Home ข้อคิด ผึ้ ง ไม่เคยชวนแมลงวัน ไปตอมดอกไม้ “ศีลไม่เสมอ…ยังไงก็คบกันไม่ได้”(เป็นข้อคิดดีมาก)

ผึ้ ง ไม่เคยชวนแมลงวัน ไปตอมดอกไม้ “ศีลไม่เสมอ…ยังไงก็คบกันไม่ได้”(เป็นข้อคิดดีมาก)

ในส่วนนี้ผมไม่ยอมรับเลยว่า ไมทราบในตำราพิชัยยุทธของขงเบ้ง มีบทหนึ่งได้กล่าวถึง

การขจัดคนชั่ วในบ้านเมือง โดยจัดคนแบบนี้ไว้ว่า “ห้าชั่ ว” ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับการคบหาคนเหล่านี้ไว้ คนเหล่านี้คือคนเจ้าเล่ห์ ไร้ศีลสัตย์ ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล

อย่าได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนม ให้ปลีกตัวออกห่าง หากมีอยู่ในองค์กร

อาจทำให้องค์กรหรือส่วนรวมเสื่อมเสีย หากคบไว้เป็นมิตร

ล้วนแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้

1.ชอบแบ่งพรรคแบ่งพวก ชอบตั้งสมัครพรรคพวกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย

แบ่งพรรคแบ่งพวก สมคบคิดกันเฝ้า จงใจหาเรื่องใส่ร้า ยคนอื่นให้เสื่อมเสีย

หาประโยชน์ใส่ตัวเองด้วยการทำลายผู้อื่น

2.เรียกร้องความสนใจ ประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียม สวมใส่เสื้อผ้า

อาภรณ์หรูหรา ดำรงชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือย และสิ้นเปลือง ชอบแต่งกาย

ให้ดูผิดแปลกแตกต่างไป จากผู้คนทั้งหลาย มีความคิดความอ่ าน

หรือแนวทางชีวิตที่ขัดต่อสังคมส่วนใหญ่ ล้วนแต่นำมาซึ่งความแตกแยก

อย ากให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้

3.ขย ายเรื่องราวสร้างเรื่อง ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงได้ยินมาแค่หนึ่ง

พูดต่อให้ฟังสิบ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจผิด

ชอบคุยโวโอ้อวด สร้างข่าวลือที่เป็นเท็จให้แพร่หลาย

4.เฝ้าจับผิดคนที่จงใจฟื้นฝอย หาตะเข็บ คอยจับผิด

และยุยงให้คนแตกแยกกัน ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่คน

เห็นใครทำอะไรผิดนิดผิดหน่อย ชอบทำเป็นเรื่องใหญ่บานปลาย

แต่ความผิดของตัวเองนั้นกลับทำเป็นมองไม่เห็น

5.ประจบสอพลอ คอยเอาใจใส่แต่คนที่มีผลประโยชน์ให้แก่ตัวเอง

บางคนถึงขั้นแอบคบค้าสมาคมกับข้าศึกอย่างลับๆ

ไม่สนใจความเป็นอยู่ ของคนในทีม ยอมทำทุกทาง

เพื่อให้ตัวเองรอด คนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม

ไร้ศีลไร้สัตย์ อย่าได้ถามหาความจริงใจ กับคนทั้งห้าประเภทนี้

พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่างระมัดระวัง อย่าให้ได้ใกล้ชิดสนิทสนม

หรือหลงไปไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอันขาด

ขอขอบคุณbitcoretech

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …