Home ข้อคิด จะเลี้ยงลูกยังไง…ให้ลูกโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีอนาคต

จะเลี้ยงลูกยังไง…ให้ลูกโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีอนาคต

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุข

โตไปไม่ลำบาก วิธีการสอนลูกที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ต้องเก่ง ขอแค่เป็นคนดีนะลูก…

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก พญ.ถิรพรตั้งจิตพรจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่

ต้องสอนลูกว่าการสร้างสังคมที่ดีสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

และต้องช่วยกันปลูกฝังความดีสู่หัวใจลูก ตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูก

ให้จิตใจดีต้องเริ่มดังนี้

วิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุขโตไปไม่ลำบาก

-ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป

เพราะการที่เด็ก สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่น

จะทำให้เด็กเกิด ความมั่นใจในตัวเอง ลดความกังวล และพร้อม

ที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆในชีวิตประจำวัน

-ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็ก โดยส่วนใหญ่ เด็กวัย 2 ขวบเริ่มฟัง

และเข้าใจคำสั่งง่ายๆ ดังนั้นเราควรฝึกลูก ให้ช่วยงานบ้านขั้นพื้นฐานเช่น

เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าที่สวมแล้ว ไปใส่ตะกร้าเป็นต้น

การให้ลูกช่วยงานบ้าน โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิดชอบเอง

ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

ต่อการใช้ชีวิตในสังคม เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น ค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้าน

ให้เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างไร

นับเป็น จุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

-ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก

นับเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อสิ่งยั่วยุ ต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถทำ

ได้ตั้งแต่เล็กๆ อาทิการตื่นนอน และเข้านอนให้เป็นเวลารับประทานอาหาร

เป็นเวลาการเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทาง หลังเล่นเสร็จแล้วไม่รับ

ประทานขนมหรืออาหารในห้องนอนเป็นต้น

-การพาลูกพบคนหลากหลาย

การพาลูกพบคนหลากหลาย นับเป็นการฝึก ให้ลูกมีความเห็นอกเห็นใจผู้

อื่นและเข้าใจสังคมมากขึ้น คือทำให้เขาเห็นว่า ในโลกนี้มีคนที่แตกต่าง

หลากหลายทั้งสีผิวเชื้อชาติ ภาษาและความคิด ซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้

ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป การพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิต

ผู้คนที่แตกต่าง พร้อมกับคำชี้แนะ ที่เหมาะสมจะทำให้ลูกเข้าใจความเป็น

ไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

-สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูกให้เป็นเลิศ

ในด้านวิชาการ สอนเรื่องมารย าท กฎระเบียบแต่กลับลืม

เรื่องการรับมือกับ อารมณ์ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น

สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ ของตน ด้วยการเอ่ยชื่ออารมณ์นั้นๆ

เมื่อลูกแสดงออกมาอาทิเมื่อลูกร้องไห้ ที่ไม่ได้ของเล่น

อาจบอกลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจที่ไม่ได้ของเล่นหรือ

เมื่อลูกโกรธที่ถูกแย่งขนม ต้องบอกว่าลูกกำลังโกรธใช่ไหม แต่แม่อย ากให้

ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็นๆการสอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะจัดการกับ

อารมณ์ของตนเมื่อโตขึ้น และไม่นำอารมณ์ของตนเอง

มาเป็นข้ออ้างในการทำร้า ยคนอื่น

-สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็ก โลกของเขา ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก

การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทานหรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ

เกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่น จะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ เรื่องการช่วยเหลือกันใน

สังคมได้ดีขึ้น คนเป็นพ่อแม่ อาจถามลูกว่า หากเกิดเหตุการณ์อย่างในนิทาน

ขึ้นกับลูก ลูกจะทำอย่างไร ลองฟังคำตอบของลูก แล้วชื่นชม

หรือตั้งคำถาม เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกหลีกเลี่ยง

ที่จะวิจารณ์และตัดสินว่าคำตอบของลูก ถูกหรือผิดเพื่อให้ลูก

ได้ฝึกคิดด้วยตนเองโดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

-สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิดพลาด พ่อแม่หลายคนจะใช้

วิธีตำหนิหรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีก ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่าการทำผิด

เป็นเรื่องใหญ่ และกลัวที่จะทำผิด หรือจะปกปิดความคิดของตนเองโดย

การโกหก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น ในการให้อภัยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้

ปัญหาหลังจากที่เกิดข้อผิดพลาด อาทิเด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึก

ให้เด็กรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ คือเช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่หลังจากนั้น

ชวนให้ลูกคิดว่า ครั้งหน้าสามารถระวังอย่างไร ให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองคนในครอบครัว

ก็ต้องเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ให้แก่เด็ก เพราะการเห็นแบบอย่างที่

ดีจะทำให้เด็กสามารถ จดจำการทำดีได้มากกว่า การใช้เพียงคำพูด

การเลี้ยงลูก ต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจ เป็นสำคัญนะคะกว่าที่ลูกจะรู้

เรื่องและทำตามในสิ่งดีๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝน ปฏิบัติเป็นประจำ

หากพ่อแม่หมั่นสอนสิ่งสำคัญที่จำเป็น ต้องสอนลูกลูกก็จะเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …