Home ข้อคิด นิสั ย 10 ข้อเด่นๆ ของคนมีแนวโน้มจะเป็นคนรวย

นิสั ย 10 ข้อเด่นๆ ของคนมีแนวโน้มจะเป็นคนรวย

1.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมายมองโลก ด้านบวกมีความกระตือรือร้น

จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้ แต่เพราะพวกเขารู้ว่า เวลามีจำกัด

จะคบทุกคน ทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคน ที่คิดลบช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ

ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจ และหากเราอย ากจะอยู่ในสังคมคนรวย สร้างเองจริงๆ

เราไม่จำเป็น ต้องรวยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐาน ทัศนติด้านบวก

มีแนวคิดก้าวหน้า และมีความรู้จริงแบบนี้ ใครๆก็อย ากคุยด้วยอย ากทำธุรกิจด้วย

2.การตื่นแต่เช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืด อย่างน้อย 3 ชั่ วโมงก่อนเริ่มทำงานจริง

(เช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตื 5  )เพราะตื่นเร็วกว่า ก็มีเวลาคิดและทำสิ่งต่างๆ

ได้มากกว่ากลายเป็นว่าคนตื่นเช้า สามารถ “ควบคุม ”ปัจจัยเวลาได้

ส่วนคนที่ตื่นสายทำอะไรช้าก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

3.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76 % ของคนรวยออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน เพราะเขารู้ว่า

การออกกำลังกาย ไม่ได้ดีต่อสุขภาพ ร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

4.รู้จักคิดบวกเสมอ

ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวกเป็นสุดยอดปัจจัย สู่ความสำเร็จของคนรวย

สร้างเอง“ทุกคน” ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่คือ ไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเองว่า

เป็นคนคิดลบหรือคิดบวก ซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอว่า

จะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

5.ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้นมา และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

6.มีมารย าทดี

ทำตัวเหมาะสม คนรวยรู้ว่า ในโอกาสไหน ควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณ เมื่อได้รับความช่วยเหลือ

กล่าวแสดงความยินดี เมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ ร่วมโต๊ะอาหาร อย่างสำรวม และแต่งตัวเหมาะสม

ไม่น้อยเกินและไม่มากเกิน ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขารู้จักใจเขาใจเรา

รู้ว่าทุกคนมีชีวิตจิตใจ ต้องการกัลย าณมิตร และการจะให้คนอื่นรู้ว่า เราคือกัลย าณมิตร

คือต้องแสดงออกไม่ใช่แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่ามีคนแสดงให้เรารู้ว่า เขารู้สึกดีกับเรา

ขอบคุณเรา ชื่นชมเรา เราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมด แต่ไม่เคยบอก

ไม่เคยแสดงออก เราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำ ว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

7.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้จากแหล่งเดีย วแต่มีจาก 3 ช่องทาง

เป็นอย่างน้อย อย่างเช่น บ้านหรือคอนโด ให้เช่า กำไรและเงิ นปันผล จากหุ้นและการร่วมหุ้นทำธุรกิจ

ซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เ งินมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่ม ลองทำ

และต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

8.อ่า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวยอ่า นหนังสืออย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน

และเป็นการอ่า นเพิ่มความรู้ เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด ไม่ได้อ่ านหนังสือหมวดบันเทิง

9.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์ ในบางด้านมากกว่า

เคยทำบางอย่างสำเร็จมาก่อน และที่ปรึกษาไม่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตคนรวย เฉพาะด้านธุรกิจ หรือการเงิ นเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุข ผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบที่ ย า กๆได้

คือคนรวยจะไม่คิดเองทำเองด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำสิ่งดีๆอยู่เสมอ

10.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรคเล่นพวก ล้วนๆ

ไม่ใช่เห็นแก่ตัวขั้นรุนแรง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคน ทุกเวลาได้

เพราะแบบนั้นก็จะไม่มีเวลาไปช่วย คนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จ

ผลงานโดยรวม ก็จะออกมากลางๆหรือต่ำ เพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง คนเก่งก็จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ

ส่วนคนที่กลางๆเบๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไรเขาก็ไปได้แค่นั้น

ขอบคุณ : thaipt

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …