Home ข้อคิด จงใช้ชีวิตตัวเอง ดั่ง “ผ้าขี้ริ้ว” ดียังไง อ่านแล้วดีมากๆ เป็นข้อคิดเตือนใจชีวิตเราได้ดี

จงใช้ชีวิตตัวเอง ดั่ง “ผ้าขี้ริ้ว” ดียังไง อ่านแล้วดีมากๆ เป็นข้อคิดเตือนใจชีวิตเราได้ดี

“ผ้าขี้ริ้ว”เมื่อได้ยินคำนี้ หลายๆคนก็คงคิดถึง ผ้าเก่าๆสกปรกๆ ที่มีเอาไว้ใช้เช็ดของต่างๆ

แต่ใครจะคิดว่า ผ้าขึ้รี้วก็สามารถ นำมาเป็นข้อคิดเตือนใจ ให้กับชีวิตของเราได้เช่นกัน

ดังเช่นปรัชญาผ้าขี้ริ้วนี้

1.ผ้าขี้ริ้วยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาด

เสน่ห์ของคนอยู่ที่ยอมลำบาก เพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขพ่อแม่ยอมเหนื่อย

เพื่อให้ลูกหลานอยู่สุขสบาย ความสุขแท้ของคน คือการได้ยืนแอบยิ้มอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

2.ผ้าขี้ริ้วดูดซับความสกปรกได้

แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลา เสน่ห์ของคนอยู่ที่

รู้ตัวเองว่าสกปรก ถึงเวลาต้องชำระล้างแล้วมิใช่อมความสกปรกไว้

แล้วแกล้งบอกว่าตนเองสะอาด

3.ผ้าขี้ริ้วเป็นผ้าที่สะอาดที่สุด

ในขณะที่คนมองว่าสกปรกที่สุด เหมือนคนที่ฝึกหัด ขัดเกลาตนเอง

รู้จักถ่อมตน และอ่อนโยนไม่โอหังอวดดี ให้เป็นที่รังเกียจ หมั่นไส้ของคนอื่น

เขาจะเป็นคนที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะมาจากสกุลใดการศึกษามากหรือน้อยก็ตาม

เป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดดีเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทอง

4.ผ้าขี้ริ้วถึงจะเป็นผ้าไม่มีราคาแต่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้

เหมือนคนที่พย าย าม ทำตนให้มีคุณค่า ด้วยการทำงาน มิใช่ด้วยการประจบ

ทำตนให้มีประโยชน์ ให้มีค่าไม่ใช่งอมืองอเท้า น้อยเนื้อต่ำใจ

ในวาสนา ชะตาชีวิตต้องสร้างกำลังใจให้ตนเอง อย่ารอคอยจากคนอื่น

5.ผ้าขี้ริ้วไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไร

เหมือนคนที่ยอมตัว อาสาทำงานที่ได้รับมอบหมาย

โดยไม่ปริปากบ่น รู้จักอาสาคนอาสาทำงาน

ต้องตั้งใจทำงาน โดยไม่เกี่ยงงอน ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตาม

คนที่ตกงานเพราะไม่ยอมทำงาน

6.ผ้าขี้ริ้วยอมให้ถูกใช้งานในที่สกปรกที่สุด

เหมือนคนที่ยอมทำในสิ่งที่คนทั้งหลายรังเกียจ ที่เขาเห็นว่า เป็นงานชั้นต่ำ

แต่ก็ตั้งใจทำให้เป็นของมีค่าขึ้นมาได้ หรือยินดีในการบริการ เหมือนคนที่อิ่มเอิบ

เมื่อได้บริการรับใช้คนอื่น รับใช้สังคม ดีใจเมื่อคนยินดีมาใช้บริการ

ความรู้ความสามารถของตน และยินดีที่ได้เสนอตัวเข้าไปบริการ

มากกว่าเข้าไปบริหาร

7.ผ้าขี้ริ้วพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาด

เหมือนคนควรพอใจ ที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น

ต้องมีความพอใจ ที่จะทำงานปิดทองหลังพระเป็นนายอิน

หรือนางอิน ผู้ปิดทองหลังพระ มีความสุขและภูมิใจ ที่ได้มอบความสำเร็จให้คนอื่น

มีมากที่ผู้น้อยบางคนทำงานแล้วทำให้ผู้ใหญ่เล็กลง

ขณะที่ตัวเองโตขึ้น

8.ผ้าขี้ริ้วทนทานต่อการขัดถูซักล้างไม่เปราะบาง

เหมือนคนที่มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา

แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ก็อดทนได้ เพื่อให้สำเร็จ

ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น มีจิตใจหนักแน่น ไม่เปราะบางหักง่าย

คือไม่เป็นคนทุกข์ง่ายใจเบา แต่นิ่งและหนักแน่นคงดุจแผ่นดิน

9.ผ้าขี้ริ้วแม้จะถูกมองว่าเป็นผ้าขี้ริ้วแต่ไม่ทำตัวให้ขี้เหร่

เหมือนคนที่รู้ตัวเองว่า กำลังถูกคนปรามาสสบประมาท

จะต้องตั้งใจ เอาชนะ อุปสรรคตรงนั้นให้ได้ ไม่พ่ายแพ้

ต่อคำปรามาสของผู้อื่น รู้ตัวตลอดเวลา ว่ากำลังทำอะไร

และมีกำลังใจในสิ่งนั้น มองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คนทั้งหลาย

มองว่าไร้ค่า เมื่อมีปัญหาให้หัดมองสองด้านเสมอ

ผ้าขี้ริ้วมีเสน่ห์เพราะยอมสัมผัส กับสิ่งสกปรก

เราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่า และมองเห็นค่าของตัวเองก่อน

แล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวัง ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน

หากทนความทุกข์ย ากลำบาก ยอมสัมผัสกับงานที่ต่ำต้อยได้

ก็จะมีเสน่ห์และมีความหมาย ทุกคนจึงควรพากเพียร

พ ย าย ามสร้างเสน่ห์ ให้กับชีวิตอย่างที่ผ้าขี้ริ้ว สร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง

คุณเห็นด้วยไหม ที่ว่าเราต้องทำตัวเองให้มีคุณค่า และมองเห็นค่าของตัวเองก่อน

แล้วเราจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวัง

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …