Home ข้อคิด “ประโยชน์ของการออมเงิ น” ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น เริ่มวันนี้ยังไม่สาย สร้างชีวิตใหม่ที่ดี…ของเราในอนาคต

“ประโยชน์ของการออมเงิ น” ที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น เริ่มวันนี้ยังไม่สาย สร้างชีวิตใหม่ที่ดี…ของเราในอนาคต

สำหรับใครที่คิดจะออมเงิ น แต่ก็ยังรีรอ ไม่ได้ออมเงิ นสักที

ผมก็จะแนะนำ ให้ลองอ่ านบทความนี้ดู ชื่อบทความว่า

ประโยชน์ของการออมเงิ นว่า การออมเงิ นนั้น มันดีกับชีวิต

ความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันและอนาคต แค่ไหน

มาเริ่มศึกษาประโยชน์ ของการออมเงิ นกันเลยครับ

ประโยชน์ของการออมเงิ น

1.การออมเงิ นนั้น สามารถทำให้อนาคตคุณดูสดใส และเพิ่มความมั่งคง

ต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

2.การออมเ งิน เป็นการเก็บเงิ น เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน เป็นต้นว่าหากวันข้างหน้า

คุณประสบอุบัติเหตุ โดยมิได้คาดคิด ก็มีเงิ นออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

3.เ งินออมนั้น สามารถนำไปช่วยคนในครอบครัวของคุณที่เกิดป่วย

ไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วย โดยที่การเ งินของเรา

ไม่สะดุดหรือไม่ช็อต

4.เงิ นออมช่วยคุณในย ามแก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเ งินใช้จ่ายต่อ

ในเวลาที่คุณ ไม่มีเรียวแรงทำงานต่อแล้ว

5.ย ามคุณแก่ชราลง สังขารของคนเรา ย่อมไม่เที่ยง มีโ รคนั้นโร คนี้

มารุมเร้า คุณก็จะได้มีเงิ น รักษาโร คภัย ต่างๆที่เข้ามารุมเร้า

6.เงิ นออมสามารถ ช่วยให้คุณสามารถ นำเงิ นก้อนนี้

ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

7.เงิ นออมสามารถ เก็บไว้เพื่อเป็นเงิ น ในการจัดงานแต่งงาน

หรือเก็บไว้ใช้ หลังจากการแต่งงาน หรือจะเก็บไว้ ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

8.เก็บเงิ นออมเผื่อไว้ใช้ เวลาที่เราอย ากไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชียหรือในยุโรป

หรือในสถานที่ที่คุณฝันไว้ อย ากไปสักครั้ง เงิ นออมตรงนี้ จะช่วยเหลือเราเอง

9.เ งินออมเก็บไว้เพื่อในนำซื้อบ้าน ซื้อรถ หลายคนเลือกที่จะจ่ายเ งินสด

แทนการผ่อน ซึ่งถือว่าเป็นภาระ และมี ดอกเบี้ยตามติดมาเป็นหางว่าว

และเลือกที่จะจ่ายเงิ นก้อน เมื่อพร้อม เพื่อย ามหลับจะได้นอนสบาย

ไม่ต้องกังวลว่าเงิ นช็อตเมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

10.การออมเ งิน ยังช่วยให้คุณบรรลุวั ตถุประสงค์ ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วย

เช่นคุณต้องการมีรถยนต์เ ป็นของตนเอง ภายในเวลาสองปี

การออมเงิ นของคุณ ช่วยทำให้คุณมีเ งิน ซื้อรถยนต์ได้

11.การออมเงิ น ทำให้คุณมีเ งิน ที่จะนำไปลงทุน หรือทำธุรกิจ

โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อนำมาสร้างฐานะ ความมั่นคง

ให้แก่คุณครอบครัวและลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

12.เงิ นออม สามารถส่งต่อเป็นมรดก ต่อลูกหลานได้

13.ในย ามที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงิ นออมของเรา

ยังนำไปเข้าวัดวาอาราม หรือมูลนิธิต่างๆได้ สร้างบุญ สร้างกุศล

เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวในย ามที่เราไม่มีลมหายใจแล้ว

14.และสุดท้ายการออมเ งิน ทำให้เราไม่มีหนี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้

เพราะไม่มีเงิ นออม ต้องการเ งินก้อนไปใช้ และเงิ นที่ได้มา

ก็ต้องไปผ่อนใช้หนี้ อีกส่วนก็นำไปหมุนเวียน ในการใช้

ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน ซึ่งคนไม่มีหนี้นอนหลับสบายกว่าคนมีหนี้เยอะเลยนะครับ

ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลว่า เจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่ จากที่กล่าวมานี้

เป็นเพียงความสำคัญบางส่วน เล็กๆเท่านั้นนะครับ ซึ่งเงิ นที่ได้จากการออม

ยังมีประโยชน์อีกมากหากพิจารณาในภาพรวม จะพบว่าประเทศที่มีปริมาณ

เงิ นออมสูงจะมีการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

เพราะสามารถนำเงิ นออมที่มีเป็นเงิ นทุน ในการพัฒนาประเทศ

และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมศักยภาพการลงทุนของประเทศ

ไม่ต้องไปติดหนี้ ติดสินขอยืมเ งินกู้จากต่างประเทศ เพราะจะยิ่งทำให้เรา

เสียดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความเสี่ยง

จากความผันผวนnของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย

จากประโยชน์ของการออมเงิ นต่างๆ ที่ได้กล่าวมา

ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างพนักงานเอกชน หรือข้าราชการ

ถ้ามีเ งินออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง

และครอบครัวสบายไปด้วย เพราะความสุขของครอบครัว

เกิดขึ้นจากรากฐาน ของความมั่นคง ทางฐานะและทรัพย์สิน

ของคนที่อยู่ในครอบครัว ซึ่งการออมเงิ นนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่

จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเงิ นได้ เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ

และรักในการออมเ งิน ชีวิตที่ดีและความมั่นคงของคุณ ก็จะอยู่ตรงหน้า

ไม่มีคนไหนในโลกที่ออมเงิ นแล้ว เป็นทุกข์มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุข

ความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็น ซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะ

เป็นผู้ออมอย่างเดียวไม่เป็นผู้บริโภค จะเรียกคนจำพวกนี้ว่า“ขี้งก”

การออมเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุกข์ การออมเงิ นที่ดีนั้น

ควรออมแต่พอดี ไม่เบียดเบียนความสุขของตนเอง จนต้องทำให้เป็นทุกข์เพราะการออม

คือการที่รายได้หักกับรายจ่าย ซึ่งเ งินที่เหลือนั้น จะกลายมาเป็นเงิ นออม

และเงิ นที่ออมในวันนี้ จะไม่ได้สูญหายไปไหน แต่เงิ นจำนวนนี้จะกลับมาให้ประโยชน์

แก่ผู้ที่ออมในอนาคต ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การออมเงิ นนั้น ดีแค่ไหน

จากคำที่มีคนกล่าวว่า “ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน” ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น

“ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม”ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ

เพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่งคงของเราในอนาคต

 

ขอบคุณmillionaire

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …