฐี ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับ

ทุกคน ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนมีการวางแผนไว้อย่างไรบ้าง

อีกทั้งทัศนคติก็มีส่วนสำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้มีความ

ก้าวหน้าได้เร็วขึ้นและก้าวสู่ความ เป็นเศรษฐีได้อย่างขึ้น

8.คุณมีความคิดอย ากได้มากเกินจริง

มหาเศรษฐีหลายๆคน จะมี่ความคิดที่ ยิ่งใหญ่หรือบางครั้ง

มักจะมีความคิดที่ เกินความเป็นจริงอยู่เสมอ เช่น ทำธุรกิจ

เดียวไม่พอ อย ากขย ายธุรกิจไปเรื่อยๆ หรือลงทุนในหุ้นตัวเดียวไม่พอ

อย า ก จะลงในธุรกิจที่หลากหลายหรือวันนี้ ทำเงิ นได้ 1 ล้านดอลลาร์ไม่พอใจ

คิดหาหนทางและช่องทางที่จะทำเ งิน ให้ได้ 10 ล้านดอลลาร์

9.คุณมีความรู้สึกอย ากเริ่มต้นทำในทันที

คนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ไม่ต้องการ รอเวลาที่เหมาะสม

ในการลงทุนหรือ เปิดตัวธุรกิจของพวกเขาหลายคน

ตระหนักดีว่า ไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่า การเริ่มต้นทำเ งินได้ทันที

เพราะการนั่ง รอเป็นแนวทางกำจัดความฝันของคุณ

หรือคนอื่นเอาไปกินก่อน

10.คุณเป็นคนที่น่าสนใจของคนอื่น

มันอาจจะไม่จริงเสมอไป ในความคิดของหลายๆคน

เพราะคนที่หน้าตาไม่ดี ภาพลักษณ์แย่

อาจจะเป็นคนรวยก็ได้“คนที่น่าดึงดูด

คนที่มีเสน่ห์จะสามารถสร้างราย

ได้เฉลี่ย 3% ถึง 4 เปอร์เซ็นต์มากกว่าคน

ที่มีรูปลักษณ์ต่ำกว่า”อย่างกรณีในเมือง

ไทยคนหน้าตา ไม่ค่อยดีธรรมดาๆแต่

เป็นคนน่าสนใจ ดึงดูดผู้คนได้ดีพออัด

คลิปลงยูทูปสามารถทำเงิ นแสนเงิ นล้านได้ทันที

11.คุณเริ่มต้นหาเงิ นตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

หนึ่งในคุณลักษณะทั่วไป ที่เหมือนกันของ คนรวยก็คือพวกเขา

เริ่มต้นหารายได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ยกตัวอย่างมหาเศรษฐี

ระดับโลก ที่ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี “วอร์เรนบัฟเฟตต์”

เริ่มหารายได้ตั้งแต่ อายุเพียงแค่ 6 ขวบ ด้วยการข ายหมาก

ฝรั่งให้กับเพื่อนบ้านของเขา หรือแม้แต่ Mark Cuban

เมื่อช่วงอายุ 12 ขวบ อย ากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเขาได้

ข ายถุงขยะเ พื่อเก็บเ งินซื้อรองเท้าคู่โปรด ชีวิตช่วงมัธยมเขา

มีเงิ นสะสมจากการ ทำงานพิเศษสิ่งเหล่านี้คือจิตวิญญาณ

ของการเป็นผู้ประกอบการนั่นเอง

12.คุณมุ่งเน้นสร้างรายได้

มากกว่าการออม คงจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่คนรวยหรือ

มหาเศรษฐีหลายคนจะร่ำรวยได้ ด้วยการประหยัดอดออม ไม่ใช้จ่าย

เงิ นแต่มหาเศรษฐีส่วนใหญ่ จะมีวิธี ที่ดีกว่าการออม

โดยการใช้จ่ายอย่างฉลาด รู้ว่านำเ งินไปลงทุนตรงนั้นจะ

ได้เงิ นมาอย่างไร เรียกได้ว่ารู้วิธีการ นำเงิ นไปยอด

เพื่อสร้างรายได้เข้ามา อย่างต่อเนื่องเช่นนำเงิ นไปลงทุน

ในหุ้นอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ

13.คุณมีเพื่อนหรือรู้จักคุ้นเคยกับเศรษฐี

เศรษฐีส่วนใหญ่ จะเพื่อนเป็นเศรษฐีด้วยกัน อาจเรียกว่า

อาจคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียน หรือทำงานด้วยกัน

หรือถ้าคุณรู้จักกับคนรวย และคุ้นเคยไปมาหาสู่คนรวย

เป็นประจำ หรือชื่นชอบการทำงานของพวกเขา

อาจจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจ และขอรับคำปรึกษา

จากคนรวยเหล่านั้นก็ได้ พวกเขาอาจจะชี้ช่องทาง

ให้คุณไปสู่ทางรวยได้

14.คุณชอบกำหนดเป้าหมาย

ระยะย าว คนที่จะรวย จะชอบที่จะกำหนดเป้า

หมายชีวิตรวมถึงธุรกิจของพวกเขา ในระยะย าว

ไม่ใช่กำหนดเป้าหมาย แค่ในแต่ละวันเท่านั้น

ไม่ใช่คิดคืนนี้แล้ว ทำในวันพรุ่งนี้ แต่เศรษฐี

จะวางเป้าหมาย เป็นเดือนเป็นปี

เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะได้เงิ น มาจากไหน

ที่จะนำไปลงทุนหรือจะมีรายได้เท่าไหร่

หลังจากลงทุนในสิ่งนั้นไปแล้ว

15.คุณรู้จักเพิ่มทักษะความรู้ให้ตัวเองสม่ำเสมอ

แม้ว่าคุณจะมีทักษะความรู้อยู่แล้ว แต่การออกไปข้างนอก

ไปพบปะผู้คนหรือไปร่วมงานสัมมนาต่างๆ ที่องค์อื่นๆจัดขึ้น

จะช่วยให้คุณเปิดโลก หรือมุมมองได้กว้างขึ้นกว่าเดิม

เพราะอาจจะได้เจอพันธมิตรธุรกิจใหม่ๆ ได้เจอข้อคิดใหม่ๆที่จะเปลี่ยน

ชีวิตหรือธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นหรือก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

ขอขอบคุณ thaismescenter

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …