Home ข้อคิด วางแผนใช้ชีวิตอย่างไร “ตอนแก่” ไม่ให้ลำบาก หากไม่มีลูกแล้วใครจะเลี้ยง

วางแผนใช้ชีวิตอย่างไร “ตอนแก่” ไม่ให้ลำบาก หากไม่มีลูกแล้วใครจะเลี้ยง

ถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงดี? คำถามนี้คิดว่าหลายๆคน

อาจต้องการคำตอบ ยิ่งยุคสมัยนี้ คนไทยหลายๆคน นิยมมีลูกกันน้อยลงเรื่อยๆ

หลายคนก็ตัดสินใจจะอยู่เป็นโสด (ทั้งภาคบังคับและสมัครใจ) หลายคน

ก็มีความรักแบบไม่ผูกมัด หลายคนก็แต่งงาน แต่ตัดสินใจไม่มีลูก

ด้วยเหตุผลต่างๆ จึงเกิดตำถามคำถามว่า ถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงล่ะ

แล้วเราจะต้องไปอยู่ที่ไหน และใครจะคอยดูแลเรา สิ่งสำคัญของชีวิต

ที่ไร้ทาย าทคือ แผนการเงิ นที่พร้อมจะรับมือทุกสถานการณ์

เมื่อไม่มีลูกที่อาจจะมาสร้างรายได้ทดแทนเรา ตอนเกษียณการวางแผน

เรื่องรายได้อย่างสม่ำเสมอ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต จึงสำคัญมากๆ

เราควรเริ่มต้นวางแผนว่า จะมีชีวิตเกษียณด้วยเ งินก้อนขนาดเท่าไหร่

และจะหาเ งินก้อนนั้น มาได้อย่างไรบ้าง ความรู้ด้านการเ งินและการลงทุน

คือเรื่องสำคัญ เราควรเรียนรู้และศึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณ ตั้งแต่วันนี้คิด

เอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าจะใช้ชีวิตตอนแก่อย่างไร สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แผนการเงิ นของเราชัดเจนมากคือ

การวางแผนอย่างชัดเจนว่า จะมีชีวิตอยู่อย่างไร สำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียว

(โสดหรือคู่รักเสี ยชี วิต)หรือคนที่อยู่กันเป็นคู่ แต่ไม่มีทาย าท การเลือกอาศัยอยู่

ในอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมาก ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนมากมาย

ที่หันมาจับตลาด ความต้องการในกลุ่มนี้หลายบริษัทมีบ้าน หรือคอนโดมิเนียม

สำหรับผู้สูงอายุให้เลือกอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

ตรงนี้ถ้าเราวางแผนไว้ก่อน เราก็สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องเ งินไว้ได้

1.ผูกมิตรใหม่ๆและอย่าได้เลิกคบเพื่อนเก่า

สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการมีสายสัมพันธ์ทางสังคมนั้น เป็นเรื่องที่หาค่ามิได้

เพื่อนใหม่ๆที่อายุน้อยกว่าคุณ จะทำให้คุณตามโลก ตามเทรนด์ทัน

รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและยังตื่นเต้น กระฉับกระเฉงไม่ตกยุคตกสมัย

ในขณะที่เพื่อนเก่าๆเป็นเหมือนบ้าน ที่แสนสบาย ทำให้คุณสบายใจ

เวลาได้อยู่ด้วยได้ รื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆด้วยกัน มีการศึกษาพบว่า

คนวัย 50 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีเพื่อน หรือมีเพื่อนน้อย เนื่องจากเพื่อนใหม่

ก็ไม่คบเพื่อนเก่าก็ค่อยๆทยอยต ายไปทีละนิด จะเสี ยชี วิตเร็วกว่าคน

ที่มีเพื่อนเยอะถึงสองเท่า โดยไม่ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา สุขภาพหรือสถานภาพ

ทางสังคมด้วยนะคะ เพื่อนจะช่วยให้คุณไม่เป็นโร คซึมเศร้า ในวัยชรา

ซึ่งเป็นโร คที่อั นต รายมาก พบว่าคนวัย 65 ปีขึ้นไป จะป่วยเป็นโ รคซึมเศร้ามากถึง 20%

ซึ่งสูงมากนะครับ แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยยอมรับ ด้วยว่าตัวเองป่วย

2.เตรียมพร้อมรับมือทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแล้ววางแผนดีๆ

ความสำคัญในการวางแผนอนาคต ให้รอบคอบคือการวางแผนให้ครบรอบด้าน

ทุกแง่มุมที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมตัวรองรับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องไม่คาดคิด ยกตัวอย่างเช่น วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัวเสี ยชี วิตหมด

เราจะทำอย่างไร วางแผนถ้าคู่ชีวิตเสี ยชี วิตก่อน เราจะทำอย่างไร

วางแผนถ้าลูกเสี ยชีวิ ตก่อน เราจะทำอย่างไรวางแผน ว่าถ้าเราพิการ

หรือทุพพลภาพเรา จะทำอย่างไรถึงแม้จะดูเครียดไปบ้าง

แต่สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าได้

โดยเฉพาะเรื่องประกันชีวิตประกันสุขภาพประกัน

โร คร้ ายแรงต่างๆที่ช่วยลดความเสี่ยงได้

3.เตรียมที่อยู่ให้พร้อม

ตอนอายุยังไม่มาก คุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่พออายุมากขึ้น

คุณอาจต้องหาที่ทางอยู่ในย่านที่เดินได้ มี Walk ability

อยู่ใกล้สถานพย าบาล หรืออยู่ใกล้ชุมชน

ที่สามารถหาซื้อข้าวของ และบริการต่างๆ ได้โดยสะดวก

ซึ่งก็ต้องเตรียมแต่เนิ่นๆ เช่น คุณอาจทำงานอยู่กรุงเทพฯ

แต่คิดแล้วว่าตอนแก่ จะไปอยู่เชียงใหม่ ก็อาจเริ่มผ่อนบ้าน

หรือคอนโดฯที่เชียงใหม่ไว้ก่อนเลยก็ได้

4.การมีแผนการเงิ นของตนเองคือสิ่งสำคัญที่สุด

ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวแบบไหน มีลูก มีสามี มีภรรย ามีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ตาม

เราจำเป็นต้องมีแผนการเงิ นเสมอ เพราะสุดท้ายแล้ว

คนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอน ก็มีแค่ตัวเราของเราแค่คนเดียว

คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่า จะมีชีวิตเกษียณแบบไหนจากวันนี้ จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่างไร

5.สำคัญที่สุดคือการรักษาสุขภาพ

เรื่องนี้แทบไม่ต้องบอกกัน ดูแลเรื่องการกิน และการออกกำลังกายให้ดี

และรักษาสมองให้แจ่มใสเอาไว้ด้วย อย่าลืมวางแผนการเดินทางท่องโลกเอาไว้

ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะคะ เพราะถ้าอายุมากขึ้น คุณอาจเดินทางไม่ไหวแล้ว

หรือไม่ก็ไม่สนุกเท่าวัยนี้ แต่ก็ดูให้พอดีกับงบประมาณ และการออมของตัวเองด้วย

การสูบบุ ห รี่หรือดื่มเ หล้ ามากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย ถ้าทำได้ก็งดเว้นไปเสียเถอะ

เอาเงิ นและเวลามาเตรียมตัวอยู่อย่างไร้คู่ ไร้ลูก แต่ไม่ไร้สุขกันดีกว่า อย่างไรก็ตาม

ก็ต้องไม่ตึงเครียดกับการเก็บเงิ นจนเกินไปด้วยนะคะ อย่ามัวแต่เก็บเงิ นกลัวแก่อยู่นั่น

จนไม่ได้หาความสุขความสบายเสีย แต่เดี๋ยวนี้แค่เตรียมตัวเอาไว้บ้าง แก่ตัวไปจะมีคู่อยู่ด้วยหรือไม่มี

ก็ต้องเตรียมมีคู่อยู่ ก็คือมีเพื่อน ส่วนลูกนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวล เพราะเราได้เตรียม

พร้อมเอาไว้หมดแล้วหายห่วงค่ะ

ขอบคุณที่มา : kumkoom

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …