Home ข้อคิด ข้อดีของการเก็บเงิน ช่วยให้มีชีวิตดีขึ้นได้ หลายๆคนยังไม่เคยรู้

ข้อดีของการเก็บเงิน ช่วยให้มีชีวิตดีขึ้นได้ หลายๆคนยังไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาคุณ ไปดูประโยชน์ของการออม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับหลายๆคน ที่คิดเริ่มจะเก็บออมเงิ นจริงๆจังๆสักที ซึ่งเราก็เชื่อว่า

หากใครได้รู้ถึงประโยชน์การออมแล้ว คงอย ากจะเก็บเงิ นขึ้นมามากกว่าเดิม

และอาจจะทำมันสำเร็จก็ได้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลย

ปัจจุบันมีนโยบาย จากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้คนในประเทศ

รู้จักการออมเงิ นมากขึ้น ตั้งแต่ระดับเด็กน้อย ไปจนถึงวัยทำงาน

เพราะทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่า การออมมีประโยชน์อย่างมหาศาล

ช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้น ส่งผลให้ระดับใหญ่กว่านั้น

นั่นคือระดับเศรษฐกิจของประเทศ เจริญก้าวหน้า เพราะนำเงิ นที่ได้

จากการออมนั้น มาปรุงปรับและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

โครงสร้างพื้นฐาน ภายในประเทศ ให้มีความมั่นคงมากขึ้น

สำหรับใครที่คิดจะออมเงิ น แต่ก็ยังรีรอ ไม่ได้ออมเงิ นสักที

ผมก็จะแนะนำให้ลองอ่า นบทความนี้ดู ชื่อบทความว่า

ประโยชน์ของการออมเ งิน ว่าการออมเ งินนั้นมันดีกับชีวิต

ความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันและอนาคตแค่ไหน

มาเริ่มศึกษาประโยชน์ ของการออมเ งินกันเลยครับ

ประโยชน์ของการออมเ งิน

1.เงิ นออมช่วยคุณในย ามแก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงิ นใช้จ่ายต่อ

ในเวลาที่คุณไม่มีเรียวแรง ทำงานต่อแล้ว

2.การออมเ งินเป็นการเก็บเงิ น เผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน เป็นต้นว่า หากวันข้างหน้า

คุณประสบอุบัติเหตุ โดยมิได้คาดคิด ก็มีเงิ นออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

3.ย ามคุณแก่ชราลง สังขารของคนเรา ย่อมไม่เที่ยง มีโร คนั้นโ รคนี้

มารุมเร้า คุณก็จะได้มีเงิ นรักษาโร คภัยต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า

4.การออมเงิ นนั้น สามารถทำให้อนาคตคุณ ดูสดใสและเพิ่มความมั่งคง

ต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

5.เงิ นออมนั้น สามารถนำไปช่วยคนในครอบครัวของคุณ ที่เกิดป่วย

ไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วย โดยที่การเ งินของเรา ไม่สะดุดหรือไม่ช็อต

6.เ งินออมสามารถ ช่วยให้คุณสามารถนำเงิ นก้อนนี้ ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

7.เงิ นออมเก็บไว้ เพื่อในนำซื้อบ้าน ซื้อรถหลายคน เลือกที่จะจ่ายเงิ นสด

แทนการผ่อน ซึ่งถือว่าเป็นภาระ และมี ด อกเบี้ยตามติดมาเป็นหางว่าว

และเลือกที่จะจ่ายเงิ นก้อน เมื่อพร้อมเพื่อย ามหลับ จะได้นอนสบาย

ไม่ต้องกังวลว่า เงิ นช็อตเมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

8.เก็บเงิ นออมเผื่อไว้ใช้ เวลาที่เราอย ากไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย

หรือในยุโรป หรือในสถานที่ ที่คุณฝันไว้อย ากไปสักครั้ง

เ งินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

9.เ งินออมสามารถ เก็บไว้เพื่อเป็นเงิ น ในการจัดงานแต่งงาน

หรือเก็บไว้ใช้ หลังจากการแต่งงาน หรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

10.เงิ นออมสามารถส่งต่อ เป็นมรดกต่อลูกหลานได้

11.การออมเ งิน ยังช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วย

เช่น คุณต้องการมีรถยนต์ เป็นของตนเองภายในเวลาสองปี การออมเงิ นของคุณ

ช่วยทำให้คุณมีเ งินซื้อรถยนต์ได้

12.ในย ามที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงิ นออมของเรา ยังนำไปเข้าวัดวาอาราม

หรือมูลนิธิต่างๆได้ สร้างบุญ สร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัว ในย ามที่เรา

ไม่มีลมหายใจแล้ว

13.และสุดท้ายการออมเ งิน ทำให้เราไม่มีหนี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้ เพราะไม่มีเงิ นออม

ต้องการเ งินก้อนไปใช้ และเงิ นที่ได้มา ก็ต้องไปผ่อนใช้หนี้ อีกส่วนก็นำไปหมุนเวียน

ในการใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน ซึ่งคนไม่มีหนี้ นอนหลับสบายกว่าคนมีหนี้เยอะเลยนะครับ

ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลว่า เจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่

14.การออมเงิ น ทำให้คุณมีเงิ นที่จะนำไปลงทุน หรือทำธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้

ยืมสินเพื่อนำมาสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่คุณ ครอบครัวและลูกหลานต่อไป

ในอนาคตได้ จากที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ เท่านั้นนะครับ

ซึ่งเงิ นที่ได้จากการออม ยังมีประโยชน์อีกมาก หากพิจารณาในภาพรวม

จะพบว่าประเทศที่มีปริมาณเ งินออมสูง จะมีการอัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถนำเงิ นออมที่มี เป็นเงิ นทุน

ในการพัฒนาประเทศ และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมศักยภาพ

การลงทุนของประเทศ ไม่ต้องไปติดหนี้ ติดสิน ขอยืมเงิ นกู้จากต่างประเทศ

เพราะจะยิ่งทำให้เราเสียดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความเสี่ยง

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย จากประโยชน์ ของการออมเ งินต่างๆ

ที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างพนักงานเอกชน หรือข้าราชการ ถ้ามีเ งินออมแล้ว

ก็จะทำให้ชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวสบายไปด้วย

เพราะความสุขของครอบครัว เกิดขึ้นจากรากฐาน ของความมั่นคง

ทางฐานะ และทรัพย์สินของคนที่อยู่ในครอบครัว ซึ่งการออมเงิ นนั้น

ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเงิ นได้

เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ และรักในการออมเงิ น  ชีวิตที่ดี

และความมั่นคงของคุณ ก็จะอยู่ตรงหน้า ไม่มีคนไหนในโลก

ที่ออมเงิ นแล้วเป็นทุกข์ มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุข

ความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็น ซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น

จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่างเดียว ไม่เป็นผู้บริโภค

จะเรียกคนจำพวกนี้ว่า ขี้งก การออมเช่นนี้ ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุกข์

การออมเงิ นที่ดีนั้น ควรออมแต่พอดี ไม่เบียดเบียนความสุขของตนเอง

จนต้องทำให้เป็นทุกข์ เพราะการออมคือ การที่รายได้หักกับรายจ่าย

ซึ่งเงิ นที่เหลือนั้น จะกลายมาเป็นเงิ นออม และเงิ นที่ออมในวันนี้

จะไม่ได้สูญหายไปไหน แต่เ งินจำนวนนี้ จะกลับมาให้ประโยชน์

แก่ผู้ที่ออมในอนาคต ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การออมเงิ นนั้นดีแค่ไหน

จากคำที่มีคนกล่าวว่า ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น

ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เพราะฉะนั้น เริ่มต้นวันนี้

ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่งคงของเราในอนาคต

ที่มา millionaire moneyhub verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …