Home ข้อคิด ข้อคิดที่พ่อแม่ควรไว้สอนลูก ลูกเราไม่ต้องเก่งมากก็ได้ พ่อแม่ขอแค่ลูกเป็นคนดีก็พอ

ข้อคิดที่พ่อแม่ควรไว้สอนลูก ลูกเราไม่ต้องเก่งมากก็ได้ พ่อแม่ขอแค่ลูกเป็นคนดีก็พอ

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

มีความสุขโตไปไม่ลำบาก วิธีการสอนลูก ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก

ไม่ต้องเก่งขอแค่เป็นคนดีนะลูก…เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ตั้งแต่ยังเล็ก

แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกว่า การสร้างสังคมที่ดี

สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝังความดี สู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก

สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดี ต้องเริ่มดังนี้วิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี

มีความสุขโตไปไม่ลำบาก

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป เพราะการที่เด็กสามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่น จะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเอง

ลดความกังวลและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆในชีวิตประจำวัน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้านเริ่มได้ตั้งแต่เล็ก โดยส่วนใหญ่เด็กวัย 2 ขวบ เริ่มฟัง

และเข้าใจคำสั่งง่ายๆดังนั้น เราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้าน ขั้นพื้นฐานเช่นเก็บของเล่น

หลังเล่นเสร็จแล้วนำเสื้อผ้าที่สวมแล้ว ไปใส่ตะกร้าเป็นต้น การให้ลูกช่วยงานบ้าน

โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิดชอบเอง ทำให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องหน้าที่ของตนเอง

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น ค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้านให้เหมาะสม

กับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่า สิ่งต่างๆที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างไร

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก

นับเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถทำได้

ตั้งแต่เล็กๆ อาทิการตื่นนอน และเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทานอาหาร

เป็นเวลา การเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทาง หลังเล่นเสร็จแล้ว

ไม่รับประทานขนมหรืออาหารในห้องนอนเป็นต้น

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูก

ให้เป็นเลิศในด้านวิชาการ สอนเรื่องมารย าทกฎระเบียบ

แต่กลับลืมเรื่องการรับมือกับอารมณ์ ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น

สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆของตนด้วยการเอ่ยชื่อ อารมณ์นั้นๆเมื่อลูกแสดงออกมา

อาทิเมื่อลูกร้องไห้ ที่ไม่ได้ของเล่นอาจบอกลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจ

ที่ไม่ได้ของเล่นหรือเมื่อลูกโกรธที่ถูกแย่งขนม ต้องบอกว่า

ลูกกำลังโกรธใช่ไหม แต่แม่อย ากให้ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็นๆการสอนเช่นนี้

จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเมื่อโตขึ้น

และไม่นำอารมณ์ของตนเอง มาเป็นข้ออ้างในการทำร้า ยคนอื่น

สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็ก โลกของเขา

ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทาน

หรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆเกี่ยวกับบุคคล ที่ทำเพื่อผู้อื่น

จะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ เรื่องการช่วยเหลือกันในสังคมได้ดีขึ้น

คนเป็นพ่อแม่ อาจถามลูกว่า หากเกิดเหตุการณ์อย่างในนิทานขึ้นกับลูก

ลูกจะทำอย่างไร ลองฟังคำตอบของลูก แล้วชื่นชมหรือตั้งคำถาม

เพื่อชี้แนะแนวทาง ที่ถูกหลีกเลี่ยง ที่จะวิจารณ์และตัดสินว่า

คำตอบของลูก ถูกหรือผิด เพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเอง

โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

การพาลูกพบคนหลากหลาย

การพาลูก พบคนหลากหลาย นับเป็นการฝึกให้ลูก

มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเข้าใจสังคมมากขึ้น

คือทำให้เขาเห็นว่า ในโลกนี้มีคนที่แตกต่างหลากหลาย

ทั้งสีผิวเชื้อชาติภาษา และความคิดซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้

ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป การพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยว

ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่างพร้อมกับคำชี้แนะ

ที่เหมาะสมจะทำให้ลูกเข้าใจ ความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิดพลาดพ่อแม่หลายคน

จะใช้วิธีตำหนิ หรือดุลูกเพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีก ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่า

การทำผิดเป็นเรื่องใหญ่ และกลัวที่จะทำผิด หรือจะปกปิดความคิดของตนเอง

โดยการโกหก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น ในการให้อภัยลูก

แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหา หลังจากที่เกิดข้อผิดพลาด

อาทิเด็กวิ่งแล้วทำน้ำหกพ่อแม่ควรฝึกให้เด็ก รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ

คือเช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่หลังจากนั้นชวนให้ลูกคิดว่า ครั้งหน้าสามารถ

ระวังอย่างไรให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว

พ่อแม่ผู้ปกครองคนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้นแบบ

หรือแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เพราะการเห็นแบบอย่างที่ดี

จะทำให้เด็ก สามารถจดจำการทำดีได้มากกว่าการใช้เพียงคำพูด

การเลี้ยงลูกต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ

กว่าที่ลูกจะรู้เรื่อง และทำตามในสิ่งดีๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝน

ปฏิบัติเป็นประจำหากพ่อแม่หมั่นสอน สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องสอนลูก

ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ theasianparent

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …