Home ข้อคิด จุดอ่อน 10 ข้อ ของคนไทยที่คนไทยเป็นกัน อ่ านแล้ว แทบเถียงไม่ออก

จุดอ่อน 10 ข้อ ของคนไทยที่คนไทยเป็นกัน อ่ านแล้ว แทบเถียงไม่ออก

จากการผ่านเวทีในระดับโลก หลายต่อหลายครั้ง

ไทยถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักหน่วง ในกระแสโลกาวิวัฒน์

และการก้าวเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ด้านเศรษฐกืจ เทคโนโลยี

และวัฒนธรรม เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ ที่จี้แท งใจดำ

คนไทยเสียจริงๆ สำหรับข้อคิดเห็น ของนายเซ็ทซึโอะ อิอุจิ

ประธานองค์การส่งเสริมการค้า ต่างประเทศของญี่ปุ่น

ประจำประเทศไทย นายอิอุจิระบุว่า ไทยอาจไม่เป็นประเทศ

ที่น่าสนใจในการลงทุน เหมือนที่ผ่านมา ในสายตาของนักลงทุนญี่ปุ่น

โดยชี้จุดอ่อนคนไทย ไว้ถึง 10 ข้อที่เราคนไทยควรรู้

และรับทราบ เพราะที่กล่าวมาทุกข้อ แทบปฏิเสธไม่ได้เลย

ไม่เชื่อลองไล่อ่า น แล้วพิจารณาอย่างปราศจากอคติ

และไม่ต้องว่าเค้านะคะ เพราะนี่คือกระจกบานใหญ่

ที่สะท้อนตัวตนของเรา

1.คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภทมือใครย าว

สาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมือง ธุรกิจราชการ

ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติล้าหลังไปเรื่อย

2.การบังคับกฎหมายไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง

การดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้มีอำนาจ หรือบริวาร

จะทำแบบเอาตัวรอดไปก่อน ไม่มีมาตรฐาน

3.อิจฉาตาร้อน

สังคมไทย ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย

ยกย่องคนมีอำนาจ มีเงิ น โดยไม่สนใจภูมิหลัง

โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูก แล้วไปเกาะผู้มีอำนาจ

เอาตัวรอด คนพวกนี้ร้า ยยิ่งกว่าผู้ก่อการร้า ย

ดีแต่พูด มือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดี

ไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวเปลืองตัว

4.เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์ บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาส

อย่างมหาศาล เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริงๆไม่ได้พูดกัน

5.ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือในเวทีการค้าระดับโลก

ยังขาดทักษะ และทีมเวิร์คที่ดี ทำให้สู้ประเทศ

เล็กๆอย่างสิงคโปร์ไม่ได้

6.การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาส ในการแข่งขัน

กับต่างชาติในเวทีต่างๆ ไม่กล้าแสดงออก ขี้อาย ไม่มั่นใจในตัวเอง

จึงตามหลังชาติอื่น คนมีฐานะ จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก

เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

7.มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 70% ทำงานแบบไร้อนาคต

ทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ

น้อยคนนัก ที่จะทำงานเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน

มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน

8.ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่น

หรือยุโรป ที่จะให้ความสำคัญ กับสัญญาข้อตกลง อย่างเคร่งครัด

เพราะหมายถึง ความเชื่อถือในระยะย าว คนไทยจึงถูก

ลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

9.การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากรประมาณ 60-70 % ที่อยู่ห่างไกล จะขาดโอกาส

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง และชุมชน

ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

10.เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็กไทยขาดความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกัน เป็นขี้โร ค

ทางจิตใจ ไม่เข้มแข็ง เพราะการเลี้ยงลูก แบบไข่ในหิน

ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้น

ในการช่วยตนเอง ขวนขวาย แสวงหา

ค้นหาตัวเอง และไม่สอนให้สำนึก

รับผิดชอบต่อสังคม เจ็บปวดจริงๆ

แต่มันคือเรื่องจริง ที่เถียงไม่ออกเห็นทีไทย

เราจะต้องปรับตัว อย่างหนักเริ่มตั้งแต่ ในครอบครัว

สังคมตลอด จนหน่วยงานภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล

ต้องร่วมกันตระหนัก และหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง

 

ขอบคุณคุณ วิกรมกรมดิษฐ์

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …