Home ข้อคิด ประโยชน์ของการออมเ งิ น ที่จะช่วยให้มีชีวิตดีขึ้นได้ ที่คุณไม่เคยคาดคิด หลายคนยังไม่รู้

ประโยชน์ของการออมเ งิ น ที่จะช่วยให้มีชีวิตดีขึ้นได้ ที่คุณไม่เคยคาดคิด หลายคนยังไม่รู้

วันนี้เราจะพาคุณ ไปดูประโยชน์ของการออม

เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับหลายๆคน

ที่คิดเริ่มจะเก็บออมเงิ นจริงๆจังๆสักที

ซึ่งเราก็เชื่อว่า หากใครได้รู้ถึงประโยชน์การออมแล้ว

คงอย ากจะเก็บเงิ นขึ้นมามากกว่าเดิม และอาจจะทำมันสำเร็จก็ได้

ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลย ปัจจุบันมีนโยบาย

จากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้คนในประเทศ

รู้จักการออมเ งินมากขึ้น ตั้งแต่ระดับเด็กน้อย

ไปจนถึงวัยทำงาน เพราะทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่า

การออมมีประโยชน์อย่างมหาศาล ช่วยให้สังคม

ในระดับครัวเรือนดีขึ้น ส่งผลให้ระดับใหญ่กว่านั้น

นั่นคือระดับเศรษฐกิจของประเทศ เจริญก้าวหน้า

เพราะนำเงิ นที่ได้ จากการออมนั้น มาปรุงปรับ

และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน

ภายในประเทศให้มีความมั่นคงมากขึ้น

สำหรับใครที่คิดจะออมเงิ น แต่ก็ยังรีรอ

ไม่ได้ออมเ งินสักที ผมก็จะแนะนำ

ให้ลองอ่า นบทความนี้ดู ชื่อบทความว่า

ประโยชน์ของการออมเ งิน ว่าการออมเ งินนั้น

มันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบัน

และอนาคตแค่ไหน มาเริ่มศึกษาประโยชน์

ของการออมเ งินกันเลยครับ

ประโยชน์ของการออมเ งิน

1.เงิ นออมช่วยคุณในย ามแก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงิ นใช้จ่ายต่อ

ในเวลาที่คุณไม่มีเรียวแรงทำงานต่อแล้ว

2.การออมเงิ นเป็นการเก็บเ งิน เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน เป็นต้น

ว่าหากวันข้างหน้า คุณประสบอุบัติเหตุ โดยมิได้คาดคิด

ก็มีเงิ นออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

3.ย ามคุณแก่ชราลง สังขารของคนเรา ย่อมไม่เที่ยง

มีโ รคนั้นโร คนี้ มารุมเร้า คุณก็จะได้มีเงิ นรักษา โ รคภัยต่างๆ

ที่เข้ามารุมเร้า

4.การออมเงิ นนั้นสามารถทำให้อนาคตคุณดูสดใส

และเพิ่มความมั่งคง ต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

5.เงิ นออมนั้นสามารถนำไปช่วยคนในครอบครัว ของคุณ

ที่เกิดป่วยไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วย โดยที่การเงิ นของเรา

ไม่สะดุดหรือไม่ช็อต

6.เงิ นออมสามารถช่วยให้คุณ

สามารถนำเงิ นก้อนนี้ ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

7.เ งินออมเก็บไว้เพื่อในนำซื้อบ้านซื้อรถ หลายคนเลือกที่จะจ่ายเงิ นสด

แทนการผ่อน ซึ่งถือว่าเป็นภาระ และมี ด อกเบี้ยตามติด

มาเป็นหางว่าว และเลือกที่จะจ่ายเ งินก้อน เมื่อพร้อม

เพื่อย ามหลับจะได้นอนสบาย ไม่ต้องกังวลว่า

เงิ นช็อตเมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

8.เก็บเ งินออมเผื่อไว้ใช้ เวลาที่เราอย ากไปเที่ยวไหน

เช่น ในเอเชีย หรือในยุโรป หรือในสถานที่ที่คุณฝันไว้

อย ากไปสักครั้ง เงิ นออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

9.เงิ นออมสามารถเก็บไว้ เพื่อเป็นเ งินในการจัดงานแต่งงาน

หรือเก็บไว้ใช้ หลังจากการแต่งงาน หรือจะเก็บไว้

ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

10.เ งินออมสามารถ ส่งต่อเป็นมรดกต่อลูกหลานได้

11.การออมเงิ นยังช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วย เช่นคุณต้องการมีรถยนต์

เป็นของตนเอง ภายในเวลาสองปี การออมเ งินของคุณ

ช่วยทำให้คุณมีเงิ นซื้อรถยนต์ได้

12.ในย ามที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงิ นออมของเรา

ยังนำไปเข้าวัดวาอาราม หรือมูลนิธิต่างๆได้ สร้างบุญสร้างกุศล

เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัว ในย ามที่เราไม่มีลมหายใจแล้ว

13.และสุดท้ายการออมเงิ น ทำให้เราไม่มีหนี้

ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้ เพราะไม่มีเงิ นออม ต้องการเงิ นก้อน

ไปใช้และเ งินที่ได้มา ก็ต้องไปผ่อนใช้หนี้ อีกส่วนก็นำไปหมุนเวียน

ในการใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน ซึ่งคนไม่มีหนี้ นอนหลับสบาย

กว่าคนมีหนี้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลว่า

เจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่

14.การออมเ งินทำให้คุณมีเ งิน ที่จะนำไปลงทุน หรือทำธุรกิจ

โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อนำมาสร้างฐานะความมั่นคง

ให้แก่คุณ ครอบครัวและลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

จากที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ

เท่านั้นนะครับ ซึ่งเงิ นที่ได้จากการออม

ยังมีประโยชน์อีกมาก หากพิจารณาในภาพรวม

จะพบว่าประเทศ ที่มีปริมาณเงิ นออมสูง จะมีการอัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถ

นำเงิ นออมที่มี เป็นเงิ นทุนในการพัฒนาประเทศ

และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมศักยภาพ

การลงทุนของประเทศ ไม่ต้องไปติดหนี้ ติดสิน

ขอยืมเงิ นกู้จากต่างประเทศ เพราะจะยิ่งทำให้

เราเสียดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น

และอาจเกิดความเสี่ยง จากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย

จากประโยชน์ ของการออมเ งินต่างๆที่ได้กล่าวมา

ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงานเอกชน หรือข้าราชการ

ถ้ามีเงิ นออมแล้วก็จะทำให้ชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเอง

และครอบครัวสบายไปด้วย เพราะความสุขของครอบครัว

เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคง ทางฐานะ และทรัพย์สิน

ของคนที่อยู่ในครอบครัว ซึ่งการออมเงิ นนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่

จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเงิ นได้

เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ และรักในการออมเงิ น

ชีวิตที่ดีและความมั่นคงของคุณ ก็จะอยู่ตรงหน้า

ไม่มีคนไหนในโลก ที่ออมเ งินแล้วเป็นทุกข์ มีแต่จะทำให้

เกิดแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็น

ซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่างเดียว

ไม่เป็นผู้บริโภค จะเรียกคนจำพวกนี้ว่า ขี้งก การออมเช่นนี้

ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุกข์ การออมเงิ นที่ดีนั้น

ควรออมแต่พอดี ไม่เบียดเบียนความสุขของตนเอง

จนต้องทำให้เป็นทุกข์ เพราะการออม คือการที่รายได้

หักกับรายจ่าย ซึ่งเงิ นที่เหลือนั้น จะกลายมาเป็นเ งิน ออม

และเงิ นที่ออมในวันนี้ จะไม่ได้สูญหายไปไหน

แต่เ งินจำนวนนี้จะกลับมาให้ประโยชน์ แก่ผู้ที่ออมในอนาคต

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การออมเงิ นนั้นดีแค่ไหน จากคำที่มี

คนกล่าวว่าไม่มีใคร ที่จะแก่เกินเรียน ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น

ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ

เพราะฉะนั้น เริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายที่จะออม

เพื่อรากฐานที่มั่ง คงของเราในอนาคต

ที่มา millionairemoneyhub verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …