Home ข้อคิด การออมเงินแบบง่ายๆ ด้วยวิธี 50/30/20 ชีวิตจะได้มีเก็บไม่ลำบาก

การออมเงินแบบง่ายๆ ด้วยวิธี 50/30/20 ชีวิตจะได้มีเก็บไม่ลำบาก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ วิธีการออมเงิ น กับบทความวิธีออมเงิ น

50/30/20 ให้ชีวิตไม่ลำบาก ไปดูกันว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างสำหรับใคร

ที่ไม่อย ากจะมานั่งเครียดทุกครั้ง ที่ใช้เงิ นบาท สุดท้ายในกระเป๋าสตางค์

กฎการออมเงิ น 50/30/20 ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการรายได้เพื่อ

ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนของสิ่งที่จำเป็น ในชีวิตและเป้าหมายในอนาคต

ในขณะเดียวกันก็มีเ งินเหลือพอ สำหรับใช้จ่าย ให้กับความสุขของชีวิต

การทำแผนออมเ งิน ควรคำนวณจากรายรับที่แท้จริงของคุณ

ซึ่งเป็นรายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย เช่น การเสียภาษีและแบ่งเงิ นของ

คุณออกเป็นสัดส่วนดังนี้

50%=ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

20%=เ งินออมและชำระหนี้

30%=ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

แล้วกฎการออมเงิ น 50/30/20 มีวิธีการแบ่งเงิ นอย่างไร

มาดูวิธีแบ่งเงิ นในแต่ละสัดส่วนอย่างละเอียดกันเถอะ

50%= ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

อ้างอิงจากกฎการออมเงิ น 50/30/20 คุณควรแบ่งเ งินครึ่งหนึ่งของรายรับไว้

สำหรับใช้จ่ายกับส่วนที่จำเป็นในชีวิต อะไรคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น?

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น คือสิ่งที่คุณขาดไม่ได้ และจำเป็นต้องจ่ายเช่นค่าบ้าน

ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าสาธารณูปโภค

อย่างค่าน้ำและค่าไฟ หากคุณยังสับสน และไม่แน่ใจ

ในการแบ่งเงิ นในส่วนดังกล่าว ลองดูตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย ที่อาจจะทำให้คุณสับสน การชำระหนี้

เจ้าหนี้มักจะกำหนด ให้เราต้องชำระเงิ น จำนวนหนึ่งในแต่ละเดือน

ดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ในการชำระหนี้ จึงนับเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่าย

ที่จำเป็นแล้วเราจะจัดการอย่างไร หากเราอย ากจ่ายมากกว่ายอดขั้นต่ำ?

เพื่อไม่ให้สับสนและลำบากในการคำนวณ เราจะนับค่าใช้จ่าย

นอกเหนือจากการชำระหนี้ขั้นต่ำ เป็นหนึ่งในสัดส่วนของ20%

ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยปกติแล้ว เราจะนับว่า ค่าสาธารณูปโภค

คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แต่เมื่อคิดดูแล้ว การคำนวณเช่นนี้ อาจจะไม่ถูกต้อง

สำหรับทุกคนตัวอย่างเช่น หากคุณ ทำงานที่บ้าน ค่าอินเทอร์เน็ต

จะจัดว่าเป็นค่าใช้จ่าย ที่จำเป็น แต่ถ้าคุณใช้งานอินเทอร์เน็ต

เพื่อความบันเทิง ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จะถูกจัดว่า เป็นค่าใช้จ่าย

กับสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า วิธีการแบ่งสัดส่วนเงิ น

เหมาะสมกับการใช้งานของคุณหรือไม่ ใช้เงิ นเกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่?

หากคุณตรวจสอบแล้ว ว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของคุณบางส่วน

จัดอยู่ในอีกสองหมวดหมู่เช่นกันนี่ อาจจะถึงเวลาที่คุณ

ต้องลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดเช่น

ย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กลง ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ที่มีความเร็วช้าลง แต่ประหยัดมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายโดยการ

ซื้อรถที่ราคาถูกลง หากทำเช่นนั้น มีความเป็นไปได้สูง

ที่คุณจะสามารถลดค่าใช้จ่าย ได้มากกว่าที่คิด ใช้เงิ นน้อยกว่างบที่ตั้งไว้

หรือไม่? คุณช่างโชคดีเหลือเกิน! ก่อนจะนำเ งินที่เหลือ ในแต่ละเดือน

ไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อความบันเทิง คุณควรพิจารณา และนำเงิ นที่เหลือ

ไปเก็บในส่วนของเ งินออม หรือนำไปชำระหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

ทางการเงิ นของคุณ

20%=เงิ นออมและชำระหนี้

เ งินในส่วนนี้ นับเป็นส่วนสุดท้าย ในกฎการออมเงิ น 50/30/20 แต่ถือว่าเงิ นส่วนนี้เป็น

สิ่งที่สำคัญเป็นอันดับสอง ของแผนการเงิ นนี้ สิ่งที่ควรทำเพื่อประกัน อนาคตของคุณ

ก็คือชำระหนี้เพิ่มเติม ออมเ งินไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน (เป้าหมายที่ดีคือควรมีเงิ นย ามฉุกเฉิน

อย่างน้อยสามเท่าของรายรับ) พย าย ามบรรลุเป้าหมาย การออมเ งิน

และลงทุนเพื่อใช้ในย ามเกษียณ หากคุณมีหนี้จำนวนมาก หรือรู้สึกว่า

เป้าหมายในการออมเ งิน และเงิ นหลังเกษียณ ช่างห่างไกลเหลือเกิน

อย่าลังเลที่จะลดค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นหรือลดค่าใช้จ่าย ที่จะใช้กับสิ่ง

ที่ต้องการจนกว่าคุณจะมีสถานะ ทางการเงิ นที่ดีขึ้น หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมาย

การออมเงิ นที่สูงเกินไป แต่เริ่มจากเป้าหมายการออมเงิ น ที่เราสามารถ ทำได้จริงในระยะย าว!

ควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไร หากคุณมีหนี้ค้างชำระ และไม่มีเ งิน

ไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน เราขอแนะนำให้คุณจัดลำดับความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ไว้ต้นๆ

มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะละทิ้งการออมเ งินระยะย าว และออมเ งิน

สำหรับการเกษียณ ยิ่งคุณแก้ปัญหาได้เร็วมากเท่าไหร่ คุณก็จะเริ่มสะสมเงิ นได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น

แม้มันอาจจะเป็นเงิ นจำนวนไม่มากก็ตาม ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น และการอดออมอื่นๆ

มีเพียงเงิ นสำหรับใช้ในย ามฉุกเฉิน การลงทุนสำหรับแผนการเกษียณ และการเก็บเ งิน

สำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิต (อย่างเช่น งานแต่งงาน บ้านหลังที่ใหญ่ขึ้น

สำหรับครอบครัวที่กำลังเติบโต)เท่านั้น ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ หากคุณต้องการเก็บเงิ น

สำหรับทริปวันหยุดพักผ่อนหรือซื้อรถในฝัน คุณสามารถเก็บเ งินส่วนนี้ได้

แต่ต้องให้แน่ใจว่าเ งินส่วนนี้จะถูกจัดอยู่ในสัดส่วน ของค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ต้องการ

30%=ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้จ่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความฟุ่มเฟือยเล็กๆน้อยๆ.

หรือเพื่อความสนุกสนาน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ในการดำรงชีวิต แต่ทำให้ชีวิตของคุณมีสีสันขึ้น หากคุณใช้เงิ น มากกว่า 30%

ไปกับสิ่งที่ต้องการ นั่นหมายความว่า ได้เวลาที่คุณจะตัด หรือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้ว

ในช่วงแรก คุณอาจจะลองเริ่มจากสิ่งที่คุณสามารถ ตัดหรือลดได้ทันที

นี่เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่คิด แน่นอนว่าคุณสามารถเว้นการแบ่งเ งินเข้าสัดส่วนนี้

แล้วนำไปรวมกับอีกสองสัดส่วนข้างบนได้ ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมาก

โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังประสบปัญหา ทางด้านการเ งินแต่อย่างไรก็ตาม

การปล่อยให้ตัวเอง ไร้ซึ่งความสุขนั้น ไม่ใช่ผลดีในระยะย าวอย่างแน่นอน

ดังนั้นเมื่อใดที่สามารถ จัดสรรเงิ นสัดส่วนข้างบนได้แล้ว อย่าลืมใช้เ งิน 30% ของ

รายได้ไปกับสิ่งที่คุณรักโดยไม่ต้องรู้สึกผิด จะเริ่มออมเงิ นโดยใช้กฎ50/30/20อย่างไร

เริ่มจากการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจัดเข้าหมวดหมู่ และจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากคุณ

สามารถอ้างอิงจากรายการเ งินฝาก ถอนของธนาคารเพราะหากคุณ คำนวณโดยการคาดเดา

การคำนวณอาจคลาดเคลื่อนได้ คุณอาจจะพบว่า ค่าใช้จ่ายบางส่วนของคุณ

ไม่สามารถนำมาจัด อยู่ในหมวดหมู่50/30/20ได้ นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายของคุณ

อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า รายได้อย่ากังวลไป นั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณ ใช้กฎ 50/30/20

โดยไม่รู้ตัวดังนั้นคุณอาจจะใช้เวลานี้ ปรับแผนการเงิ นจนกว่าคุณจะพอใจ

หรือหากคุณไม่สามารถปรับ แผนการเ งินได้ลงตัว คุณอาจจะต้องวางแผนลดค่าใช้จ่ายบางอย่าง

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 เรื่องดีของ “คนขี้งก” ที่ทำตามแล้วคุณจะรวย ชีวิตมีเก็บ

คนขี้งกเป็น การจัดประเภทให้กับคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสาม … …